zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

26.10.2011
Zemědělství
Standardy Dobrého zemědělského a environmentálního stavu (GAEC)

Tyto standardy zajišťují zemědělské hospodaření ve shodě s ochranou životního prostředí a jsou součástí Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance).

Hospodaření v souladu se standardy GAEC je jednou z podmínek poskytnutí plné výše přímých podpor, některých podpor Programu rozvoje venkova (Osa II) a některých podpor společné organizace trhu s vínem.

Dodržování standardů GAEC kontroluje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Při kontrole je ověřován aktuální stav v terénu, a to na veškeré zemědělské půdě obhospodařované žadatelem, kterou je žadatel povinen evidovat v LPIS. U dotací týkajících se lesnické problematiky jsou kontrolovány i lesní pozemky uvedené v žádosti o dotaci. Kontrola je prováděna na základě evidence půdních bloků nebo jejich dílů (LPIS) vytvořené na základě digitálního modelu terénu, s průměrnými sklonitostmi a kódy bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ), s podkladem leteckých ortofotografických snímků, popř. katastrálních map.

Od roku 2005 do roku 2009 v České republice platilo 5 standardů GAEC. Jednotlivé standardy se týkaly:

  • Zákazu rušení nebo narušování krajinných prvků (meze, terasy, skupiny dřevin, stromořadí a travnaté údolnice).
  • Zákaz pěstování kukuřice, brambor, řepy, bobu setého, sóji ani slunečnice na půdních blocích nebo jejich dílech s průměrnou sklonitosti nad 12°.
  • Zapravování kejdy či močůvky na půdních blocích nebo jejich dílech s ornou půdou o průměrné sklonitosti nad 3°do 24 hodin či použití hadicových aplikátorů k jejich aplikaci.
  • Zákaz změny kultury travní porost na kulturu orná půda.
  • Zákaz pálení rostlinných zbytků na půdních blocích či jejich dílech.

Nově jsou standardy GAEC individuálně definovány členskými zeměmi Evropské unie na základě rámce stanoveného v příloze III nařízení Rady (ES) 73/2009, jež obsahuje 5 tematických okruhů (eroze půdy, organické složky půdy, struktura půdy, minimální úroveň péče, ochrana vody a hospodaření s ní).

Od 1. ledna 2010 je v České republice uplatňováno 10 standardů GAEC, od 1. ledna 2012 přibude dále GAEC č. 11. Tyto standardy pokryjí všechny výše zmíněné tematické okruhy a v České republice jsou definovány nařízením vlády č. 479/2009 Sb.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí