zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ROZPTYLOVÉ STUDIE V ROCE 2019 - PRAHA

24.10.2019
Seminář, školení Praha,Konferenční centrum CITY - Pankrác
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ

Seminář se bude zabývat rozptylovými studiemi jak z pohledu aktuální legislativy, tak i praktického zpracování a využití.

V úvodu budou představeny dopady novelizací z roku 2017 na proces posuzování vlivů životního prostředí a celkový aktuální legislativní rámec, který musí posuzující instituce dodržovat.

Další přednáška bude obsahovat ukázky několika typů problematických záměrů, aspekty, na které se Odbor ochrany ovzduší MŽP zaměřuje při jejich hodnocení a možné přístupy s ohledem na pravidla daná legislativou.
Problematice správného výběru emisních faktorů do rozptylových studií se bude věnovat přednáška, kde budou prezentovány aktuální požadavky legislativy na vyčíslování emisí znečišťujících látek. Budou představeny možnosti využití emisních faktorů k výpočtu emisí znečišťujících látek a aktuální sdělení k emisním faktorům vydané ve Věstníku MŽP.

V přednášce ČHMÚ budou představeny navrhované změny v aktualizaci Metodického pokynu pro zpracování RS, jejich zdůvodnění, vliv na kvalitu RS a dopad na zpracovatele.

V závěrečných přednáškách budou prezentovány nové praktické zkušenosti s výpočty rozptylových studií.

Rovněž bude představena komplexní aktualizace programu MEFA pro výpočet emisí z automobilové dopravy. Budou shrnuty nově zapracované výpočetní metodiky, budou vysvětleny rozdíly oproti předchozí verzi a také bude prezentován postup práce s uživatelským rozhraním programu.

Přednášející a jejich přednášky:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ing. Petr Slezák - vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA a zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA) PO NOVELIZACÍCH V ROCE 2017

Mgr. Vojtěch Stráník - odbor ochrany ovzduší, odd. kvality ovzduší
POSUZOVÁNÍ PROBLEMATICKÝCH ZÁMĚRŮ Z POHLEDU ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Mgr. Libor Cieslar - odbor ochrany ovzduší, odd. technologických zdrojů
PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO VÝBĚRU EMISNÍCH FAKTORŮ DO RS

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Praha
Mgr. Ondřej Vlček - vedoucí oddělení modelování a expertiz
AKTUALIZACE METODICKÉHO POKYNU KE ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ

BUCEK s.r.o., Brno
Mgr. Jakub Bucek - jednatel
NOVÉ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S VÝPOČTY ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ

ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELŮ, s.r.o., Praha
Mgr. Jan Karel - jednatel
MODELOVÁNÍ EMISÍ Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY - AKTUALIZACE MODELU MEFA

Vložné: 2099,00 Kč bez DPH

Název akce
ROZPTYLOVÉ STUDIE V ROCE 2019 - PRAHA
Druh akce
Seminář, školení
Termín konání akce
24.10.2019
Místo konání akce
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
Adresa konání akce
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác
Web
http://www.uzitecneseminare.cz/seminare/rozptylove-studie-v-roce-2019--praha-205.html
Kontakt
Hana Šimánková
E-mail
Telefon
733105655
Pořadatel
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
Témata
Obec, město
Firma
Technologie
Ovzduší
Doprava
Legislativa
Politika
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí