zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na kurz INTERNÍ AUDITOR INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

21.05.2012
EMS
Pozvánka na kurz INTERNÍ AUDITOR INTEGROVANÉHO SYSTÉMU ŘÍZENÍ

Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu interních auditorů pro ŽP podle požadavků norem řady ISO 9001, ISO 14001, ČSN 18001 a ISO 19 011. Je určen především pracovníkům podniků, kteří budou zajišťovat audity integrovaného systému řízení nebo jeho složek v podniku.

Vážení přátelé,

všechny podniky, které se rozhodly použít pro své řízennotí zavedení integrovaného systému řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti práce tím získávají významnou konkurenční výhodu. Nedílnou součástí zavedenotného funkčního integrovaného systému je i provádění interních auditů.
Správně provedený interní audit IMS není nahodilou či náhodnou činností. Jde o systematický, dokumen-tovaný proces ověřování objektivně získávaných a vyhodnocovaných důkazů z činnosti podniku, který umožní určit, zda se řídící systém podniku chová tak, jak se od něho očekává, či zda má podnik ve svém vztahu k jakosti, životnímu prostředí i BOZP nedostatky a rezervy. Takový audit pak umožňuje stanovit i hodnotit zlepšování podninotku a jeho vývoj v čase.
Provádění interních auditů je metonotdicky usměrňováno řadou norem - především normami ISO 9001, ISO 14 001, ČSN 18001 a zejména normou ISO 19 011. Interní audity IMS vykonávají vlastní pracovníci podniku, u nichž musí být splněny některé základní kvalifikační podmínky. Jde především o nezávislost pracovníka - auditora na prověřovanotném procesu či organizační jednotce podniku a dále o jeho vybavení potřebnými znalostmi o metodice a pracovních postupech provádění environmentálních auditů formou odborných výcviků.
Nabízený kurz je koncipován jako základní odborný výcvik Vašich zaměstnanců na provádění interních auditů IMS i jeho dílčích subsystémů (QMS, EMS, OHSAS) ve Vašem podniku. S ohledem na společnou normu ISO 19 011 může být využit také jako rozšiřující odborný výcvik auditorů systémů řízení janotkosti (ISO 9001 či ČSN OHSAS 18001).

Na kurzu bude vyhrazen čas pro diskusi a konkrétní dotazy účastníků.

Písemné podkladové materiály k problematice environmennottálních auditů obdrží účastníci při prezenci a v průběhu kurzu.
Účastníci kurzu obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

lektor kurzu:
Ing. Josef Marek, manažer IMS, environmentální poradce

PROGRAM KURZU

7. - 8. června 2012 (čtvrtek - pátek) - Praha 6

08.45 - 09.00 Registrace účastníků
09.00 - 12.30 Přednášky a cvičení
13.30 - 16.30 Přednášky a cvičení
Přestávky budou určovány operativně.

Kurz je zaměřen na základní odbornou přípravu interních auditorů pro ŽP podle požadavků norem řady ISO 9001, ISO 14001, ČSN 18001 a ISO 19 011. Je určen především pracovníkům podniků, kteří budou zajišťovat audity integrovaného systému řízení nebo jeho složek v podniku.
Pro členy podnikového managementu je tento kurz základní informací, seznamující s procesem zavádění integrovaných systémů řízení IMS v podniku a jeho kontrolou - interním auditem celého systénotmu i jeho jednotlivých částí. Výklad bude zaměřen především na praxi provádění integrovaných auditů na podnikové úrovni a na představení přínosů i rizik, které podniku z této činnosti vyplývají.

Obsah kurzu:

o metodika zavádění systémů IMS v podniku a požadavky dle ISO 9001, ISO 14 001 a ČSN 18001;
o základní legislativa zajišťování jakosti, životního prostředí a BOZP a povinnosti podniků z ní vyplývající v oblastech, vyžadovaných příslušnými systémovými normami;
o obecné zásady provádění auditů integrovaných systémů řízení dle ISO 19 011 a příslušných norem;
o praktická metodika provádění auditů IMS, kvalifikační požadavky na auditory;
o praktické provádění integrovaných auditů, plánovánotní auditu, stanovení jeho cílů a obsahu, získávání a vyhodnotnocování výsledků auditu (kontrolní seznamy, dotazníky, výsledky průzkumů, zdroje dat atd.).

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY


Cena kurzu:
Vložné za 1 osobu: ........................................ 4.850,- Kč Cena je stanovena jako smluvní.

Místo konání:
Prostory v objektu firmy ROYS s.r.o., Praha 6, Lužná 2a, 1. patro.

Doprava: metro trasa A, stanice Dejvická, a dále tramvaj č. 15, 20 a 26 do stanice nádraží Veleslavín a pak cca 10 minut pěšky (severně, pod výškovou budovu Shiran Tower). GPS souřadnice: 50°6'4.35"N, 14°20'36.794"E.

Ubytování a stravování s výjimkou občerstvení není zajišťonotváno. Na základě požadavku účastníka je možné zajisnottit rezervaci hotelového ubytování poblíž místa konání akce.

Pořadatel:
Ing. Josef Marek - PROEKO, Lužná 2a, 160 00 Praha 6 tel. a fax: 220 105 215, mobil 737 738 433,
e-mail: marek-proeko@volny.cz, www.marek-proeko.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí