zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

PÁTÝ ROČNÍK FONDU ASEKOL PODPOŘÍ 45 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ

01.06.2012
Odpady
Zpětný odběr
PÁTÝ ROČNÍK FONDU ASEKOL PODPOŘÍ 45 VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ

Fond ASEKOL ve svém pátém ročníků podpoří 45 veřejně prospěšných projektů. Celková výše udělených dotací se vyšplhá na 2 miliony korun. O příspěvek se ucházelo celkem 73 obcí, nevládních neziskových organizací, provozovatelů sběrných dvorů, ale například i Karlova univerzita nebo Akademie věd České republiky. Samotná realizace všech vybraných projektů by měla být dokončena do konce roku. Za dobu působení Fondu ASEKOL, který založila nezisková organizace ASEKOL, bylo podpořeno 194 projektů, jejichž celkový příspěvek dosáhl téměř 13 000 000 korun.

"Stejně jako každý rok se na nás nejčastěji obracely zejména firmy či obce s prosbou o zabezpečení sběrných dvorů nebo úpravy a rozšíření kontejnerových stání pro tříděný odpad," vysvětluje Hana Ansorgová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.

Pátý ročník grantového řízení Fondu ASEKOL nabídl zájemcům o dotaci 4 již tradiční programy; Rekonstrukce, Intenzita, Osvěta a po roční přestávce také tematický okruh Výzkum. Ten se v letošním roce zaměřuje na často diskutované téma získávání tzv. "prvků vzácných zemin" (lanthanoidů) z recyklovaných elektrospotřebičů, nikoliv z primárních zdrojů. Nejvíce žádostí bylo podáno jako každý rok do programu Rekonstrukce, v kategorii Výzkum se přihlásily dva subjekty. "Je přínosné, že i program Výzkum si našel své zájemce. Oba projekty, které se v něm ucházely o dotaci, považujeme za velmi kvalitní a přínosné, a proto jsme je vybrali. Očekáváme z nich zajímavé výsledky," říká Pavel Drahovzal, předseda rady Fondu ASEKOL za Svaz měst a obcí České republiky.

Nejvyšší příspěvek 100 000 korun obdržel projekt rekonstrukce kontejnerových stání v Plzni a shodně právě projekty Přírodovědecké fakulty UK v Praze a Ústavu chemických procesů AV ČR ze zmíněného programu Výzkum.

Vyhodnocení projektů měla jako každoročně na starosti devítičlenná Rada Fondu ASEKOL, jež byla složena ze zástupců Svazu měst a obcí, Sdružení veřejně prospěšných služeb a výrobců. Stejně jako celý chod kolektivního systému ASEKOL, i Fond ASEKOL je financován klienty systému - výrobci a dovozci elektrozařízení. Ing. Vladimír Doležal ze společnosti SONY Czech, spol. s r.o., člen Rady Fondu ASEKOL k tomu říká: "Fond ASEKOL se zrodil z naší priority podporovat partnery, kteří se podílejí na plnění našich zákonných povinností a tím pomáhají chránit životní prostředí. Po pěti letech existence fondu můžeme zodpovědně říci, že se podařilo přispět ke vzniku a realizaci mnoha důležitých a prospěšných projektů, které v současnosti plní svůj cíl."

ASEKOL, s.r.o., je nezisková společnost, která od roku 2005 provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení. Na základě zápisu vedeného u Ministerstva životního prostředí ČR zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení v oblastech výpočetní, telekomunikační a kancelářské techniky, spotřební elektroniky, nástrojů, hraček a vybavení pro volný čas a sport, přístroje pro monitorování a kontrolu a výdejní automaty (tj. skupiny 3, 4, 6, 7, 8, 9 a 10). ASEKOL má uzavřeny smlouvy o zřízení míst zpětného odběru s 4 214 městy a obcemi a 2 568 opravnami a prodejnami elektro. Další tisíce sběrných míst vznikly díky vývoji a instalaci různých druhů kontejnerů na drobná elektrozařízení. Provozovaných více než 12 500 sběrných míst zajišťuje společnosti ASEKOL nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR i v Evropě. V roce 2011 vybral ASEKOL od každého občana ČR průměrně 1,67 kg elektroodpadu.

Kontakt
ASEKOL s. r. o.: Čs. exilu 2062/8, Praha 4, manažerka komunikace: Hana Ansorgová, e-mail: ansorgova@asekol.cz, tel.: 602 164 173, www.asekol.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí