zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ JUDIKATURA - PRAHA 1. TERMÍN

26.3.2019
Seminář, školení Praha,Konferenční centrum CITY - Pankrác
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ

Témata přednášek:
AKTUÁLNÍ JUDIKATURA V OBLASTI VODNÍCH DĚL A NAKLÁDÁNÍ S VODAMI
AKTUÁLNÍ JUDIKATURA V OBLASTI PRÁVNÍCH VZTAHŮ PŘI PROVOZOVÁNÍ VODOVODŮ A KANALIZACÍ
AKTUÁLNÍ JUDIKATURA V OBLASTI VODOPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ
AKTUÁLNÍ JUDIKATURA V OBLASTI PŘESTUPKŮ VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ

Přednášející:
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
advokát, Ambruz & Dark Deloitte Legal
odborný asistent, Právnická fakulta Západočeské univerzity v Plzni
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství (MZe)
člen výkladových komisí pro vodní zákon a zákon o vodovodech a kanalizacích, MZe

Vodní právo, sestávající zejména z vodního zákona a zákona o vodovodech a kanalizacích, je jako všechny právní obory formulováno mimo právních předpisů soudní judikaturou. Při výkladu jednotlivých právních předpisů je tedy třeba přihlížet nikoliv pouze ke znění zákona, ale rovněž k aktuální rozhodovací praxi soudů.

Vodní právo je tvořeno veřejnoprávními i soukromoprávními normami, je tedy pro jeho výklad rozhodující, mimo judikatury Ústavního soudu, rozhodovací praxe jak správních soudů, zejména Nejvyššího správního soudu, tak civilních soudů, předně Nejvyššího soudu.

Seminář bude věnován průřezu relevantní judikatury nejen k vodnímu zákonu a zákonu o vodovodech a kanalizacích, ale rovněž k dalším právním předpisům rozhodným pro vodoprávní vztahy - stavebnímu zákonu, zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, správnímu řádu a občanskému zákoníku. Zvláštní pozornost bude případně věnována aktuální judikatuře k § 59a vodního zákona.

Seminář se bude zaměřovat zejména na judikaturu v oblastech vodních děl a nakládání s vodami, právních vztahů při provozování vodovodů a kanalizací, vodoprávního řízení a přestupků ve vodním hospodářství.
Součástí semináře bude i diskuze s účastníky semináře na aktuální témata.

!!JE POŽÁDÁNO O AKREDITACI SEMINÁŘE PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!

Vložné: 1851,- Kč bez DPH

Název akce
VODNÍ PRÁVO - AKTUÁLNÍ JUDIKATURA - PRAHA 1. TERMÍN
Druh akce
Seminář, školení
Termín konání akce
26.3.2019
Místo konání akce
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
Adresa konání akce
Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác
Web
http://www.uzitecneseminare.cz/seminare/vodni-pravo-aktualni-judikatura-praha--192.html
Kontakt
Hana Šimánková
E-mail
Telefon
733105655
Pořadatel
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
Témata
Obec, město
Firma
Voda
Čištění odpadních vod
Hydrogeologie
Legislativa
Pitná voda
Sucho
iCalendar
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další chystané akce
UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ
24
10. 2019
24.10.2019 - Seminář, školení
Praha,
Konferenční centrum CITY - Pankrác
25
10. 2019
25.10.2019 - Seminář, školení
31
10. 2019
31.10.2019 - Seminář, školení
Praha, Konferenční centrum VŠCHT, Kolej Sázava
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí