zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Představujeme nové partnery - EMPLA AG, spol. s r.o.

14.07.2011
Obecné
Odpady
Ovzduší
Voda
BOZP
EIA
EMS
Havárie
Hluk
Chemické látky
IPPC
Představujeme nové partnery - EMPLA AG, spol. s r.o.

Když se řekne EMPLA spol. s r. o., mnozí z vás již mají v podvědomí firmu, jejímž krédem a pracovní náplní je ochrana životního prostředí a tím pádem i ochrana veřejného zdraví...

Firma byla založena v roce 1991 a zabývá se výzkumem, vývojem a realizací technologií pro ochranu životního prostředí a zdraví. Na uvedené navazuje firma EMPLA AG, spol. s r.o.

Firma poskytuje komplexní služby v ochraně životního prostředí a to především:
autorizovaná měření emisí, měření imisí a pachových látek, ekotoxikologické testování chemických látek a chemických přípravků REACH, posudky v oblasti analýzy znečištění ovzduší (rozptylové studie, odborné posudky), dále měříme hluk a vibrace, vypracováváme hlukové studie, navrhujeme protihluková opatření a v ne poslední řadě měříme faktory pracovního prostředí.
Firmě velmi záleží na tom, aby naše republika byla krásným místem pro život... a tak nabízíme našim zákazníkům vyhodnocování nebezpečných vlastností odpadů, včetně ekotoxikologického testování odpadů, studie posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) včetně hodnocení zdravotních rizik.
Podnikům zpracováváme žádosti o vydání integrovaného povolení (IPPC).
laborkaNaše firma vlastní moderně vybavené a zařízené laboratoře, ve kterých zkušení odborní pracovníci analyzují vzorky vod, potravin, zemin, sedimentů, odpadů, pevných matriálů, ale i "agro" vzorky jako krmiva i hnojiva. To vše podle přání zákazníka a to s nebo bez akreditovaného odběru.
Firma nabízí dle požadavků zákazníků vyprojektování čističek odpadních vod a také úpraven vod.
Celý život je vzdělávání, firma EMPLA pořádá již 12. rokem akreditované kurzy "Podnikový ekolog", můžete zde složit zkoušku a být odborně způsobilou osobou k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Anebo můžete přijet na odborný seminář, který se týká ekologie a vše, co s ní souvisí... zajišťujeme pro Vás právě aktuální informace je tu pro Vás připraven konferenční sál s možností občerstvení, vše je pod jednou střechou.
Firma Empla vždy poradí v oblasti ochrany životního prostředí, neboť disponuje celou řadou odborníků z této oblasti.
Společnost patří ve svém oboru ochrana životního prostředí v poskytování služeb, k předním pracovištím nejen v České republice, ale daří se jí získávat dobré odborné renomé i ve státech EU a zámoří. Je jedinou společností v České republice, která poskytuje ekologické služby v tak komplexním rozsahu.
Životní prostředí a jeho ochrana jsou pro nás prvořadé.
Nyní slavíme 20 - ti leté výročí existence firmy,
slavte s námi zvýhodněnými cenami za naše služby!
meření

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí