zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Les jako součást krajiny

21.05.2011
Les
Les jako součást krajiny

Les je společenstvím mnoha organismů - rostlin a živočichů, které jsou na sobě navzájem závislé a žijí v podmínkách určitého konkrétního přírodního prostředí daných geologickým podložím a klimatem. Pro formování rostlinných společenstev je důležitým faktorem nadmořská výška. Proto je naše republika s jistým zjednodušením vertikálně rozdělena do tzv. lesních vegetačních stupňů.

Staří lesníci hovořili o bytosti lesa. Tím intuitivně vyjadřovali to, že všechny složky lesa společně vytvářejí nedílnou jednotu, že žádná jeho složka nemůže existovat samostatně. My se nyní podíváme na různé typy lesů, jež vznikly v přírodních podmínkách naší republiky.

Vedle podmínek prostředí je pro lesní společenstvo určující determinantou stromové patro a skladba jeho dřevin. Důležitým indikátorem podmínek přírodního prostředí jednotlivých typů lesů je přízemní patro složené z bylin, travin, kapradin, mechorostů a lišejníků. Rostliny přízemního patra, podobně jako dřeviny, ale mnohem přesněji vyjadřují jak klimatické podmínky, tak i vlastní stanoviště a vlastnosti prostředí. Velmi citlivě reagují na humusové poměry a vlastnosti svrchního půdního horizontu, v němž jsou zakořeněny. Jejich výskyt indikuje určitou humusovou formu, bohatost živin, vlhkost, světlo a teplo.

Po dlouholetých výzkumech vzájemných vztahů mezi rostlinami a prostředím, v němž rostou, byly sestaveny tzv. "Ekologické skupiny rostlin" (ESR), které slouží lesníkům jako pomůcka pro přehlednější třídění rostlin podle ekologických nároků a možností používat je jako indikátory určitých vlastností prostředí lesa. Tyto skupiny rostlin dávají soubornou představu o výsledném vlivu jednotlivých faktorů na příslušném stanovišti.

Organismy vytvářejí živou složku lesa. Pro nás často tu jedinou viditelnou nebo slyšitelnou. Přesto obrovské množství různých druhů je našim očím a uším skryto. Abychom je našimi smysly zaznamenali, musíme se ztišit a zpozornět. Výskyt určitých druhů stromů, květin, mechů, lišejníků, hub a živočichů v lese nám mnohé napoví o jejich vzájemných vztazích i vazbách na přírodní podmínky, jako jsou půda a klima, tedy teplo, vlhkost, světlo. Postupně můžete zjistit, že určité druhy organismů se vyskytují jen v určitých typech lesů, tedy přírodního prostředí.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí