zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vystupte na památnou horu Blaník

14.08.2011
Ekologická dovolená, cestování
Chráněná území
Vystupte na památnou horu Blaník

Jižně od Prahy se rozkládá nejmenší chráněná krajinná oblast naší republiky - Blaník.

Důvodem vzniku byla ochrana harmonické, vyvážené krajiny Středních Čech, jejíž ústřední dominantou je památná hora Blaník. Základní charakteristikou oblasti je mozaikovité střídání lesních celků, polí, luk a menších rybníků s vhodně začleněnou zástavbou obcí.

Centrem oblasti je zalesněný masiv Velkého a Malého Blaníku, tvořený ortorulami. Ve vrcholových partiích Velkého a Malého Blaníku se zachovaly původní bučiny se smíšenými suťovými lesy, dnes chráněny jako přírodní rezervace. Přirozenou osou oblasti je říčka Blanice, tekoucí z jihu na sever. Blanice je příkladem neregulovaného meandrujícího toku s přirozeným vodním režimem pravidelných záplav. Díky tomu se v nivě Blanice uchovala společenstva nivních luk a vrbových křovin. Vzácná květena se vyskytuje na rašelinných a podmáčených loukách a na mokřadech při rybnících.

Oblast si dodnes uchovala neopakovatelný kolorit typické české krajiny na rozhraní středních Čech a Českomoravské vrchoviny. V sídlech nalezneme lidové chalupy, statky i vesnické zámečky. Dominantami sídel jsou sakrální stavby - kostely, v menších sídlech kapličky. Volná krajina je protkána sítí polních cest, alejí a rozcestí s křížky.

Blaník je populární jako významná česká hora opředená starobylými pověstmi o blanických rytířích. Blanická pověst spolu s přírodními a kulturními hodnotami krajiny jsou atraktivní z hlediska rekreace a turistiky, čemuž odpovídá zvyšující se turistický ruch.

Nejcennějším kladem krajiny pod Blaníkem je fakt, že je stále živá, udržovaná pro příští generace prací zemědělců, lesníků, obyvatel vesnic a městeček.

CHKO Blaník se rozkládá v území českého moldanubika. Významným geologickým fenoménem je soustava zlomů blanické brázdy, která je v terénu patrná jako široká sníženina. Nejrozšířenějšími horninami oblasti jsou sillimaniticko-biotitické pararuly, masivní migmatity popovického komplexu s výraznými oky živce se nacházejí na zalesněném vrchu Hřivy. Masiv Velkého a Malého Blaníku je tvořen biotitickou ortorulou, vyskytují se i svorové ruly a svory. Pozoruhodná je erlanová vložka v zaříznutém údolí potoka Brodce, ve které jsou vyvinuty pseudokrasové útvary, a lom na západním svahu Křížovské hůry, kde se nachází ortoruly s turmalínem a granátem.

Shlédněte film ČT o hoře Blaník:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10214728374-magicke-hory/209572230130006-blanik/

ZDROJ: AOPK ČR, www.cittadella.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
INISOFT s.r.o.
28
1. 2020
28.1.2020 - Seminář, školení
Liberec, Centrum Babylon Liberec
INISOFT s.r.o.
29
1. 2020
29.1.2020 - Seminář, školení
Praha, hotel Occiedental Five
INISOFT s.r.o.
30
1. 2020
30.1.2020 - Seminář, školení
Olomouc, Comfort Olomouc Centre
INISOFT s.r.o.
6
2. 2020
6.2.2020 - Seminář, školení
Praha, hotel Occidental
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí