zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dobrovolná certifikace CSR pomůže našim firmám

03.11.2011
EMS
Dobrovolná certifikace CSR pomůže našim firmám

Projekt národního programu posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti, realizovaný z rozhodnutí Rady kvality ČR, pomůže českým podnikatelům vyrovnat se s doporučeními, která pro vztahy mezi podniky v EU připravuje Evropská komise.

Certifikace společenské odpovědnosti (CSR) není v ČR novinkou. Podle normy SA 8000 ji provádějí certifikační orgány s nadnárodní akreditací. Jedná se o dosud jediný způsob certifikovaného potvrzení CSR, kterým se mohou podnikatelé prokázat v případě, že je po jejich organizaci požadována ze strany potenciálního odběratele.

Tato certifikace je však jednak nákladná (americká licence), jednak je nutno podotknout, že požadavky standardu SA 8000 nepostihují plně rozsah celého konceptu systému managementu společenské odpovědnosti.

Standard SA 8000 se zabývá především otázkou lidských práv a rovnosti při zaměstnávání, což v ČR dostatečně řeší Zákoník práce a další související legislativa. Další možnost pro prokazování nasměrování managementu organizací do oblasti společenské odpovědnosti poskytuje mezinárodní standard pro reportování aktivit CSR (Global Reporting Initiative - GRI), který je ukončen osvědčením pověřeného odborného auditora.

V roce 2010 rozhodla Rada kvality ČR - v postavení poradního a iniciačního orgánu vlády ve věci podpory rozvoje systémů managementu a Národní politiky kvality - o možnosti poskytnout tuzemským organizacím národní dokument. Učinila tak z titulu své iniciační role i vzrůstající poptávky po přijatelné formě prokazování aktivit společenské odpovědnosti.

Byl vypracován projekt a jmenován řešitelský tým z pracovníků NIS-PK a zástupců odborné sekce Rady kvality ČR pro společenskou odpovědnost, jejímž gestorem je Česká společnost pro jakost. Výstupem z projektu je předpokládaná akreditace certifikačních orgánů Českým institutem pro akreditaci (ČIA) a pilotní ověření certifikace v konkrétních firmách.

Projekt byl pod názvem Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti projednán také v dalších příslušných odborných sekcích Rady kvality ČR a byl předložen Úřadu pro normalizaci, metrologii a zkušebnictví, Českému institutu pro akreditaci, Podnikatelské radě a ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO). Všemi těmito institucemi, kromě MPO, bylo Radě kvality ČR doporučeno přijetí tohoto dokumentu. Základním předpokladem je dobrovolnost bez zásahu státu do těchto aktivit.

V současné době Evropská komise připravuje dokument Strategie EU v otázce společenské odpovědnosti a členské státy byly vyzvány k vypracování odborného stanoviska. V ČR je koordinátorem pro jednání s EK v této oblasti MPO.

Dokument bude s největší pravděpodobností přijat jako doporučující pro vzájemné obchodní vztahy mezi podniky v EU. Pro české podniky to bude znamenat povinnost dokladovat plnění podmínek CSR na vyžádání kterýmkoliv zákazníkem.

Národní dokument Rady kvality ČR pomůže českým podnikatelům se na tuto eventualitu dostupným a kvalifikovaným způsobem připravit, aby nedošlo ke snížení jejich konkurenceschopnosti.

Základní předností Národního programu posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti je jeho kompatibilita s mezinárodními standardy pro společenskou odpovědnost. Ať již slouží pro prokazování příslušných aktivit formou získání certifikátu, osvědčení auditora nebo mají charakter postupu implementace konceptu CSR a výběru využitelných iniciativ a nástrojů (ISO 26000). Významné je, že postihuje celý systém managementu a všechny aspekty aktivit.

Při tvorbě dokumentu byly dále zohledňovány struktura a obsah existujících norem pro systémy managementu (např. kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví).

Tím je Národní program srozumitelný a administrativně nenáročný (v mnoha případech lze pro doplnění využít již zavedený systém dokumentace) a je bezproblémově využitelný i v malých a středních podnicích.

Požadavky jsou rozvrženy do devíti kapitol: Systém managementu společenské odpovědnosti, Odpovědnost managementu, Zainteresované strany, Aspekty v ekonomické oblasti, Aspekty v environmentální oblasti, Aspekty v sociální oblasti, Management zdrojů, Komunikace a konečně Měření, analýza a zlepšování.

Národní program posuzování shody je využitelný nejen v podnikatelském sektoru, ale i ve veřejné správě. Rada kvality předpokládá, že certifikace bude dobrovolná a na rozdíl od mezinárodních standardů pro naše organizace cenově příznivá.

Dokument je zdarma dostupný na www.npj.cz.

Alena Plášková,
předsedkyně OS Rady kvality ČR Společenská odpovědnost organizací, pedagožka VŠE v Praze, čestná předsedkyně ČSJ

Pavel Ryšánek,
člen Rady kvality ČR, předseda Sdružení pro oceňování kvality (SOK), ředitel NIS-PK

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí