zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Asociace pro obnovitelné zdroje energie vítají v pátek schválenou novelu energetického zákona

10.05.2011
Energie
Legislativa
Asociace pro obnovitelné zdroje energie vítají v pátek schválenou novelu energetického zákona

Zástupci jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie (OZE) vítají změny, které při pátečním schvalování novely energetického zákona provedla Poslanecká sněmovna. Pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie byl důležitý především návrh výboru pro životní prostředí (body B.1. - B.8. sněmovního tisku 232/4), Novela vyjímá malé vodní elektrárny z dispečerského řízení a ostatním obnovitelným zdrojům dává nárok na kompenzaci, pokud by díky tomuto řízení musely omezit výrobu.

Novela vyjímá malé vodní elektrárny z dispečerského řízení a ostatním obnovitelným zdrojům umožňuje nárok na kompenzaci v případě omezení výroby v důsledku dispečerského řízení.

Asociace Obnovitelných Zdrojů zaujímají kladný postoj ke znění novely Energetického zákona, které v pátek 6. května ve 3. čtení schválila Poslanecká sněmovna. "Schválenou kompenzaci regulace výroby OZE hodnotíme jako správné řešení, které mj. respektuje zásadní principy OZE, jako čistého zdroje, jehož dostupnost je závislá na přírodě, nikoliv např. na jedoucím přepravníku uhlí z dolůu do hnědouhelné elektrárny," říká Štěpán Chalupa.

  • Přijatá novela předchází žalobám o náhradu za neopodstatněné omezení výroby, ke kterému docházelo např. v sousedním Německu před zavedením náhrady za regulaci OZE.
  • Zabrání zneužívání a nadužívání regulace OZE, jako "podpůrné služby" zdarma.
  • Klasické elektrárny sice nebudou mít nárok na kompenzaci omezení výroby při dispečerském řízení, ty ovšem oproti OZE při eventuální regulaci šetří palivo (především primární nerostné suroviny), z kterého vyrobí elektřinu později, a rovněž emise, které nevypustí do ovzduší. Konvenční zdroje mohou rovněž prodávat podpůrné služby, používané pro stabilní chod elektrizační soustavy, na které je každoročně vynaložena částka převyšující 8 mld. Kč.. Toto řešení bude mít, oproti původně navrhovanému, pozitivnější dopad do konečné ceny pro spotřebitele.


Schválení vyjmutí malých vodních elektráren z dispečerského řízení je správný a vzhledem k technickým aspektům logický krok, kterým poslanci napravili jeden ze zásadních nedostatků vládního návrhu.

Novela energetického zákona však přináší všem investorům novou administrativní bariéru. Od 1 MW instalovaného výkonu budou požadovány autorizace na výstavbu jakékoli nové výrobny elektřiny. Tento nástroj, který může vést k zastavení rozvoje OZE, dává do rukou MPO zásadní regulační prostředek. "Takováto centralizace státní moci v případě malých a středních firem je dnes minimálně těžko pochopitelná. Tento krok je navíc v rozporu s evropskou směrnicí o obnovitelných zdrojích energie,* a v podstatě bude pouze zdvojovat požadavky, které jsou již dnes požadovány v jiných správních řízení jako je EIA nebo územní řízení," doplňuje právník Luděk Šikola.

* směrnice Evropského parlamentu a rady č. 2009/28/ES z roku 2009

Iniciativu obnovitelných zdrojů energie tvoří tyto oborové asociace:

Centrum pro výzkum energetického využití litosféry.
Česká fotovoltaická průmyslová asociace
Česká společnost pro větrnou energii
České sdružení pro biomasu
Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů

Kontakt:
Štěpán Chalupa, Česká společnost pro větrnou energii, tel: 603420387
Luděk Šikola, Advokátní kancelář Šikola, tel: 731177074

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí