zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Výhled nákladní dopravy v příštích 20 letech

01.06.2012
Doprava
Výhled nákladní dopravy v příštích 20 letech

Němečtí experti z dopravních podniků, z řad výrobců užitkových vozidel a také vědeckých pracovišť přemýšleli nad otázkami, jak se bude vyvíjet nákladní doprava v příštích dvaceti letech v Evropě. Přinášíme vybrané názory některých expertů na budoucnost evropské dopravy.

Lze předpokládat, že i za dvacet let bude nákladní automobil pevnou součástí nákladní dopravy. Ta bude možná vypadat trochu jinak, nebude bezpodmínečně spalovat naftu a především bude ekologičtější a bezpečnější.

NÁKLADNÍ DOPRAVA POROSTE

Objem vnitrostátní i mezinárodní nákladní dopravy podle názoru prof. Clausena z Technické university v Dortmundu dále poroste; přitom bude zvětšování přepravních vzdáleností rychlejší než růst výroby. U osobní dopravy se významný růst neočekává.

Dlouhodobě se bude snižovat počet obyvatel, přitom se stále více lidí bude stěhovat do měst. Celoplošná urbanizace jako výzva pro plánování znamená, že se musí v budoucnosti pro aglomerační centra dlouhodobě zabezpečit zásobování a odstraňování odpadu. V aglomeracích by na silnicích v dobách špiček vznikaly větší dopravní zácpy, jestliže by nebyla včas přijata stavební rozšiřovací opatření.

Je zapotřebí efektivně sdružovat přepravy. Vnitropodniková doprava se bude stále více přesouvat na spedice; tento trend již začal. Pomocí informačních technologií je třeba optimalizovat jízdy a minimalizovat podíl jízd naprázdno. Je velmi důležité, aby zde spolupracovali pracovníci různých podniků a oborů.

V aglomeracích bude nutné nasazovat elektrická auta k zábraně lokálních emisí. Pro nákladní dopravu je elektromobil dnes okrajovým řešením. Na tom se asi v příštích letech nic nezmění, ale za dvacet let tomu může být jinak, jestliže se zdokonalí způsoby akumulace elektřiny.

V souvislosti s ochranou životního prostředí a udržitelností se dnes hovoří i o přesunu dopravy. Na významu získá železnice a vodní cesta, ale i kombinovaná doprava.

VYŠŠÍ NÁKLADY NA LOGISTIKU

Dr. Albers, prokurista firmy Krone, se domnívá, že náklady na dopravní logistiku se budou zvyšovat. Této výzvě musí čelit všichni zúčastnění. Řešením mohou být hospodárnější přepravní a manipulační systémy v rámci udržitelné dopravní koncepce se zapojením všech druhů dopravy. Optimálním svázáním jednotlivých dopravců přispěje silniční doprava ve spojení s kombinovanou dopravou ke zlepšení životního prostředí.

V Německu vznikl s podporou spolkového ministerstva dopravy "akční plán nákladní dopravy a logistiky", který má přispět ke zvýšení kapacity celého systému. Tento plán má být dlouhodobě přizpůsobován legislativním a národohospodářským rámcovým podmínkám i technickému pokroku. Udržitelná kombinace silniční, železniční, vodní a letecké dopravy má největší potenciál k efektivní přepravě zboží. Jednotlivé druhy dopravy se nyní dostávají ke kapacitním hranicím; jsou proto nutné investice do nich. Úspěšnost ekonomiky jednotlivých států i celé Evropské unie rozhodujícím způsobem závisí na infrastruktuře.

DOKONALEJŠÍ A PROPOJENÁ VOZIDLA

U nákladních aut i u návěsů existuje na trhu řada novinek co do techniky, bezpečnosti jízdy, zajištění nákladu nebo zlepšování hospodárnosti. Příkladem jsou brzdové asistenční systémy, aerodynamické nástavby a další systémy umožňující úsporu paliva a zvýšení bezpečnosti.

V přepravě chlazeného a mraženého zboží jde o dokumentování nepřerušeného chladicího řetězce ve shodě s legislativou. Vedle funkčních požadavků na techniku zde budou hrát větší roli spotřeba a hospodárné využívání energie, resp. izolační technika. Ve vzdálenější budoucnosti se může potřebná energie získávat nejen rekuperací (například zpětným získáváním energie z brzdění), ale i z fotovoltaického zařízení na střeše návěsů. Tato energie umožní provozovat chladicí agregáty návěsů téměř nezávisle na dodávce elektrické energie z tahače.

I propojování informační techniky do sítí bude mít u užitkových vozidel v příštích letech ještě větší význam. Požadovaná data se budou moci přenášet přes budovaný evropský navigační systém Galileo. Propojení telematiky a RFID značně usnadní sběr a přenos údajů a uzavře důležitou mezeru v průhlednosti sledováním různých procesů v dopravě i v překládce a časů prostoje, čekání a odpočinku řidičů. Vzniká pojem "otevřeného" vozidla, umožňujícího řidiči komunikovat on-line s vnějším světem.

Například telematický systém T-Controle firmy Krone umožňuje kontrolu teploty v ložném prostoru s poplachovým hlášením při teplotě mimo nastavené hranice. Nadto stálé určování polohy i přehled údajů o tahačích i trajlerech usnadňují plánování dispozice. Integrací technických údajů do systému se také dají lépe plánovat termíny údržby.

PROMYŠLENĚJŠÍ LOGISTIKA

Podle p. Weiberga, vedoucího vývoje nákladních aut ve firmě Daimler, bude vznikat více a větších terminálů na okrajích měst. Hlavní provoz na silnici se kvůli efektivnosti soustředí na dálkovou dopravu mezi terminály. Distribuční doprava ve městech bude ještě více regulována omezeními vjezdu a ekologickými předpisy. Proto se ve městech začnou používat hybridní a elektrická vozidla.

V dálkové dopravě se budou ještě nějaký čas vozidla optimalizovat konvenčními prostředky - snižovat jízdní odpor aerodynamickou konstrukcí a pneumatikami s menším valivým odporem, lépe využívat tepelné ztráty u pohonné jednotky například rekuperací tepla. Moderní naftové motory mají účinnost 42 až 44 %; zbytek 56 až 58 % představuje ztrátu tepla. Další optimalizací spalovacího motoru by se do dvaceti let snad mohla jeho účinnost zvýšit ještě o 3 až 4 %.

Je možné, že se začnou i v dálkové dopravě používat hybridní pohony. Jednak jde o úsporu paliva kolem 6 %, jednak by se daly dobře integrovat asistenční systémy pro řidiče, jako je "Eco-Roll". Takový hybrid by mohl být vyvinut zhruba do roku 2020.

Hudbou budoucnosti je nákladní auto se znalostí trasy. V USA byla tato myšlenka již částečně realizována. Daimler vyvíjí systém "Integrated Predictive Power Control", kterým lze dále optimalizovat strategii řazení automatizované převodovky díky využívání výškových údajů o silnici a vazbou na automatickou regulaci odstupu vozidel.

P. Weiberg se domnívá, že emisní norma Euro 6 asi bude poslední toho druhu; možnost dalšího snižování emisí je již velmi omezená a byla by technicky i nákladově krajně náročná. V budoucnu se pravděpodobně evropská legislativa přesune na sledování vzniku CO2. Tento expert upozorňuje, že u užitkových vozidel bude složité určovat hraniční hodnoty pro normy. U dálkových přeprav se dají emise například v gramech CO2 na tkm vyjádřit poměrně dobře. Ale ve stavebnictví pracují nákladní auta za velmi různých podmínek, někdy mají velký podíl chodu naprázdno, kdy například míchají beton. Nebo soupravy přepravující osobní auta mají větší odpor vzduchu než skříňové návěsy.

Existuje trend k modularizaci při používání standardizovaných přepravních prostředků. Manipulační jednotky přepravované pro průmysl a obchod se stále zmenšují. V souladu s tím musí být ukládací prostředky sestavitelné a kombinovatelné podle určených standardů.

NOVÉ UKLÁDACÍ PROSTŘEDKY

P. Ebert, šéf výzkumu a techniky u firmy Schmitz Cargobull, uvažuje, že by se dvacetistopý kontejner v budoucnu mohl rozdělit na osm menších kontejnerů (4 na délku, 2 na výšku). Ty by se daly po nakládce nebo vykládce opět sestavit do dvacetistopého kontejneru, který by se přepravoval a manipuloval konvenčními metodami.

Se změnou základních kontejnerových rozměrů se v dohledné době nedá počítat, protože celosvětově již existuje dobře vybudovaná infrastruktura, dimenzovaná na běžné standardní rozměry 20, 40 a 45 stop. Rozumné jsou proto jen změny, které mohou dodržet tyto standardy. Zatímco hlavní přeprava bude i v budoucnu probíhat ve standardních kontejnerech, například pro dodávky Just in sequence do míst výroby se možná budou používat menší kompatibilní ukládací prostředky.

U užitkových vozidel poroste počet hnaných náprav. Již dnes se někdy u návěsů používají motory v náboji kola. Ty umožňují návěsu například překonat posledních 200 metrů až k místu nakládky či vykládky bez tahače. Motory se dají použít také k rekuperaci energie během jízdy. Namísto toho, aby se při brzdění opotřebovávalo a zahřívalo brzdové obložení, lze rekuperací získávat energii, která se pak do jisté míry může vrátit do hnacího ústrojí

Zdroj: Logistika

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí