zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Budoucnost bez toxických látek požaduje Arnika na summitu v Riu

12.06.2012
Chemické látky
Zdraví
Budoucnost bez toxických látek požaduje Arnika na summitu v Riu

Zástupci sdružení Arnika se dnes v brazilském Rio de Janeiru připojí k nevládním organizacím z celého světa, které požadují budoucnost bez jedů. Že je nezbytné řešit znečistění prostředí toxickými látkami, upozorňuje ve svém prohlášení mezinárodní síť IPEN (1). Její členské organizace se sešly na Fóru pro budoucnost bez toxických látek. Jednání předchází světovému summitu Rio+20. Prohlášení připomíná delegátům summitu závazek, že státy omezí používání nejnebezpečnějších chemikálií - perzistentních organických látek (2), a odstraní je ze životního prostředí.

"Tyto chemické látky jsou spojovány s výskytem rakoviny, reprodukčních a mentálních poruch nebo astmatu. Dokud nebude ukončena jejich průmyslová výroba a přidávání do spotřebního zboží, nemůžeme hovořit o udržitelném vývoji. Bezpečné životní prostředí pro budoucí generace často skloňují delegáti summitu Rio+20 a my jim navrhujeme, které klíčové kroky je třeba udělat," vysvětluje koordinátorka jednoho z týmů IPENu Jitka Straková z Arniky. Lidé z Arniky v síti IPEN vedou pracovní skupiny zabývající se dioxiny, odpady a těžkými kovy.

Nevládní organizace ve společném prohlášení podtrhují naprosto nedostatečné plnění závazků přijatých delegáty vlád na Summitu Země (3) v roce 1992. Signatáři prohlášení žádají, aby měly všechny zranitelné skupiny společnosti právo na informace o znečištění životního prostředí. Dále požadují odstranění nejtoxičtějších chemikálií, jako jsou třeba rtuť, DDT nebo polychlorované bifenyly (2), ze životního prostředí. Prohlášení, k němuž se připojilo i 9 českých nevládních organizací včetně Arniky, dnes bude zveřejněno na Fóru pro budoucnost bez toxických látek.

Kompletní text prohlášení, které bude oficiálně zveřejněno ve 14 hodin našeho času, je už teď v anglickém jazyce k dispozici na ipen.org

"Arnika a další členské organizace IPENu přijely delegátům summitu Rio+20 připomenout, že nesmějí opomíjet vyčištění současných ekologických zátěží od nejtoxičtějších látek. Musejí také zajistit, aby nevznikaly nové problémy neodpovědnou likvidací starých zátěží," dodává spolupředseda pracovní skupiny IPENu pro těžké kovy Jindřich Petrlík z Arniky. Nevládní organizace dále v prohlášení upozorňují, že řada pesticidů a průmyslových chemických látek, které se vyskytují na trhu, nebyla doposud řádně testována.

Fotogalerie z Fóra pro budoucnost bez toxických látek najdete na arnika.org

Mezinárodní síť IPEN od 7. června bilancovala svoji činnost na svém výročním zasedání u brazilského města Petrópolis nedaleko Rio de Janeira. Program Toxické látky a odpady sdružení Arnika na něm prezentoval výsledky práce dvou pracovních skupin, jejichž koordinaci zajišťuje - Pracovní skupiny IPENu pro dioxiny, PCB a odpady a Pracovní skupiny IPENu pro těžké kovy. "Nyní koordinujeme celosvětový projekt, kdy odebíráme vzorky ryb a lidských vlasů a americká laboratoř je analyzuje na přítomnost rtuti. Projektu se účastní nevládní organizace ze zatím 31 zemí světa a chtějí jeho prostřednictvím upozornit na potřebu globální úmluvy o rtuti. I o ní se bude na summitu v Riu hovořit," řekl v Petrópolisu předseda Arniky RNDr. Jindřich Petrlík, který je rovněž spolupředsedou Pracovní skupiny IPENu pro těžké kovy.

Společné prohlášení iniciovala Mezinárodní síť pro eliminaci perzistentních organických polutantů (IPEN) a česká členská organizace Arnika s dalšími významnými nevládními organizacemi působícími na mezinárodním poli. Těmi jsou například Friends of the Earth International, Health Care Without Harm (HCWH) či Global Alliance for Incinerator Alternatives (GAIA). Podporou globálního společného prohlášení za budoucnost bez toxických látek se řada nevládních organizací přidala ke společné snaze IPENu a Arniky za zajištění budoucnosti, ve které toxické látky nadále neohrožují lidské zdraví a životní prostředí.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí