zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji je prioritou ministra Tomáše Chalupy

14.09.2012
Ovzduší
Zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji je prioritou ministra Tomáše Chalupy

Společné česko-polské programy přispějí ke zlepšení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji.

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a jeho polský protějšek Marcin Korolec se v rámci česko-polské spolupráce na dlouhodobém řešení špatné kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji zúčastní semináře Ovzduší a zdraví. Následovat bude jednání pracovní skupiny k řešení nevhodné situace z hlediska kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji. Obě akce se konají 8. listopadu, o den později se obdoba české pracovní skupiny bude konat v Polsku.

"Ovzduší v Moravskoslezském kraji je problémem, který nevyřešíme bez aktivní spolupráce s polskou stranou. Jsem rád, že s panem ministrem Korolcem aktivně spolupracujeme na řešení, které ve svém důsledku pomůže jak obyvatelům Moravskoslezského kraje, tak Slezského vojvodství," říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Jednání se uskuteční na základě výstupu z 6. zasedání česko-polské Smíšené komise pro otázky spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí, které se konalo dne 12. dubna 2012 v Praze na Ministerstvu životního prostředí ČR. Cílem jednání bude zhodnocení dosavadních přijatých opatření v oblasti ochrany ovzduší a hledání nových opatření, která povedou ke zlepšení kvality ovzduší. Bude představena nová legislativa v oblasti ochrany ovzduší přijatá či chystaná polskou stranou. Dále budou představeny zásadní koncepční dokumenty určené ke zlepšení kvality ovzduší, a to na celostátní, regionální i místní úrovni. Součástí jednání bude také diskuze k jednotlivým tématům.

Shrnutí česko-polské spolupráce

Dlouhodobá spolupráce s Polskou republikou probíhá v rámci Dohody mezi vládou České a Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí ze dne 15. ledna 1998. Na základě této dohody funguje česko-polská Smíšená komise pro otázky spolupráce v oblasti ochrany životního prostředí, pod kterou spadá česko-polská pracovní skupina pro ochranu ovzduší. Jednání česko-polské Smíšené komise bylo, na základě požadavku české strany, obnoveno po šestileté odmlce a konalo se za účasti ministrů České a Polské republiky 22. října 2010 ve Varšavě.

Od roku 2009 proběhlo již šest jednání česko-polské pracovní skupiny pro ochranu ovzduší, poslední ve dnech 27. - 28. června 2012 v jihopolském Těšíně.

Dne 29. září 2011 bylo v Praze podepsáno Česko-polské memorandum ke zlepšení kvality ovzduší v česko-polském příhraničním regionu, jehož cílem je podpořit společné využití prostředků z programů Evropské unie na ochranu ovzduší, zintenzívnit vzájemnou informovanost a součinnosti při řešení neuspokojivé kvality ovzduší na obou stranách hranice a přispět tak ke zlepšení stávající situace.

Společné projekty

  • Projekt Cleanborder byl již ukončen a jeho hlavním cílem bylo provedení hodnocení podílu znečištění ovzduší emisemi z vytápění domácností na celkovém znečištění ovzduší v oblastech obcí příhraničního regionu.
  • Projekt Air Silesia je zaměřený na vytvoření společného informačního systému kvality ovzduší v česko-polském pohraničí ve Slezském a Moravskoslezském regionu. V rámci tohoto projektu budou vyhodnoceny příčiny znečištění na obou stranách hranice. Práce na projektu byly zahájeny na podzim roku 2010. Konec projektu bude v roce 2013. Do projektu jsou zapojeny české i polské instituce.

V současnosti jsou připravovány další 3 projekty týkající se česko-polské spolupráce.

  • Příprava společného projektu ČR a Polska pro zlepšení ovzduší v regionu Slezska v příštím programovém období strukturální pomoci EU po roce 2013.
  • Společná strategie řízení kvality ovzduší v Moravskoslezském kraji a Vojvodství Slezském
  • Předpověď znečištění ovzduší v přeshraničním regionu Slezska a Moravy
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí