zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zpravodaj Zdravých měst, obcí a regionů

10.09.2011
Urbánní ekologie
Zdraví
Zpravodaj Zdravých měst, obcí a regionů

Zpravodaj vydává Národní síť Zdravých měst ČR...

Co je nového v Databázi DobráPraxe.cz?

Internetová databáze na adrese DobraPraxe.cz obsahuje již 165 inspirativních příkladů z různých oblastí rozvoje obcí a regionů. Na adrese http://dobrapraxe.cz/cz/stripky naleznete také aktuální drobné "střípky" z každodenní praxe.

Výběr z nejnovějších příkladů dobré praxe:

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: Domácí paliativní péče - pilotní projekt
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: Vytvoření Domu sociálních služeb
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ: Šedesát a víc neznamená nic
Mikroregion DRAHANSKÁ VRCHOVINA: Pěší stezka "Za pověstmi Drahanské vrchoviny"
Mikroregion DRAHANSKÁ VRCHOVINA: Naučná stezka Luleč
UHERSKÉ HRADIŠTĚ: Mapa volnočasových aktivit a partnerů MA21
PRACHATICE: Ohniště pro veřejnost na území města

Nejnovější střípky:

BRNO: Na jihu Moravy začnou vznikat školičky u lidí doma
HODONÍN: Den s policií
LITOMĚŘICE: Setkání vítězů soutěže "Ať je vaše škola CO2OL!"
HODONÍN: Cyklo týden
PRAHA - LIBUŠ: Revitalizace parku U Zahrádkářské kolonie
HODONÍN: Slavnosti vodního království
VRCHLABÍ: Soutěž o nejkrásnější krkonošskou louku
BRNO: Domy z obalů Tetra Pak jsou novým hitem!
PLANÁ NA TACHOVSKU: Chcete pomoci památkám? Adoptujte si kříž
JILEMNICE: Město slaví úspěchy v třídění odpadů
LITOMĚŘICE: Síla lidskosti - ekologická akce na počest sira Wintona
MLADÁ BOLESLAV: Zdravé město má nové logo a plánuje zajímavé projekty

Přijďte se inspirovat na seminář NSZM osvědčenými metodami v oblasti podpory zdraví v obcích a krajích

Jaké jsou možnosti spolupráce a systémového postupu v oblasti zdraví? Proč a jak vytvořit zdravotní plán obce či regionu a jaké konkrétní osvědčené postupy lze využít? Další Tematická sekce Národní sítě Zdravých měst, která se bude konat dne 6. října 2011 v Praze na Novotného lávce, odpoví na tyto a další otázky spojené s tématikou podpory zdraví. Seminář nazvaný "Plánování pro zdraví v obcích a krajích" nabídne metody a zkušenosti z praxe, a účastníci se dozví, jaké nástroje či aktivity mohou při své práci využívat.

Seminář je určen zejména zástupcům územních samospráv (politikům, pracovníkům úřadů apod.) a všem dalším zájemcům z řad odborné i laické veřejnosti.

Více informací naleznete zde.

Zahraniční inspirace v oblasti zapojování veřejnosti do plánování udržitelné energetiky v obcích

Dne 19. září 2011 se v Praze v Evropském domě (Jungmannova 24) uskuteční zajímavý seminář k tématu plánování udržitelné energetiky v obcích. Úspěšné příklady a možnosti zapojování veřejnosti do tohoto tématu představí řada zahraničních hostů. Uslyšíte zkušenosti z Freiburgu, města, které má v řadě témat udržitelného rozvoje rozhodně co nabídnout, ale také například z bulharské Sofie či estonského Tartu. Seminář zahájí v 10 hodin zástupci brandenburské kanceláře Heinrich Böll Stiftung (HBS), které akci ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst pořádá. Na semináři vystoupí zástupce ministerstva životního prostředí, bude zde představena nově vzniklá publikace mapující dobrou praxi zapojování veřejnosti do tohoto tématu a v závěru budou moci účastníci diskutovat. Všichni zájemci z řad obcí, neziskových a profesních organizací jsou srdečně zváni. Seminář je bezplatný a pro účastníky bude zajištěn simultánní překlad.

Přesný program bude co nejdříve zveřejněn na stránkách NSZM a HBS. Informace k projektu, pod jehož záštitou akce probíhá, naleznete zde. Více k energeticko-klimatickému programu Heinrich-Böll-Stiftung zde.

Navštivte nepokročilejší místní Agendy 21 v jejich domácím prostředí!

Pracovní skupina pro místní Agendu 21 Rady vlády pro udržitelný rozvoj Vás ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR a vybranými městy a regiony i letos zve na inspirativní prezentace. Ti, kteří v metodě kvality MA21 dosáhli prozatím nejvyšší kategorie "B", představí své postupy a zkušenosti na takzvaných "kontrolách na místě".

Akce proběhnou během října a listopadu na šesti místech v republice (3. 10. Chrudim, 13. 10. Litoměřice, 25. 10. mikroregion Drahanská vrchovina, 26. 10. Kopřivnice, 31. 10 Praha-Libuš, 10. 11. Vsetín).

Dne 29. 11. pak v Senátu Parlamentu ČR proběhne společná "přehlídka" a veřejná obhajoba plnění kategorie "B" MA21. Tato i přechozí akce jsou určeny všem, kdo chtějí vědět, jak zapojovat veřejnost nejen do plánování a řízení města či regionu k udržitelnému rozvoji.

Kampaně Evropský týden mobility a Evropský den bez aut se zaměří na alternativní způsoby dopravy

Zdravá města, obce a regiony se také letos zapojí do kampaní Evropský týden mobility (16. - 22. 9.) a Evropský den bez aut (22. 9.), které se zaměřují na propagaci bezpečných a ekologicky šetrných způsobů dopravy. Kampaně jsou koordinovány Ministerstvem životního prostředí, celostátním tématem je letos Alternativní doprava. Řada měst a obcí se potýká s důsledky narůstající automobilové dopravy, a proto jsou na místní úrovni přijímána opatření k podpoře veřejné dopravy, cyklistické a pěší dopravy. Kampaně Evropský týden mobility a Evropský den bez aut nabízí obyvatelům měst příležitost seznámit se s těmito opatřeními. Zájemci se také mohou zúčastnit bohatého doprovodného programu, který v ulicích měst a obcí v souvislosti s kampaněmi probíhá.

Další informace o kampaních včetně zapojených členů NSZM naleznete zde. Aktuální podklady pro realizaci kampaní v roce 2011 jsou dostupné na stránkách Ministerstva životního prostředí. Informace o mezinárodních souvislostech kampaní včetně zapojených měst naleznete na stránce http://www.mobilityweek.eu/.

Liberecký kraj: Nový "Zdravý kraj" má zkušenosti v hodnocení vlivu strategií na zdraví

Liberecký kraj vstoupil v letních měsících do Národní sítě Zdravých měst ČR. Náměstek hejtmana pro resort hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova RNDr. Vít Příkaský k tomuto rozhodnutí doplňuje: "K aktivitám NSZM jsme se připojili zejména proto, že tato asociace uplatněním metody místní Agendy 21 usiluje o rovnovážný rozvoj území a kvalitu života jeho obyvatel. Jsem přesvědčen o tom, že stále širší a kvalitnější realizace MA21 v obcích a regionech České republiky bude mít podpůrný vliv na další demokratický vývoj občanské společnosti a na transparentnost a efektivitu veřejné správy. Zapojením do NSZM očekávám nové impulsy pro naši každodenní práci, nová témata k oboustranně přínosné komunikaci s obcemi a regiony, které již členy NSZM jsou. Věřím, že uplatnění principu partnerství při spoluvytváření podoby tohoto projektu přispěje ke zkvalitnění života obyvatel kraje i zvýšení celkové prosperity regionu."

Liberecký kraj má co do dlouhodobého prosazování zdraví svých obyvatel výjimečné postavení v rámci celé ČR. Již v roce 2002, jako první kraj v ČR, přijal Zdravotní politiku Libereckého kraje a uvádění jejích cílů do praxe je hodnoceno jako velmi zdařilé. Východiskem je samozřejmě podrobná znalost o zdravotním stavu svých obyvatel, kterou v podobě tzv. "Zprávy o zdraví" kraj pravidelně publikuje a prezentuje laické i odborné veřejnosti.

V roce 2005 Liberecký kraj také, jako jeden z prvních v České republice, zpracoval Strategii udržitelného rozvoje Libereckého kraje 2005-2020, která se stala jedním z podkladů dlouhodobého rozvojového dokumentu kraje. Liberecký kraj tak může, nejen Zdravým krajům, přinést řadu inspirací a podnětů.

Celostátní soutěž Město stromů zná letošního vítěze

Zdravé město Uherské Hradiště zvítězilo v letošním ročníku soutěže Město stromů, kterou každoročně pořádá Nadace Partnerství ve spolupráci s městem Strakonice. Porota soutěže ocenila zpracování návrhu plánované jednoroční kampaně Uherského Hradiště, kdy se obec bude snažit zvýšit zájem místních lidí o zeleň ve městě. Soutěž Město stromů pořádá Nadace Partnerství pravidelně již od roku 2006. Vítěz letošního ročníku soutěže, město Uherské Hradiště, získává mimo jiné jedinečnou možnost zúčastnit se prestižního mezinárodního klání Entente Florale Europe (Evropská kvetoucí sídla).

Více informací o soutěži Město Stromů naleznete na www.stromzivota.cz/mestostromu.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí