zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Proč se obci Prštice projekt BRKO vyplatil

15.11.2012
Bioodpady
Urbánní ekologie
Proč se obci Prštice projekt BRKO vyplatil

Na příkladu projektu BRKO Prštice se pokusíme vysvětlit, jakým způsobem mohou řešit své odpadové hospodářství za pomoci OP Životní prostředí i menší obce.

Malebná obec Prštice se nachází v okrese Brno-venkov. Obec byla poprvé zmíněna už roku 1289 v Rudíkovské listině. V obci žije něco málo přes 900 obyvatel.

Obec má bohaté zkušenosti s čerpáním dotací z Operačního programu Životní prostředí, a to již od roku 2009, kdy úspěšně ve spolupráci se společností AQE advisors, a. s., připravila projekt Biocentrum Pod Horkou Prštice. Letos v létě byl tento projekt úspěšně ukončen a začala už běžet fáze jeho udržitelnosti. V následujícím roce obec pod vedením starosty Ing. Josefa Daňka chce ve spolupráci se stejnou společností připravit projekt do prioritní osy 4 OPŽP Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady, zaměřený na zkvalitnění nakládání s biologicky rozložitelným komunálním odpadem.

KOMPOSTÉRY PRO DOMÁCNOSTI I NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH

Do projektu Biocentrum Pod Horkou Prštice se zapojilo na dvě stě domácností, jež vzešly z dotazníkového šetření, které obec uskutečnila v roce 2010. Na základě výsledků šetření byly nastaveny základní parametry projektu a jeho rozpočet (viz tabulka). Díky výběrovému řízení se podařilo cenu dodávek snížit na 564 tisíc Kč včetně DPH, z čehož dotace proplacená v červnu letošního roku činila 90 %.

Domácí kompostéry o objemu 600 litrů jsou určeny pro zapojené domácnosti, kompostéry o objemu 900 litrů zase slouží ke kompostování biologicky rozložitelného odpadu z veřejných prostranství. Pro lepší zpracování rostlinného odpadu byl pořízen zahradní drtič. V tyto dny jsou domácí kompostéry s drtičem už v plném provozu. Jak podotýká starosta, díky realizaci projektu obci klesly výdaje na skládkování o celou třetinu, než když se dříve musel skládkovat veškerý BRKO vyprodukovaný v obci. Ve finančním vyjádření jde o úsporu 80 tisíc Kč ročně jen u bioodpadu, který musela obec likvidovat zvlášť.

NÁVRATNOST SPOLUÚČASTI UŽ BĚHEM PRVNÍHO ROKU

Josef Daněk dodává: >>Realizace projektu nám přinesla produkci místního kompostu (ve výši 120 t/ročně), který mohou využívat občané a obec pro svoji potřebu (rekultivace či přihnojování zahrad a obecních pozemků). Z velké části jsme si však také už vyřešili nakládání s biologicky rozložitelným odpadem, které by obec v nejbližších letech v souvislosti se stále zpřísňující legislativou beztak musela řešit z vlastních prostředků.<< Projekt je pro obec mimořádně výhodný. Vložená spoluúčast se jí totiž vrátila už během prvního roku jeho trvání.

Obce se však nemusí při řešení problematiky spojené s BRKO spoléhat jen na dotace. Tento typ projektů je totiž možné financovat z úspor, které jsou generovány při dodržování pravidel třídění odpadů.

DAVID BRTNA
AQE advisors, a. s.

Modelový rozpočet projektu BRKO Prštice

Název položky Jednotky Množství Jednotková cena bez DPH (Kč) Cena celkem bez DPH (Kč)
Domácí kompostér (zhruba 600 l) ks 200 2 000 400 000
Domácí kompostér (zhruba 900 l) ks 10 2 500 25 000
Zahradní drtič (55 mm) ks 1 75 000 75 000
Cena celkem bez DPH 500 000
Sazba DPH (20%) 100 000
Cena celkem vč. DPH 600 000

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
16
9. 2020
16-18.9.2020 - Konference
Náměšť nad Oslavou - CETT (areál ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. )
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí