zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

LII. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v PO 4

26.09.2013
Odpady
LII. výzva pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v PO 4

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí v PO 4.

Žádosti o podporu v rámci Prioritní osy 4 jsou přijímány od 25. září do 18. prosince 2013 s možností prodloužení do 15. ledna 2014 s ohledem na aktuální stav disponibilních prostředků Fondu soudržnosti.

V případě převisu úspěšných projektů navržených na schválení k financování nad disponibilní alokací v okamžiku vyhodnocení projektů podaných do 18. 12. 2013, bude přebytek projektů nad alokací zařazen do zásobníku projektů. Dojde-li k uvolnění dalších finančních prostředků Fondu soudržnosti, budou žádosti ze zásobníku projektů vyjmuty a schváleny k financování.

Nebude-li disponibilní alokace vyčerpána žádostmi podanými do 18. 12. 2013, bude výzva prodloužena do 15. 1. 2014, přičemž proces schvalování a zařazení projektů do zásobníku bude shodný s výše uvedeným.

V rámci výzvy bude možné podpořit žádosti z oblastí podpory 4.1 i 4.2, podrobné informace jsou uvedeny v textu výzvy.

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

Omezení v rámci výzvy:

Přijatelné jsou pouze žádosti na projekty, které budou realizačně i finančně ukončeny do konce roku 2015. Žadatel je povinen k žádosti doložit podrobný harmonogram postupu realizace projektu, ze kterého bude vyplývat ukončení realizace projektu v roce 2015 včetně vyrovnání veškerých závazků příjemců podpory vůči dodavatelům ve smyslu Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory, kapitoly "Zásady financování - náležitosti Žádosti o platbu."

Žádost je možné elektronicky odeslat prostřednictvím informačního systému BENE-FILL od 6 hodin prvního dne lhůty stanovené pro příjem žádostí. Žádost je třeba doručit na příslušná krajská pracoviště SFŽP ČR do 16 hodin posledního dne lhůty. V případě zaslání žádosti poštou je třeba počítat s přiměřenou časovou rezervou.

Všechny závazné dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách OPŽP www.opzp.cz v sekci Dokumenty ke stažení.

Text LII. výzvy, Hodnoticí kriteria LII. výzvy

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
3
11. 2020
3-6.11.2020 - Veletrh, výstava
Rimini
INISOFT s.r.o.
10
11. 2020
10.11.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
CHEMELEONI s.r.o.
11
11. 2020
11-12.11.2020 - Seminář, školení
Konferenční místnost hotelu A-SPORT
INISOFT s.r.o.
11
11. 2020
11.11.2020 - Seminář, školení
Brno, Aps s.r.o.
24
11. 2020
24.11.2020 - Seminář, školení
Sál Tribun - hotel Tristar
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí