zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

21.9.2021
Seminář, školení Praha, Hotel Olympik / on-line

Tento seminář se bude konat v klasické prezenční formě, bude však současně přenášen také prostřednictvím aplikace Microsoft Teams. V přihlášce si tedy lze zvolit buď osobní účast nebo účast on-line.

Nejste si jisti, jak aplikovat v praxi nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb.? Na našem semináři Vám přiblížíme, jak znění některých ustanovení zákona důležitých nejen pro původce odpadů upřesňuje zejména nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady.

Seminář je určen všem pracovníkům ze soukromého i státního sektoru, kteří mají za úkol vypořádat se s povinnostmi spojenými s nakládáním s odpady. K novému zákonu o odpadech účinnému od 1. 1. 2021 byla ve Sbírce zákonů zveřejněna dlouho očekávaná a velice rozsáhlá prováděcí vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb., která je účinná od 7. 8. 2021. Tradičně velký prostor bude věnován dotazům účastníků a odpovědím na ně.

Program semináře:

Právní rámec nakládání s odpady

- Zákon o odpadech a jeho prováděcí předpisy

- Metodické pokyny MŽP

Stručný přehled povinností původce

Stručný přehled povinností provozovatele zařízení

Podrobnosti soustřeďování odpadu

- Prostředky pro soustřeďování odpadu

- Soustřeďování na volné ploše

- Soustřeďování sedimentů

Dokumentace k odpadu

- Informace o osobě a odpadu

- Základní popis odpadu

- Vzorkování odpadu

- Přechodná ustanovení

Vedení evidence odpadů a ohlašování

- Změny ve vedení průběžné evidence původce; školy, obce

- ohlašování odpadů a zařízení

- nová katalogová čísla a evidenční kódy

- přechodná ustanovení

Podrobnosti k přepravě odpadů

- Podmínky pro vnitrostátní přepravu odpadů

- Stručně podmínky přeshraniční přepravy

Podrobnosti využívání odpadu

- Definice inertní odpad

- Podmínky zasypávání; obsah škodlivin

- Podmínky využívání strusky k zasypávání

- Podmínky energetického využívání odpadu

Podrobnosti odstraňování odpadu

- Podmínky odstraňování odpadu

- Podmínky ukládání odpadu na skládky

- Zákazy, výjimky při skládkování odpadu

- Zákazy, výjimky při skládkování odpadu od roku 2030

- Skládkování technologických odpadů

Podrobnosti k obecnímu systému

- Oddělený sběr papír, plast, sklo, kovy, biologicko rozložitelné odpady, nebezpečný odpad

- Výpočet podílu odděleně soustředěných složek KO

- Podmínky pro předání k energetickému využití a k odstranění

- Přechodná ustanovení

Komunitní kompostování

- Technické podmínky provozu

- Technologické podmínky

- Vedení provozního deníku, evidence, ohlašování

- Přechodná ustanovení

Přehled povinností při nakládání s některými odpady

- Nebezpečné odpady - označování, ohlašování

- Stavební materiály a odpady - povinnosti, přechod odpad/neodpad

- Přechodná ustanovení

Požadavky na provoz zařízení k nakládání s odpadem

- Obsah provozního řádu a provozního deníku

- Požadavky na vážení odpadu

- Informační cedule zařízení

- Označování mobilních zařízení

- Identifikace zařízení, obchodníka, skladu

- Přidělování samostatných identifikačních čísel zařízení

Nové podmínky pro sběr kovových odpadů

- Podmínky sběru a přepravy

- Kamerový systém, školení

- Identifikace fyzických osob, způsob plateb

- Nový způsob vedení evidence odpadů

- Přechodná ustanovení

Stručný přehled požadavků pro nakládání s biologicky rozložitelnými odpady

- Technické a technologické požadavky na vybavení a provoz

- Ověření účinnosti hygienizace

- Kritéria pro ukončení odpadového režimu při kompostování

- Přechodná ustanovení

Stručný přehled požadavků pro nakládání s kaly z ČOV

- Podmínky soustřeďování a označování

- Technické podmínky použití upravených kalů

- Program použití kalů

- Monitoring kalů

- Přechodná ustanovení

Stručný přehled požadavků nakládání s odpady ze zdravotní a veterinární péče

Nakládání s odpadními oleji, odpady rtuti, PCB

Odpovědi na dotazy, závěr semináře

Název akce
Nová vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
Druh akce
Seminář, školení
Termín konání akce
21.9.2021
Místo konání akce
Praha, Hotel Olympik / on-line
Adresa konání akce
Sokolovská 138, Praha 8, 186 76
Web
http://energeticky-institut.cz/nova-vyhlaska-o-podrobnostech-nakladani-s-odpady/
Kontakt
Václav Žáček
E-mail
Telefon
724550035
Pořadatel
Energetický institut
Témata
Odpady
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další chystané akce
21
10. 2021
21-22.10.2021 - Konference
Hotel U Kata, Kutná Hora
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
2
11. 2021
2-3.11.2021 - Konference
hotel Olympik, Praha
8
11. 2021
8.11.2021 - Seminář, školení
Praha, Hotel Olympik / online
CHEMELEONI s.r.o.
10
11. 2021
10-11.11.2021 - Seminář, školení
Praha, hotel Krystal
Verlag Dashöfer
23
11. 2021
23.11.2021 - Konference
Hotel Olympik Tristar
27
1. 2022
27.1.2022 - Seminář, školení
Aureli hotel Globus, Praha
22
2. 2022
22.2.2022 - Seminář, školení
Hotel Zlatá Hvězda, Litomyšl
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí