zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V CHKO Český kras je téměř 700 jeskyní

15.04.2012
Ekologická dovolená, cestování
Chráněná území
V CHKO Český kras je téměř 700 jeskyní

Chráněná krajinná oblast (CHKO) Český kras mezi Prahou a Berounem má svým členitým reliéfem, jeskyněmi či zkamenělinami šanci okouzlit mnoho návštěvníků. Pěší turisté či cykloturisté zde obdivují a hojně navštěvují třeba hrad Karlštejn, Koněpruské jeskyně, čarovnou obec Svatý Jan pod Skalou, Srbsko či lom Velká Amerika. CHKO byla vyhlášena před 40 lety, 12. dubna 1972, na rozloze 130 km2 k ochraně nejcennější části barrandienské pánve.

Český kras, kde lesy zaujímají více než třetinu plochy oblasti, je protkán turistickými značenými cestami, na jeho území se nachází celkem šest naučných stezek. Je zde pestrý reliéf, zejména díky erozní činnosti Berounky a jejích přítoků (údolí Kačáku, Císařská rokle, Kodská rokle, údolí Bubovického potoka a Karlického i Radotínského potoka).

Známé jsou zejména krasové kaňony, rokle a jeskyně či jeskynní systémy. V Českém krasu je téměř 700 jeskyní, z nichž pouze deset má délku větší než 300 metrů. Nejznámější je jeskynní systém Koněpruských jeskyní na Zlatém koni s celkovou délkou chodeb přes dva kilometry. Je to nejdelší jeskynní systém v Čechách, částečně turisticky zpřístupněný.

Známý je i jeskynní systém Srbské jeskyně - Netopýří jeskyně v lomu Na Chlumu s délkou chodeb přes jeden kilometr. K velkým jeskyním patří třeba i známá Barrandova jeskyně nad údolím Berounky.
V národní přírodní rezervaci Koda je největší jeskyně Martina s délkou chodeb 445 metrů, v lomu Čeřinka u Bubovic je propast Arnoldka zvící délky 1360 metrů. Z nových objevů lze jmenovat jeskynní systém Ementál s délkou 1884 metrů.

V CHKO se nalézá několik významných nalezišť zkamenělin. Český kras jako paleontologicky významné území proslavil již v 19. století Joachim Barrande, který zde popsal mnoho lokalit s bohatými nálezy fosílií. Mezi nejznámější lze zařadit Koněprusy, Loděnice, Budňanskou skálu v Karlštejně nebo Lochkov. Mnoho druhů zkamenělin bylo poprvé popsáno právě podle nálezů z Českého krasu.

V roce 1972 na Mezinárodním geologickém kongresu v Montrealu byl na skalnatém svahu návrší Klonk u Suchomast vyhlášen dokonce mezinárodní stratotyp (světová hranice), podle kterého se na celém světě určuje hranice mezi prvohorními útvary silurem a devonem.

V oblasti se vyskytuje cenná teplomilná květena i zvířena, pro svou pestrost byl Český kras odedávna klasickým místem rozvíjejícího se botanického výzkumu, kde byla popsána řada nových rostlinných druhů, kupříkladu rozrazil zubatý a kavyl Ivanův. V Českém krasu se vyskytuje jedna z posledních populací sysla obecného v České republice a roste zde téměř 20 druhů lučních a lesních orchidejí.

Část lesního území v centrální části Českého krasu je ponechána od roku 2004 k samovolnému vývoji bez úmyslných lidských zásahů. Jedná se o území o rozloze 67 ha, tzv. Bezzásahovou oblast Doutnáč.
V částech CHKO byly vyhlášeny maloplošné zvláště chráněné území, ze kterých rozlohou největší je národní přírodní rezervace Karlštejn a národní přírodní rezervace Koda. Dále jsou zde čtyři národní přírodní památky, osm přírodních rezervací a šest přírodních památek. V CHKO Český kras se nachází také devět památných stromů.

Do soustavy nejvýznamnějších chráněných území Evropské unie Natura 2000 patří v Českém krasu osm evropsky významných lokalit: Karlické údolí, Karlštejn-Koda, Kotýz, Kulivá hora, Radotínské údolí, Suchomasty-zámeček, štoly Velké Ameriky a Zlatý kůň.

Robert Míka

Zdroj: ČTK

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí