zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Integrované povolení a nakládání s nebezpečnými odpady

02.11.2012
Odpady
IPPC
Pojištění environmentálních rizik
Integrované povolení a nakládání s nebezpečnými odpady

Vztah vydání integrovaného povolení na nakládání s nebezpečnými odpady a hodnocení rizika ekologické újmy.

Podle § 82 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o odpadech"), se souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech nevydá, je-li jeho vydání nahrazeno postupem v řízení o vydání integrovaného povolení podle zákona o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů.

Pokud integrované povolení zahrnuje více provozních činností uvedených pod provozními činnostmi č. 2 až 15 zákona o ekologické újmě pro jedno místo provozní činnosti, hodnotí se všechny tyto provozní činnosti v rámci jednoho prováděného základního hodnocení rizika v částech B až F. Pokud provozovatel provádí další provozní činnost, kterou integrované povolení nezahrnuje, provede základní hodnocení rizika pro tuto provozní činnost zvlášť.

Vyplnění části B bodu 7 písm. a) základního hodnocení rizik se tedy s ohledem na výše uvedené odvíjí od obsahu integrovaného povolení v části nahrazující souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech. Bude-li povolení upravovat nakládání s nebezpečnými odpady, je třeba tento bod hodnocení vyplnit, nebude-li toto nakládání povolením pokryto, není třeba vyplňovat ani bod 7 písm. a) části B hodnocení.

Zároveň je však třeba upozornit, že v případech, kdy souhlas podle § 14 odst. 1 zákona o odpadech (resp. příslušná část integrovaného povolení) nebude sice zahrnovat nakládání s nebezpečnými odpady [nebude tedy vyplňována část B bod 7 písm. a) hodnocení], avšak provozovatel bude disponovat schváleným havarijním plánem vydaným podle § 39 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, resp. integrovaným povolením, které toto rozhodnutí nahrazuje (srov. § 126 odst. 5 vodního zákona), a toto rozhodnutí bude zahrnovat také nakládání s nebezpečnými odpady, jakožto látkami závadnými vodám, bude v případě překročení limitů pro tyto látky uvedené v části B bodě 6 základního hodnocení rizik, provozovatel povinen vyplnit tento bod.

Autor: Mgr. Veronika Vytejčková

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo


Neboj se zeptat Kam s ním?
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí