zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Fakulta Rybářství a ochrany vod připravuje slavnostní zahájení činnosti Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz

13.05.2011
Příroda
Voda
Fakulta Rybářství a ochrany vod připravuje slavnostní zahájení činnosti Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz

Dne 18. května 2011 se v prostorách AJG a zámku Hluboká nad Vltavou uskuteční slavnostní setkání při příležitosti zahájení činnosti Jihočeského výzkumného centra akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA) Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity a oslav 90. výročí založení Výzkumného ústavu rybářského a hydrobiologického (VÚRH) ve Vodňanech. Akce se uskuteční za přítomnosti představitelů univerzity, fakulty a významných hostů pozvaných z celého světa.

Účast přislíbil předseda Senátu Parlamentu ČR, ministři vlády ČR, poslanci PS Parlamentu ČR a EU, zástupci ambasád v ČR, hejtman Jihočeského kraje, hosté z European and World Aqua-culture Society, zástupci rybářských a vodohospodářských podniků, univerzit a institucí a významní zahraniční hosté ze všech světadílů. Oslavy budou navazovat na workshop "Diversification in Inland Finfish Aquaculture (DIFA)" organizovaný FROV JU v Písku ve dnech 16. - 18. 5. 2011.

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA) je nejmladším odborným pracovištěm Fakulty rybářství a ochrany vod JU, které vzniklo 1. 8. 2010. Jeho posláním je přispět ke zlepšení badatelských podmínek v oblasti rybářství a vodního managementu jak v České republice, tak ve střední Evropě.

Fakulta rybářství a ochrany vod JU je nejkomplexnějším pracovištěm svého druhu v Evropě, s akreditovaným bakalářským, magisterským a doktorským studiem, badatelským a aplikovaným výzkumem, s habilitačními a profesorskými právy v oblasti rybářství a ochrany vod. Fakulta má k dispozici experimentální zázemí pro studium a výzkum akvakultury, hydrobiologie, toxikologie, nemocí ryb, reprodukce, genetiky, chovu ryb a raků a také unikátní rybářskou knihovnu. Nejmladší fakulta JU byla založena k 1. 9. 2009. Tvoří ji Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech (VÚRH), Ústav akvakultury v Českých Budějovicích (ÚA) a od 1. 8. 2010 nové Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA). Děkanem fakulty je prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.


Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický (VÚRH)

Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický byl založen v roce 1921 v Praze. V roce 1953 byl přestěhován do Vodňan a od roku 1996 je součástí Jihočeské univerzity v
Českých Budějovicích. Je největším a nejkomplexnějším pracovištěm zaměřeným na badatelský a především aplikovaný výzkum v oblasti rybářství v České republice. Má k dispozici malé rybniční hospodářství, účelový říční rybářský revír, specializované laboratoře, akvarijní místnosti, dva experimentální objekty pro výzkum reprodukce, genetiky a šlechtění ryb, intenzivní chov ryb a raků, včetně recirkulačních systémů s filtrací vody. Jeho ředitelem je od roku 2009 doc. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.

Ústav akvakultury (ÚA)
Ústav akvakultury v Českých Budějovicích, vedený ředitelem Ing. Pavlem Vejsadou, Ph.D., poskytuje od 1. 9. 2009 studentům širokou nabídku možností úzké specializace v oblastech od vodního hospodářství, přes ochranu vod, až ke komerčnímu či sportovnímu rybářství. ÚA zabezpečuje především pedagogickou činnost, hodnocení ekologické stability toků a nádrží, monitoring biologické rozmanitosti v tocích, migraci ryb a jejich ochranu, hydrobiologii a limnologii, výživu ryb v rybniční akvakultuře, hodnocení kvality rybího masa a jeho senzorických vlastností, stanovení texturních vlastností rybí svaloviny. Od roku 2013 by měl Ústav akvakultury v Českých Budějovicích disponovat zcela novými výukovými prostory.

Jihočeské výzkumné centrum akvakultury a biodiverzity hydrocenóz (CENAKVA)
Projekt CENAKVA, jehož ředitelem je prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc., je financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v rámci prioritní osy 2 zaměřené na budování VaV center s termínem realizace od 1. 8. 2010 do 31. 12. 2013. Poskytovatelem dotace projektu je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Rozpočet projektu CENAKVA:

Celková hodnota projektu: CZK 350 884 956
Dotace celkem: CZK 273 415 165
Z toho ze strukturálních fondů EU: CZK 232 402 890
ze státního rozpočtu ČR: CZK 41 012 275

Cílem projektu je vybudování excelentního Regionálního centra VaV (vědy a výzkumu)
s mezinárodním dosahem zejména ve středoevropském prostoru, které se bude specializovat na oblast akvakultury a biodiverzity hydrocenóz a posílení základního, aplikovaného a technologického výzkumu v rybářství, včetně vzdělávání.

Centrum se soustředí do šesti prioritních oblastí výzkumu:

1. Kvalita rybího masa.

2. Technologie produkce kaviáru.

3. Inovace intenzivních metod produkce hospodářsky a sportovně významných druhů ryb.

4. Vývoj a inovace systémů kontinuálního monitoringu kvality vody, využívajících ryby a raky jako bioindikátory, s inovativními postupy v rámci managementu vodárenských nádrží.

5. Inovace sledování výskytu cizorodých látek v životním prostředí, hodnocení vlivu na exponované organismy a možnosti jejich eliminace v čistírenských procesech.

6. Budování a využití systematické základny znalostí pro vývoj experimentálních technik.

Kontakt:
Prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc.
Fakulta rybářství a ochrany vod
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Zátiší 728/II, 389 25 Vodňany
tel.: 387 774 601, e-mail: sekretar@frov.jcu.cz
www.frov.jcu.cz

Hana Bumbová, tisková mluvčí,
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Branišovská 31a, 370 05 České Budějovice
tel. 387 772 024, e-mail: bumbova@jcu.cz
www.jcu.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí