zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Úspory energie v nemocnici se zárukou

06.12.2011
Energie
Úspory energie v nemocnici se zárukou

Projekt úspor Nemocnice Jihlava zaplatí modernizaci energetického hospodářství za více než 54 milionů korun. Kromě toho vydělá dalších 40,5 milonů korun, které se použijí ke zvýšení kvality a komfortu zdravotní péče.

Nemocnice Jihlava poskytuje ambulantní a lůžkovou zdravotní péči v širokém spektru medicínských oborů. Jedná se především o Komplexní onkologické centrum, Kardiovaskulární centrum, Iktové centrum, Centrum pro screening kolorektálního karcinomu a Demyelinizační centrum. Celkem 23 klinických oddělení má kapacitu 759 lůžek. Ročně je zde hospitalizováno přes 25 000 pacientů a 330 000 lidí přijde na ambulantní vyšetření.

Projekt úspor se zaručeným výsledkem se zaměřil na výrobu, distribuci a užití tepla, elektrické energie a spotřeby vody. Nejvýznamnější úspory přinesla komplexní rekonstrukce teplovodních rozvodů a předávacích stanic a instalace nového VN transformátoru. Ta umožní optimálně využívat dvě stávající kogenerační jednotky ke kombinované výrobě tepla i elektrické energie. Další úspory přineslo nahrazení neefektivní centrální výroby páry lokálními vyvíječi, umístěnými přímo v centrech spotřeby.

Modernizovaný systém měření a regulace, zavedení systému individuální regulace teploty jednotlivých prostor (IRC) a vytvoření centrálního energetického dispečinku umožní dodávat energii do jednotlivých objektů a místností nemocnice přesně podle aktuálních požadavků a zavést profesionální energetický management v celém areálu.

Hovoříme s Ivo Slavotínkem, ředitelem společnosti ENESA a.s., která projekt dodává Nemocnici Jihlava na klíč.

OTÁZKA: Projekt proběhne metodou EPC, kterou dobře znáte...

Na rozdíl od klasické investice, kdy většinu rizik nese zákazník a dodavatel není zainteresován na co nejlepším provedení, protože často po dvou letech záruky od díla odchází, při metodě EPC má dodavatel se zákazníkem totožný a dlouhodobý zájem - dosáhnout co nejvyššího výnosu, respektive objemu úspor. Smluvně mu garantuje, že dosažené úspory plně pokryjí všechny i související náklady projektu EPC, mj. investice do modernizace a rekonstrukce energetického zázemí nemocnice. Součástí EPC obvykle bývá zajištění financování. Zákazník splácí projekt postupně. Přitom výše splátek nesmí v žádném roce přesáhnout hodnotu dosažených úspor. Jinak musí dodavatel doplatil vzniklý rozdíl. Tak je tomu i v případě Nemocnice Jihlava.

OTÁZKA: S tím souvisí i problém, který spočívá v tom, že technologie je sice špičková, ale není nikdo, kdo by ji uměl opravdu dobře ovládat...

V některých projektech jsme se setkali s odborníky, kteří měli zcela jasnou představu, co chtějí. Například v Národním divadle společně od roku 2007 úsporná opatření stále vylepšujeme, vylaďujeme nastavení provozních režimů a doplňujeme systém měření a regulace o nové informační a komunikační technologie. Práce je to na dlouhou dobu, ale vyplácí se. Například centrální dispečink řídí nyní nejen komplex budov Národního divadla, ale i Stavovské divadlo a areál Anenského kláštera, které jsou součástí ND. Do budoucna by se na něj měla napojit i Státní opera. Znamená to, že spoustu věcí musíme nastavit do automatického režimu, který jasně dispečerovi určí, kde jsou v jaké chvíli priority.

OTÁZKA: Informační technologie ve spojení s energetickým zázemím budov vytvářejí další komunikační možnosti. Takže asi nejde pouze o nové kotle a kabely?

To jsou jen nezbytné technické podmínky pro zajištění energetického provozu. Nejtěžší je, aby se tyto systémy opravdu efektivně používaly. Například informace o obsazení místností je zcela klíčová pro správné vytápění a klimatizaci. Právě důležitá výměna informací mezi dispečery a uživateli však často vázne... Bez nich ale nelze optimálně řídit dodávky energií do jednotlivých prostor během celého dne. Vytvořit na požadovaný čas komfortní teplotu, zajistit dostatečné provětrávání - to vše má vliv na spotřebu energie.

OTÁZKA: Areál Nemocnice Jihlava je rozsáhlý a jistě jste se tu setkali s řadou různých řešení. Co bylo nejtěžší?

Jedním z hlavních problémů byly kogenerační jednotky na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny. Instalovaly se už před deseti lety, ale v chodu byly pouze po velmi krátkou dobu. Naším úkolem bylo jejich zprovoznění, dále nahrazení neefektivního centrálního zdroje páry a kompletní modernizace distribučního systému elektřiny, budujeme i novou trafostanici. Centrální kotelna je v relativně slušném stavu, ale postavíme nové předávací stanice a instalujeme nový kotel. Rozvody by měly být v pořádku - prověříme jen kvalitu izolace. Zajistíme efektivní regulaci zdroje tepla. Pro letní období tu doplníme nový kondenzační kotel, který bude dodávat s vysokou účinností i malé objemy tepla. Jako ve všech podobných projektech bude instalován systém individuální regulace, který umožní automaticky počítačem nastavovat individuální teploty v jednotlivých místnostech v různých topných a časových režimech.

OTÁZKA: Můžete upřesnit systém financování?

Půjde o postoupení pohledávek. Projekt bude zaplacen výhradně z dosažených úspor. Úspory se budou pohybovat kolem 13,25 milionu Kč ročně a za tento objem nemocnici smluvně ručíme. Pokud by ho nebylo dosaženo, museli bychom rozdíl doplatit.

Snažíme se instalovat zařízení na nejlepším stupni spolehlivosti tak, aby bez problémů zvládla deset až patnáct let provozu. Po splacení desetiletého projektu tedy naše opatření přinesou další úspory v řádu desítek milionů korun. Přitom je smluvně zaručena tepelná pohoda a ostatní komfort ve všech jejích objektech.

OTÁZKA: Jak probíhal výběr dodavatele?

Nemocnice Jihlava vyhlásila veřejnou soutěž, která byla zahájena letos v lednu. Zúčastnilo se jí pět firem. Po uzavření smlouvy začaly práce na přípravě realizace projektu, nyní zhotovujeme konkrétní technické řešení. V nabídce jsme připravili koncept, který se musí dále rozpracovat. V areálu se totiž staví nový pavilon a původní budovy se zateplují. Právě teď například jednáme o výběru nejlepšího způsobu regulace všech technologií tak, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Do března 2012 bychom to vše chtěli mít hotové.

OTÁZKA: Formulovat dobře zadání podobné soutěže asi není jednoduché...

Zadání může být v případě EPC variabilní, obvykle se hledá nejlepší poměr investice a úspor s dostatečnou délkou návratnosti. V podstatě se jedná o maximalizaci poměru, kolik se vloží a co se získá. Většinou mají zákazníci sami určité náměty a k tomu přistupují povinné nároky, které musí jednotliví uchazeči splnit. K tomu přidáváme svoje zkušenosti, takže pro zákazníka vytvoříme optimální kombinaci, co je v daném okamžiku s danými možnostmi reálné. Proto je každý projekt vždy unikátní.

OTÁZKA: Jak časté jsou podobné soutěže?

V současnosti se probouzejí celé kraje. Prvním byl Pardubický kraj, který se rozhodl pro metodu EPC už v roce 2006. Investice zde dosáhly přibližně 150 milionů Kč v celkem 40 objektech - jedná se o střední školy, nemocnice, sociální ústavy... Nyní probíhají soutěže Královéhradeckého a Moravskoslezského kraje a mluví se i o Středočeském kraji... Je to totiž velmi dobrý způsob, jak investovat do modernizace energetického hospodářství, který navíc podstatně snižuje provozní náklady, zhodnocuje veřejný majetek, zlepšuje životní prostředí a často uspoří i nějaké prostředky navíc, které se využívají k dalšímu zlepšení komfortu v budovách. Před několika dny jsme veřejnosti představili unikátní projekt úspor, nazvaný Odpovědné školy Prahy 13, který připravujeme od roku 2009. Celkem 31 základních a mateřských škol této městské části sníží náklady za vytápění, elektřinu, vodu a přípravu teplé vody zhruba o polovinu. V průběhu deseti let radnice Prahy 13 ušetří 240 milionů korun.

OTÁZKA: Právě probíhá monitorování energetické spotřeby několika vybraných vládních budov. Očekáváte, že bude mít výsledky?

Dlouhodobým cílem by mělo být snížení energetické náročnosti vládních objektů. Ale proti využití energetických služeb s garantovanou úsporou (modelu EPC) se tvrdě ohradilo ministerstvo financí. Vládní budovy jsou totiž podle způsobu financování rozděleny do dvou kategorií. Jedná se buď o příspěvkové organizace, což jsou instituce typu divadel, fakultních nemocnic, patří sem i muzea atd., kde jsou projekty úspor se zárukou celkem běžné. Dále jsou to tzv. organizační složky státu jako věznice a soudy, úřady práce, policie, vnitro, ministerské budovy, stoprocentně financované ze státního rozpočtu. Ze zákona pro ně platí zákaz brát si úvěry. A EPC je považováno za jakousi zvláštní formu úvěru - pokud investujeme do zařízení, klienti je postupně splácejí. My s tímto hodnocením rozhodně nesouhlasíme. V žádném případě nejde o nějaké zvyšování zadluženosti, protože pokud by modernizace neproběhla, tyto peníze by stejně utratili za spotřebovanou energii. Pomocí EPC by získali potřebné moderní technologie, zhodnotili veřejný majetek a začali konečně opravdu šetřit energií.

OTÁZKA: Takže se kromě jiného zabýváte i legislativou?

Před rokem jsme společně s dalšími firmami energetických služeb založili Asociaci poskytovatelů energetických služeb, jejímž jsem předsedou. Ve spolupráci s právníky a daňovými poradci jsme navrhli příslušné úpravy zákona, které by umožnily otevřít sektor úspor energie se zárukou i organizačním složkám státu.

AUTOR: Hana Vinšová

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí