zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Právní předpisy v ochraně přírody přijaté v roce 2013

01.04.2014
Příroda
Legislativa
Právní předpisy v ochraně přírody přijaté v roce 2013

Kompletní přehled právních změn předpisů souvisejících s ochranou přírody...

Vyhláška č. 393/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

- účinnost od 1. 4. 2013

- vyřazuje kormorána velkého ze seznamu zvláště chráněných druhů živočichů; za škody způsobené kormoránem již nejsou vypláceny náhrady podle zákona č. 115/2000 Sb. o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy

Vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení

- účinnost od 15. 7. 2013

- zvýšená ochrana zapojených porostů dřevin nad 40m2 a stromořadí

- osvobozuje od povolení ke kácení dřeviny rostoucí v zahradách a na plantážích

Blíže viz související články

www.enviprofi.cz

www.enviprofi.cz

Nařízení vlády č. 318/2013 Sb. o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit

- účinnost od 29. 10. 2013

- určuje pro jednotlivé evropsky významné lokality (EVL) nebo jejich části vhodné formy ochrany s ohledem na možnost využití institutu tzv. základní ochrany; základní ochrana se stala třetí variantou ochrany EVL vedle již možné ochrany prostřednictvím vyhlášení zvláště chráněného území a smluvní ochrany podle § 39 zákona č. 114/1992 Sb.

- zajišťuje ochranu 189 EVL prostřednictvím základní ochrany na celém jejich území a dalších 210 EVL zčásti. Pozitivním důsledkem této změny je snížení počtu vyhlašovaných zvláště chráněných území na území EVL o 146 824 ha.

Právní předpisy, kterými se vyhlašují resp. přehlašují maloplošná zvláště chráněná území (národní přírodní památky a národní přírodní rezervace)

 • Vyhláška č. 199/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 200/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 201/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Kukle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 202/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 203/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Žofinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 204/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 205/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 206/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyhláška č. 207/2013 Sb. o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
 • Vyhláška č. 443/2013 Sb. o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
 • Vyhláška č. 444/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 445/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 446/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 447/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 448/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 449/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 450/2013 Sb. o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
 • Vyhláška č. 451/2013 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů

Autor: Mgr. Eva Mazancová

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí