zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Odpovědnost investorů k životnímu prostředí

23.09.2011
Ekologické stavění, bydlení
Odpovědnost investorů k životnímu prostředí

Stále více investorů, především z řad významných mezinárodních společností, klade značný důraz na vyjádření svého zodpovědného přístupu k životnímu prostředí a zásadám udržitelného rozvoje.

Činí tak mimo jiné také prostřednictvím budov, které si pro své provozní potřeby nechávají postavit, nebo jejichž části si pronajímají.

Takové budovy využívají celou řadu progresivních technologií, jejichž cílem je obvykle zefektivnění energetické bilance, omezení potřeby energetických i materiálních zdrojů, snížení množství odpadu a minimalizování negativního vlivu na všechny základní kvalitativní parametry prostředí v dané lokalitě jak v době výstavby, tak v celém životním cyklu objektu.

PŘIDANÁ HODNOTA V CERTIFIKÁTECH STAVEB

Českému pozorovateli jistě neunikly v tomto směru výjimečné projekty, mezi které určitě patří sídlo ČSOB v Praze-Radlicích, prodejna TESCO v Jaroměři, kancelářské budovy BB Centrum Beta a City Green Court na Pankráci, jejichž prostory využívá či se k tomu chystá celá řada významných firem, nebo připravovaná stavba pražské centrály společnosti Vodafone. Všechny uvedené projekty mají společné to, že jejich environmentální aspekt je přidanou hodnotou, s níž jejich vlastník či nájemce může zcela cíleně pracovat na poli B2B i PR komunikace.

Potřeba exaktního a transparentního nástroje, s jehož pomocí by bylo možné v sumarizované formě komunikovat vlastnosti budovy směrem k obchodním partnerům, institucím i široké veřejnosti, se projevila vznikem několika systémů certifikace, z nichž jsou tuzemské odborné veřejnosti nejznámější pravděpodobně americký LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) a český SBToolCZ. Oba uvedené systémy jsou multikriteriální a jejich cílem je bodově ohodnotit nejen environmentální a energetickou, ale i sociální a ekonomickou vyspělost staveb v průběhu celého jejich životního cyklu v souladu se zásadami LCA (Life Cycle Assessment). Dlužno říci, že obdobných systémů existuje více, např. britský BREEAM, německý DGNB nebo evropský program GreenBuilding.

Najdou se pochopitelně i takové stavby, které sice vynikají šetrností nebo přístupem ke svému okolí, nicméně nejsou ohodnoceny žádným certifikátem. Motivace jednotlivých investorů je prostě různá a stejně tak se různí i jejich potřeba prokázat výjimečnost a vyspělost staveb pomocí certifikátu.

TX ACTIVE - MATERIÁLY PRO ŠETRNÉ STAVĚNÍ

Omezit negativní vlivy staveb na jejich okolí a zvýšit bodové ohodnocení v některém z výše uvedených certifikačních systémů je možné také pomocí stavebních materiálů s technologií TX Active. Jejich použití dokonce může vést i k potlačení negativních vlivů jiných staveb nebo činností, které s budovou samotnou přímo nesouvisejí, a to díky jejich schopnosti rozkládat škodlivé látky pocházející ze spalovacích procesů naprosté většiny paliv. Toho se může využívat především ke zlepšení kvality ovzduší v místech s vysokou intenzitou automobilové dopravy.

Navíc je třeba říci, že samočisticí schopnosti TX Active materiálů snižují nároky exponovaných venkovních povrchů staveb na údržbu. Také pro tyto důvody našla technologie TX Active místo v zahraničních projektech takových společností, jako je Vodafone, EDF, Air France, Volkswagen, Colas, Kerakoll nebo IKEA.

Stejné důvody vedou k uplatnění TX Active v developerských projektech obytných budov nebo ve veřejných občanských, sakrálních a infrastrukturních stavbách. Příkladem poslední zmíněné kategorie může být ulice ve švédském městě Malmö, při jejíž rekonstrukci byl chodník v jedné z jejich částí opatřen betonovou dlažbou s technologií TX Active. Provedená měření prokázala pozitivní vliv této dlažby na kvalitu ovzduší v prostoru ulice, a to i navzdory poměrně malé účinné ploše.

Podobné rekonstrukce povrchů ulic se rovněž s pozitivními výsledky uskutečnily také v Itálii a ve Francii.

Bílý pohledový beton s technologií TX Active je důležitou součástí reprezentativního obytného souboru 12LOFTS v pražské Bubenči. Architekt John Eisler jej po dohodě s dodavatelem a investorem (skupina Hochtief CZ) použil pro zavěšenou fasádu z prefabrikovaných železobetonových panelů.

V rezidenčním projektu 500 Hyacinth Place našla své místo permeabilní dlažba vyrobená z mezerovitého betonu, která kromě typických přínosů technologie TX Active navíc pomáhá lepšímu vsakování dešťové vody do půdy.

Privátní investoři si materiály TX Active vybírají především pro jejich soulad s postojem stavebníka k otázce ochrany životního prostředí a obvykle nevyžadují provedení certifikace objektu podle některého ze systémů. Mezi výjimky patří soukromý rekreační objekt Yoga Studio v americkém Clarke County, který i díky pohledovým betonům s technologií TX Active obdržel zlatý certifikát LEED.

Ing. Ondřej Matějka
technický poradce Českomoravský cement a.s.

O TECHNOLOGII TX ACTIVE

TX Active je technologie pro stavební materiály na bázi cementu, především pro beton ve všech jeho podobách, ale také pro cementové stěrky, omítky a nátěry. Povrchy TX Active materiálů se vyznačují schopností rozkládat škodlivé či jinak nežádoucí látky pomocí světla. Může se jednat jak o pevné či kapalné látky způsobující přímé znečištění povrchu, tak o plynné škodliviny v ovzduší. Zjednodušeně lze říci, že pouhým působením slunce a deště se dá zajistit vlastní čistota objektů z TX Active materiálů, ale i jejich příznivý dopad na čistotu ovzduší v okolí. Za tyto neobvyklé, avšak o to atraktivnější vlastnosti vděčí technologie TX Active jevu zvanému fotokatalýza, který je kombinací přirozeného rozkladu některých látek působením světla (tzv. fotolýzy) a katalytického (urychlujícího) vlivu speciálních nanočástic přidaných do cementu.

Dodavatelem cementu TioCem s technologií TX Active na český trh je společnost Českomoravský cement, člen skupiny HeidelbergCement.

Zdroj: STAVITEL

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí