zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Finanční zajištění dle nařízení vlády o způsobu hodnocení ekologické újmy

21.10.2011
Firemní ekologie
Legislativa
Pojištění environmentálních rizik
Finanční zajištění dle nařízení vlády o způsobu hodnocení ekologické újmy

Dne 12.10.2011 vláda schválila již dlouho očekávané prováděcí nařízení vlády o způsobu hodnocení rizika ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění, které doplňuje zákon č. 167/2008 Sb. O předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů.

Nařízení stanovuje způsob hodnocení rizika ekologické újmy, a dále kritéria posuzování dostatečného finančního zajištění, včetně podmínek provádění a způsobu finančního zajištění k provedení preventivních a nápravných opatření.


Zákon 167/2008 Sb. ze dne 22.4.2008 upravuje práva a povinnosti osob při předcházení ekologické újmě a při její nápravě, pokud bezprostředně hrozí nebo k ní došlo na chráněných druzích volně žijících živočichů či planě rostoucích rostlin, na přírodních stanovištích vymezených zákonem, na vodě nebo půdě a dále upravuje výkon státní správy v této oblasti. Přičemž ekologickou újmu definuje jako takovou nepříznivou změnu, která je měřitelná a má závažné nepříznivé účinky na vybrané přírodní zdroje - půdu, povrchové nebo podzemní vody, vybrané chráněné druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a přírodní stanoviště.


Zákon ukládá provozovatelům činností uvedených v příloze č.1 tohoto zákona (dále jen odpovědný provozovatel) povinnost zabezpečit finanční zajištění k náhradě nákladů na preventivní a nápravná opatření. Pod jurisdikci tohoto zákona spadají například podniky chemického průmyslu, zpracovatelského průmyslu, kovovýrobny, galvanizovny, slévárny, společnosti nakládající s odpadem, čističky odpadních vod a veškeré podniky operující s nebezpečnými chemickými látkami.


Nařízení vlády stanoví způsob hodnocení rizika ekologické újmy, kterou odpovědný provozovatel může způsobit. Je zde popsán a definován dvoustupňový systém hodnocení rizika (základní hodnocení rizika a podrobné hodnocení rizik). Základní hodnocení rizika musí provést a zdokumentovat všichni odpovědní provozovatelé a to pro každé místo provozní činnosti. Druhý stupeň, tzv. podrobné hodnocení rizika, provádí již pouze ti provozovatelé, kteří mají dle základního hodnocení vyšší expozici rizika.


Na základě tohoto hodnocení je stanoveno finanční ohodnocení nákladů na nápravná opatření vynaložených na sanaci ekologické újmy. V případě, že odhad těchto nákladů převyšuje 20 milionů Kč, je odpovědný provozovatel povinnen zabezpečit finanční zajištění na náhradu těchto nákladů.


Pojišťovna CHARTIS EUROPE S.A. nabízí produkt EnviroPro, který poskytuje dostatečné a kvalitní finanční zajištění pro krytí všech nákladů spojených s nápravou ekologické újmy a dále krytí veškerých nákladů spojených se sanací ekologických škod, včetně škod na majetku a zdraví třetích osob. Pokud jste provozovatel činnosti definované v příloze č.1 zákona č.167/2008, nabízíme Vám poradenství při zabezpečení finančního zajištění a dlouholeté celosvětové zkušenosti s problematikou pojištění ekologických rizik.

CHARTIS EUROPE S.A., pobočka pro Českou republiku
Mgr. Renata Menšíková, úpis pojištění odpovědnosti

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí