zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ - EKOLOGICKÁ ÚJMA

14.5.2020
Seminář, školení EA Hotel Populus, Praha

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ

Přednáší
JUDr. RNDr. Jitka Jelínková, Ph.D.
členka rozkladové, výkladové a legislativní komise ministra životního prostředí, spoluautorka komentáře k zákonu
o svobodném přístupu k informacím

JUDr. Miloš Tuháček
advokát specializovaný na právo na informace
a právo životního prostředí, spoluautor komentáře k zákonu o svobodném přístupu k informacím

Seminář poskytne výklad institutů ,,nového" občanského zákoníku významných z pohledu problematiky odpovědnosti za škody způsobené pádem stromu či jiných částí přírody, a to na příkladech z aktuálních rozsudků soudů. Objasní také základní pravidla pro odpovědnost za škodu podle předpisů práva životního prostředí (lesního, ochrany přírody a krajiny, mysliveckého). V neposlední řadě se bude také zabývat problematikou ekologické újmy v různých předpisech práva životního prostředí.

SEMINÁŘ JE URČEN

 • Úředníkům orgánů životního prostředí všech agend (zejm. orgány ochrany přírody, orgány státní správy myslivosti a orgány státní správy lesů)
 • Vlastníkům a správcům pozemků, dřevin, lesů a zvířat
 • Vlastníkům a uživatelům honiteb
 • Územním samosprávným celkům (obcím, městům a krajům), pokud jde o občanskoprávní souvislosti jejich samostatné a přenesené působnosti v ochraně životního prostředí.

OBSAH SEMINÁŘE
Vztah soukromého a veřejného práva

 • Ust. § 1 odst. 1, § 3029 NOZ a další

Odpovědnost za škodu v občanském zákoníku

 • Prevence škod v NOZ, která již výslovně neuvádí povinnost předcházet škodám na přírodě a životním prostředí (§ 2901 NOZ)
 • Žaloby na uložení opatření k odvrácení hrozící újmy
 • Podmínky odpovědnosti za škodu, významné recentní rozsudky NS ČR k odpovědnosti za škodu způsobenou pádem stromů (mimolesních, lesních)
 • Vztah občanskoprávní odpovědnosti k normám na úseku pozemních komunikací a drah

Náhrada újmy podle § 58 odst. 2 zákona o ochraně přírody a krajiny
Náhrady podle § 11 odst. 3 a § 36 lesního zákona
Náhrady za škody způsobené zvěří podle zákona o myslivosti a lesního zákona
Náhrady za škody způsobené zvláště chráněnými živočichy podle zák. č. 115/2000 Sb.
Ekologická újma

 • vztah ekologické újmy a odpovědnosti za škodu
 • ekologická újma v zákoně č. 167/2018 Sb.
 • ekologická újma v zákoně č. 114/1992 Sb. a dalších předpisech práva životního prostředí
Název akce
ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ - EKOLOGICKÁ ÚJMA
Druh akce
Seminář, školení
Termín konání akce
14.5.2020
Místo konání akce
EA Hotel Populus, Praha
Adresa konání akce
U staré cihelny 2182/11 130 00 Prah
Web
http://www.ekomonitor.cz/seminare/2020-05-14-odpovednost-za-skodu-v-zivotnim-prostredi-ekologicka-ujma#hlavni
Kontakt
Alena Pecinová
E-mail
Telefon
606730325
Pořadatel
Vodní zdroje Ekomonitor
Témata
Obec, město
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další chystané akce
1
4. 2020
1.4.2020 - Seminář, školení
Praha, EA hotel Populus
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí