zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

12.05.2011
EIA
Novela zákona o posuzování vlivů na životní prostředí

Prioritním cílem předkládaného návrhu je zajištění plné kompatibility české právní úpravy s ustanovením čl. 10 a směrnice Rady 85/337/EHS o posuzování vlivů určitých veřejných a soukromých projektů na životní prostředí

(tzv. EIA směrnice), v platném znění, a to tak, aby se Česká republika vyhnula opětovnému podání žaloby k Evropskému soudnímu dvoru[1](dále jen "ESD") ze strany Evropské komise (dále jen "Komise), což za současné situace reálně hrozí.

Z těchto důvodů se navrhuje novelou ZPV explicitně stanovit, že možnost podat žalobu podle § 23 odst. 10 ZPV není přechodnými ustanoveními zákona č. 436/2009 Sb. nikterak omezena. To znamená, že všechny subjekty v § 23 odst. 10 uvedené, pokud podaly ve lhůtách stanovených zákonem vyjádření k dokumentaci nebo posudku, se mohou již od účinnosti zákona č. 436/2009 Sb., tj. od 11. prosince 2009, domáhat žalobou zrušení navazujícího rozhodnutí. Budou tak odstraněny veškeré pochybnosti a postaveno najisto, že v rámci žaloby proti navazujícímu rozhodnutí je možné napadnout též procesy posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), které proběhly (resp. byly zahájeny) před nabytím účinnosti zákona č. 436/2009 Sb.

Předkládací zpráva

Odůvodnění

Materiál

Zdroj: HK ČR

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí