zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2012

26.07.2013
BOZP
Zpráva o činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví v oblasti ochrany zdraví při práci za rok 2012

Zpráva informuje o výsledcích státního zdravotního dozoru na úseku hygieny práce, který byl v roce 2012 zaměřen na kontroly prací u zaměstnavatelů, kde se vykonávají práce montážního charakteru spojené se zvýšenou lokální zátěží horních končetin a práce s ručními vibrujícími nástroji. Stejně jako v předchozím roce bylo pokračováno ve sledování pracovního prostředí na operačních sálech se zaměřením na ochranu zdraví personálu operačních sálů z hlediska expozice inhalačním anestetikům, a v kontrole pracovišť, na kterých byly hlášeny, zejména opakovaně, nemoci z povolání. Dále se kontrolní činnost zaměřila na práce ve stavebnictví, rizikové práce v chráněných dílnách a práce s balíky na poštách. Trvale probíhá cílené vyhledávání subjektů, které nepředložily oznámení nebo návrh na zařazení prací do kategorií, pasportizace pracovišť a prací s nanomateriály a nanotechnologiemi a kontroly uvádění na trh a používání biocidních přípravků.

Mimo plánovanou činnost obsahuje zpráva údaje o odborných šetřeních spojených s ověřováním pracovních podmínek při podezření na nemoc z povolání a údaje související s činností orgánů ochrany veřejného zdraví jako dotčeného orgánu státní správy při stavebních řízeních a informace o kontrolních šetřeních na základě podnětů zaměstnanců nebo jiných osob na nevyhovující pracovní podmínky.

Dále Zpráva informuje o činnosti zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu v problematice ochrany zdraví při práci. Mimo měření fyzikálních faktorů pracovního prostředí, analýzu ovzduší na pracovištích, šetření v oblasti fyziologie a psychologie práce a různá specializovaná vyšetření.

Související soubory

Předkládací zprávaDokument MS WordDOC | 36 kBuložitMateriálDokument MS WordDOC | 6,77 MBuložitFormulář pro připomínkyDokument MS WordDOC | 11,77 kBuložit
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí