zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Na pomoc jarnímu úklidu: Sběrná střediska a shromažďovací místa odpadu v Brně

24.03.2012
Odpady
Urbánní ekologie
Na pomoc jarnímu úklidu: Sběrná střediska a shromažďovací místa odpadu v Brně

Sběrná střediska odpadů (SSO) a shromažďovací místa odpadu (SMO)
Společnost SAKO Brno, a.s. je statutárním městem Brnem pověřena zajišťováním odvozu a využitím odpadů ze sběrných středisek odpadů v jednotlivých městských částech. Sběrná střediska odpadů jsou budována za účelem třídění odpadu (nábytek, dřevo, větve, stavební odpad, pneumatiky a další), který běžně nelze uložit do sběrných nádob. Současně sběrná střediska odpadů slouží k separaci využitelných složek komunálního odpadu (textil, PET, papír, sklo, polystyren, železné a neželezné kovy, tetrapack) a k separaci nebezpečných odpadů (akumulátory, zbytky barev a ředidel, motorový olej a další). Zároveň dochází k omezování tvorby nelegálních skládek i ke zlepšení estetického vzhledu městských částí (odstranění nevhodných velkoobjemových kontejnerů v občanské zástavbě, které mohou být i zdrojem znečištění). V Brně se začalo s provozem prvních sběrných středisek odpadu v roce 1995. Na území města Brna funguje k 1.7.2011 celkem 39 sběrných středisek odpadu a shromažďovacích míst odpadu a z toho obsluhu 36 zajišťuje společnost SAKO Brno, a.s.

Od roku 2008 některá sběrná střediska odpadu přecházejí režimu SHROMAŽĎOVACÍHO MÍSTA ODPADU (dále SMO), která odebírají omezený sortiment odpadů a to pouze odpady skupiny 20 (komunální odpady) a odpady kat. č. 15 01 10 (obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné). Nepřijímají odpady od fyzických osob podnikajících, právnických osob a odpad od fyzických osob vzniklý mimo území města Brna. Rovněž neodebírají všechny odpady skupiny 17 (stavební a demoliční odpad) a odpady skupiny č. 16 (pneumatiky) od občanů. Zpětný odběr elektrozařízení (chladničky, televizory, monitory, počítače, sporáky, vysavače, mixéry, zářivky atd.) z domácností je zde prováděn.

Shromažďovacími místy odpadu jsou:
SMO Adamovská, SMO Atriová, SMO Bieblova, SMO Bratří Žurků, SMO Drozdí, SMO Dusíkova, SMO Hapalova, SMO Húskova, SMO Korejská, SMO Líšeňská, SMO Malínská, SMO Mírová, SMO Nezamyslova, SMO Okružní, SMO Pastviny, SMO Plynárenská, SMO Pražská, SMO Sochorova, SMO Točná, SMO Útěchovská, SMO Veveří, SMO Vídeňská-Jílova, SMO Vltavská, SMO Zemanova-Černozemní, SMO Žebětínská

Speciální režim má SSO Jana Svobody, které neodebírá odpady od firem a podnikatelů (právnických a fyzický osob podnikajících). Přijímá však od občanů všechny odpady uvedené v ceníku.

Sběrná střediska odpadu a shromažďovací místa odpadu v Brně (vyjma Húskova, Nezamyslova, Zemanova-Černozemní) jsou MÍSTY ZPĚTNÉHO ODBĚRU ELEKTROZAŘÍZENÍ.

SSO Nezamyslova, SMO Húskova a SMO Zemanova nepřijímají nebezpečný odpad.

Prázdné a sešlápnuté NÁPOJOVÉ KARTONY a HLINÍKOVÉ OBALY OD NÁPOJŮ mohou občané Brna od 1.11.2010 třídit do kontejnerů spolu s PET lahvemi.

Informace k odběru suti:
Na sběrných střediscích odpadů (SSO) se přijímá stavební suť (odpad katalog. č. 170107- Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků čisté bez příměsí určené k recyklaci) pouze bez dalších příměsí (armatury, plastové trubky nebo zbytky obalů apod. ). Suť bez příměsí doporučujeme odevzdávat na SSO nejlépe v pytlích, aby mohla být snadno zvážena. Volně ložená suť se z důvodu prašnosti při překládce na SSO neodebírá.

V případě většího množství stavební suti čisté či znečištěné doporučujeme využít služeb recyklační deponie společnosti DUFONEV R.C. na Černovických terasách: Vinohradská ulice, 618 00 Brno, Černovice, tel.: 545 219 181.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí