zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zemědělství a rybářství Nového Zélandu

15.12.2013
Zemědělství
Zemědělství a rybářství Nového Zélandu

Největším bohatstvím země je úrodná zemědělská půda a celoročně mírné podnebí vhodné pro pastevectví. Je významným světovým producentem a vývozcem vlny, jehněčího a hovězího masa, mléka a mléčných výrobků. Zemědělství si zachovává významný podíl na HDP (4,4%), na zaměstnanosti obyvatel (110 000) a zejména na vývozu (přes 50% celkové hodnoty).

Nejvýznamnějším zdrojem deviz je živočišná výroba, sadařství a rybolov, zatímco rostlinná výroba pokrývá převážně potřeby vnitřní poptávky. Téměř15 mil. ha půdy je využíváno pro pastevectví a3,5 mil. ha je využito pro pěstování krmiva.200.000 haje využíváno pro rostlinnou produkci (ječmen 66 tis.ha, pšenice 55 tis.ha, dále oves, kukuřice, brambory, luštěniny). Co se týká podílu na celkové rozloze zemědělské půdy, na 50% plochy se chovají ovce, na 15% masný skot, na 12% mléčný skot a na 3% jeleni. Rostlinná výroba zabírá 14% celkové rozlohy. Celkově je na Novém Zélandu více než 60 000 farem na ploše více než14 mil. ha.

Produkcí mléka se zabývá cca 15 tis. farmářů a celkový počet mléčného skotu v polovině roku 2012 byl6,5 mil. kusů, což je nárůst o 23% během pěti let díky velké mezinárodní poptávce po mléčných výrobcích a vysoké ceně mléka. V roce 2011 bylo vyprodukováno více než17 mil. litrů mléka, z čehož 90 % šlo na export ve formě mléčných výrobků v celkové hodnotě 11,3 mld. NZD. Zejména do Velké Británie a ostatních zemí EU, USA, Japonska, Tchajwanu a Malajsie. Na maso je chováno3,7 mil. kusů hovězího dobytka, což je o 3% měně nežli v roce 2011. Produkce hovězího masa činí téměř 576 tis. tun, přičemž více než polovina z celkové produkce je určena na export do USA. Dalšími významnými odběrateli jsou Japonsko, Tchajwan a Kanada.

Z důvodu zhoršených klimatických podmínek a nižší poptávky po vlně na světovém trhu klesají dlouhodobě stavy ovcí stejně jako v Austrálii a pokračuje přechod farmářů k výnosnější produkci mléka a k chovu jelenů. Počet ovcí klesl na 31 milionů.

Produkce skopového masa je ročně 110 tis.tun, jehněčího masa 343 tis. tun, přičemž nejvíce se jej vyváží do Velké Británie a Německa. Roční vývoz vlny dosahuje úrovně 120 000 tun. Největšími odběrateli jsou USA, Velká Británie a EU. Daří se také chovu jelenů na farmách a vývoz jeleního masa převážně do Německa, Belgie a asijských zemí. Celkový počet chovaných jelenů dosahuje počtu1 mil. ks a produkce jeleního masa dosahuje hodnoty přes 32 000 tun. Z ostatní masné produkce stojí za zmínku ještě drůbežářství a chov prasat, obojí však je určeno převážně pro domácí trh.

Rozsáhlá exkluzivní námořní ekonomická zóna v rozsahu 4,1 mil. km^2 (jedna z největších na světě) a ekologická čistota pobřežních vod dávají zemi velké možnosti v oblasti rybolovu. Mořské ryby (tuňák, losos) a plody moře (ústřice, langusty, krabi) z Nového Zélandu patří k nejvyhledávanějším specialitám na světovém trhu. Výrazně příhodné podmínky pro chov plodů moře i sladkovodních ryb byly předpokladem pro dynamický rozvoj tohoto odvětví i pro vývoz, zejména do Japonska,USA, Austrálie a zemí EU. Udržitelnost rybolovu je dána řízením pomocí systému kvót.

Významnou složku zemědělství tvoří též sadařství, které je provozováno na ploše150 000 ha. Export ovoce činí přibližně 2 mld. NZD, z čehož více než polovinu představuje vývoz ovoce kiwi (nejvíce do EU, Japonska, USA a Austrálie). Dále se na NZ pěstují jablka, hrušky, vinná réva, maliny, atp. Největšími odběrateli sadařské produkce jsou Velká Británie, Irsko, USA a postupně i asijské trhy. Nový Zéland je též producentem a vývozcem velmi kvalitních bílých i červených vín. Rostoucí popularita těchto vín celosvětově znamenala nárůst objem loňského vývozu činil155 mil. litrů. Přes 50% exportu vína směřuje do Velké Británie. Z ostatních plodin roste pěstování avokád a hrášku.

Lesnictví a dřevozpracující průmysl jsou dalšími významnými obory. Lesy pokrývají přibližně 27% rozlohy země. V období červen 2011-červen 2012 se vytěžilo 26,6mil.m3 , z toho 13 mil. m3 směřovalo na export.Očekávaná roční těžba dřeva se pohybuje mezi 26-28mil. m3 do roku 2016. Vývoz dřeva, dřevěných polotovarů a výrobků ze dřeva, papíru a celulózy představuje významnou exportní položku a podílí 10% na celkové výši novozélandského exportu. Největšími importéry jsou Čína a Jižní Korea, Japonsko a Indie. Příjmy z exportu dřeva však v minulém roce klesly kvůli nižším výkupním cenám na asijských trzích.

ZDROJ: Businessinfo.cz, kráceno

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí