zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň a vymezení konkrétních ochranných opatření

16.01.2012
Voda
Legislativa
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň a vymezení konkrétních ochranných opatření

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod...

Citace: 13/2012 Sb. Částka: 3/2012 Sb.
Na straně (od-do): 58-60 Rozeslána dne: 13. ledna 2012
Druh předpisu: Vyhláška Autoři předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Datum přijetí: 2. ledna 2012 Datum účinnosti od: 1. února 2012
Platnost předpisu: ANO Pozn. k úč.:

Vydáno na základě: 164/2001 Sb.

13


VYHLÁŠKA


ze dne 2. ledna 2012


o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště lázeňského místa
Lázně Toušeň a vymezení konkrétních ochranných opatření


Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 46 odst. 3 písm. b) zákona č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "lázeňský zákon"):

§ 1


Stanovení ochranných pásem


(K § 21, 22 a 23 lázeňského zákona)

(1) K ochraně přírodního léčivého zdroje (dále jen "zdroj") ložiska peloidu Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň, okres Praha-východ, kraj Středočeský, se stanoví ochranná pásma I. a II. stupně.

(2) Ochranné pásmo I. stupně tvoří území, na kterém se zdroj nachází. Je situováno na pozemku parcelního čísla 3829 katastrálního území Čelákovice. Ochranné pásmo I. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 2 500, která je přílohou č. 1 k této vyhlášce, a na mapě v měřítku 1 : 10 000, která je přílohou č. 2 k této vyhlášce.

(3) Ochranné pásmo II. stupně je graficky vyznačeno v kopii katastrální mapy v měřítku 1 : 2 500, která je přílohou č. 1 k této vyhlášce, a na mapě v měřítku 1 : 10 000, která je přílohou č. 2 k této vyhlášce.

(4) Vymezení ochranných pásem I. a II. stupně v kopii katastrální mapy v měřítku 1: 2 500 a základní mapy České republiky v měřítku 1: 10 000 a 1: 50 000 jsou k nahlédnutí na Ministerstvu zdravotnictví, na Krajském úřadě Středočeského kraje a na Městském úřadě Čelákovice.

§ 2


Vymezení konkrétních ochranných opatření


(K § 22 a 23 lázeňského zákona)

(1) Na území ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje je nepovolaným vstup zakázán.

(2) V ochranném pásmu II. stupně je zakázáno


a)
zacházet se zvlášť nebezpečnými látkami nebo závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody1),


b)
vypouštět odpadní vody do vod podzemních a zneškodňovat obsah žump a močůvkových jímek,


c)
zřizovat trvalé skladovací prostory ropných produktů, hnojiv a chemických prostředků,


d)
zřizovat nová parkoviště a odstavné plochy bez nepropustných povrchových úprav a bez odvodu povrchových vod přes odlučovače ropných látek do kanalizace.

§ 3


Přechodné ustanovení

Skladovací zařízení uvedená v § 2 odst. 2 písm. c) zřízená do dne nabytí účinnosti této vyhlášky musejí být umístěna v nadzemí, aby bylo možno sledovat okamžitý únik skladovaných látek, a to do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

§ 4


Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. února 2012.

Ministr:


doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.


____________________________________________________________

1)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 13/2012 Sb.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 13/2012 Sb.

(Přílohy nejsou v digitální podobě)

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí