zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Harmonogram pro zasílání žádostí o povolení látky, zahrnuté do přílohy XIV nařízení REACH, do agentury ECHA

29.07.2013
Firemní ekologie
Chemické látky
Harmonogram pro zasílání žádostí o povolení látky, zahrnuté do přílohy XIV nařízení REACH, do agentury ECHA

ECHA vytvořila na svých webových stránkách specifická okna pro zasílání žádostí o povolení látek zahrnutých do přílohy XIV nařízení REACH. Některá okna budou otevřena v období těsně před nejzazším termínem pro podání žádosti o povolení pro konkrétní látku

Harmonogram otevírání oken pro zasílání žádostí o povolení

Agentura ECHA vytvořila harmonogram pro tzv. specifická okna (dále okno/okna) pro zasílání žádostí o povolení látek zahrnutých do přílohy XIV REACH. Zasílání žádostí prostřednictvím těchto specifických oken umožní optimalizaci jejich vyhodnocování agenturou ECHA a jejími výbory. V příloze informace je uveden přehled látek zahrnutých do přílohy XIV a jejich odpovídající okno pro zasílání žádosti (tzn. poslední okno před nejzazším termínem podání žádosti).

Pozor: pro určité látky nespadá nejzazší termín podání žádosti do jejich příslušného okna pro zasílání žádostí (např. trichlorethylen: nejzazší termín podání žádosti je říjen 2014, avšak jeho okno pro zasílání žádostí bude otevřeno ve dnech 7. - 21. srpna 2014).

Předkladatelé žádostí mohou mít prospěch z přechodných opatření vyplývajících z článku 58(1)(c)(ii) nařízení REACH, jestliže zašlou svoji žádost do agentury ECHA v posledním okně nebo v jakémkoliv okně dřívějším. Např. pro dichroman amonný (ES 232-143-1) je možné předložit žádost v okně otevřeném ve dnech 7. - 21. února 2016 nebo v jakémkoliv dříve otevřeném okně (např. 7. - 21. května 2015).

K zajištění hladkého průběhu zpracování žádosti agentura ECHA doporučuje žadatelům, aby zasílali žádosti o povolení v dříve otevřených oknech než v posledním stanoveném okně.

Přehled specifických oken pro zasílání žádosti o povolení jednotlivých látek zahrnutých do přílohy XIV REACH je uveden v příloze tohoto sdělení.

Poznámka:

  1. Okna pro zasílání žádostí mohou být revidována, pokud dojde ke změně termínů zasedání Výborů pro hodnocení rizik a socio-ekonomické analýzy.
  2. První zasílací okno bylo dostupné pro všechny látky v termínu 20. května 2013 - 3. června 2013

Příloha 1: Harmonogram otevírání oken pro zasílání žádostí o povolení do agentury ECHA [docx, 20 kB]

Další informace:

Speciální okna (Submission windows)

Informace o chemických látkách

Žádost o povolení (autorizaci)

Pokyny k přípravě žádosti o povolení - verze 01.2011

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
1
2. 2021
1.2-1.11.2021 - Seminář, školení
Litomyšl, Plzeň, Žďár nad Sázavou, Karlovy Vary, Znojmo, Liberec, Modrá, Tábor, Olomouc, Kutná Hora
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí