zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Kódy označování nebezpečných látek při silniční přepravě

31.01.2012
Odpady
Havárie
Chemické látky
Kódy označování nebezpečných látek při silniční přepravě

Podle ADR jsou nebezpečné věci předměty, pro jejichž vlastnosti (hořlavost, žíravost, výbušnost a další) může být jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí.

Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR - Accord Dangereuses Route) byla sjednána v Ženevě dne 30. září 1957 pod patronací EHK OSN a vstoupila v platnost dne 29. ledna 1968 a ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu.

Vozidla přepravující nebezpečný náklad se označují pomocí výstražné tabulky a pomocí bezpečnostní značky.

Oranžová tabulka

Vozidla přepravující nebezpečnou látku musí být vepředu a vzadu označena oranžovou tabulí ve tvaru obdélníku o velikosti 30×40 cm. Ta je černě orámovaná a podélně rozdělená. V horní polovině je Kemlerův kód označující hrozící nebezpečí, v dolní polovině je identifikační číslo látky, tzv. UN kód. UN kód je charakteristické čtyřčíslí, přiřazené dnes asi 3000 látkám a jejich směsím, které látku nebo směs jednoznačně identifikuje.

Pokud je přepravováno několik různých látek, je vozidlo označeno vpředu i vzadu čistou (obecné nebezpečí) oranžovou tabulí stejných rozměrů, jako je uvedeno výše a na boku každé eventuální komory cisterny je samostatně oranžová tabule s Kemler a UN kódem a bezpečnostní značka.

Na označení nebezpečnosti se používají kombinace těchto devíti číslic:

 • 2 - Plynná látka (Uvolňování plynů pod tlakem)
 • 3 - Hořlavá kapalina (Hořlavost par kapalin a plynů)
 • 4 - Hořlavost pevných látek
 • 5 - Látka podporující hoření (Oxidační účinky)
 • 6 - Jedovatá látka (Toxicita)
 • 7 - Radioaktivní látka
 • 8 - Žíravá látka (Leptavé účinky)
 • 9 - Samovolná reakce (Nebezpečí prudké, bouřlivé reakce)
 • 0 - Dodatková číslice bez významu (viz dále)

Dále se používá X - látka nesmí přijít do styku s vodou

V případě větší intenzity nebezpečí (vysoká hořlavost) se číslice zdvojí nebo ztrojí (vysoká hořlavost - 33). Protože kód musí mít alespoň dvě číslice, používá se 0 na doplnění do dvouciferného čís­la.

 • X336 - prudce hořlavá jedovatá látka, která nesmí přijít do styku s vodou
 • 238 - hořlavý žíravý plyn
 • 52 - plyn podporující hoření
 • 30 - hořlavá kapalina

Bezpečnostní značka

Nebezpečné zboží (tj. látky, plyny, výbušniny a jiné nebezpečné látky a předměty) jsou v jednotně mezinárodně v rámci OSN děleny do samostatných specifických tříd. Ty jsou označeny jednotlivými bezpečnostními tabulkami, které tvoří čtverec postavený na jeden vrchol o různé barvě podle třídy nebezpečnosti s piktogramem znázorňujícím nebezpečnost látky.

Třída nebezpečnosti

 • 1 - Výbušné látky a předměty
 • 2 - Plyny
 • 3 - Hořlavé kapaliny
 • 4.1 - Hořlavé tuhé látky, samovolně se rozkládající látky a znecitlivěné tuhé výbušné látky
 • 4.2 - Samozápalné látky
 • 4.3 - Látky, které ve styku s vodou vyvíjejí hořlavé plyny
 • 5.1 - Látky podporující hoření
 • 5.2 - Organické peroxidy
 • 6.1 - Toxické látky
 • 6.2 - Infekční látky
 • 7 - Radioaktivní látky
 • 8 - Žíravé látky
 • 9 - Jiné nebezpečné látky a předměty


Více na:

http://www.pozary.cz/clanek/50601-kemler-a-un-oznacovani-nebezpecnych-latek-pri-silnicni-preprave/

ZDROJ: www.pozary.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
25
11. 2020
25.11.2020 - Seminář, školení
hotel Olympik, sál Olymp, Praha
INISOFT s.r.o.
1
12. 2020
1.12.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
INISOFT s.r.o.
8
12. 2020
8.12.2020 - Seminář, školení
Praha, ČVUT
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí