zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zahájení návštěvní sezóny 2011 zpřístupněných jeskyní ČR

10.04.2011
Příroda
Ekologická dovolená, cestování
Geologie
Chráněná území
Zahájení návštěvní sezóny 2011 zpřístupněných jeskyní ČR

Jeskyně každoročně navštíví statisíce turistů různých cílových, zájmových a věkových skupin z domova i zahraničí. Jsou také často vyhledávaným objektem filmařů pro natáčení pohádek, dokumentárních pořadů apod.

Správa jeskyní České republiky (SJ ČR), resortní organizace Ministerstva životního prostředí ČR a člen Mezinárodní asociace zpřístupněných jeskyní (ISCA), pečuje o všech 14 zpřístupněných jeskyní v ČR. Nacházejí se v podzemí Čech, Moravy i Slezska. Všechny jsou součástmi maloplošných chráněných území, vyhlášených podle zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Jeskyně Bozkovské dolomitové, Punkevní a Výpustek jsou v provozu pro veřejnost celoročně, sedm dalších otevíralo návštěvníkům své hlubiny s omezenou provozní dobou postupně od ledna. Návštěvní sezóna v jeskyních začíná 1. dubna. Dvanáct jeskyní bude od tohoto data provozováno s pevnou otevírací dobou, třináctá, Jeskyně Na Turoldu, zatím poskytuje úkryt přezimujícím netopýrům a veřejnosti umožní prohlídky pravděpodobně od 16. dubna. Čtrnácté, Mladečské jeskyně mají v rekonstrukci provozní budovu a jejich otevření pro veřejnost je plánováno na červen. Jeskyně budou otevřeny také o velikonočním pondělí a ve státní svátky.
Provozní doby, ceny vstupného, možnosti rezervace vstupů do jeskyní, připravované akce a další údaje jsou uveřejněny na oficiálních internetových stránkách Správy jeskyní ČR www.caves.cz.

Co Správa jeskyní České republiky návštěvníkům v roce 2011 nabízí?

Lokality a specifika jeskyní
V Libereckém kraji se nacházejí Bozkovské dolomitové jeskyně. Jsou nejdelším jeskynním systémem v ČR vytvořeným v dolomitech, s největším podzemním jezerem v Čechách. Mají vzácnou krápníkovou výzdobu, stěny zdobí také unikátní struktury křemene.

V kraji Středočeském, v blízkosti hradu Karlštejna, se nacházejí Koněpruské jeskyně, které se vyznačují nejrozsáhlejším krasovým jeskynním systémem v Čechách. Mají ojedinělou výzdobu, zvanou "koněpruské růžice". Jeskyně jsou nalezištěm prehistorických kosterních pozůstatků lidí a zvířat, raritou je tajná středověká penězokazecká dílna.

Chýnovská jeskyně leží na jihozápadním okraji Českomoravské vrchoviny v Pacovské pahorkatině nedaleko Tábora. Od roku 1868 je první turisticky zpřístupněnou jeskyní na území ČR, dodnes jsou zachována původní kamenná schodiště návštěvní trasy. Vyniká mimořádnou barevností stěn a stropů, kde bílé, žluté a hnědé polohy mramorů střídají tmavé vrstvy amfibolitů. Je největším přírodním zimovištěm netopýra řasnatého v Evropě.

Na jihu Moravy, na okraji města Mikulova, se nachází Jeskyně Na Turoldu. Je jedinou zpřístupněnou jeskyní v ČR vytvořenou v jurském vápenci, kde stěny místo krápníků zdobí unikátní "turoldská výzdoba", která připomíná korálové útesy a kamennou pěnu s množstvím dutinek, hráškovitých výrůstků a drúz jemných krystalků kalcitu. Je největším zimovištěm ohroženého druhu vrápence malého na jižní Moravě.

Na jižní Moravě, severně od Brna, se rozkládá Moravský kras a je asi naší nejznámější lokalitou s nabídkou prohlídek jeskyní pro veřejnost, kterých je v této oblasti pět. Součástí podzemního okruhu Punkevních jeskyní s krásnou krápníkovou výzdobou je návštěva propasti Macocha a plavba motorovými čluny po podzemní říčce Punkvě. Kateřinská jeskyně je významnou paleontologickou a archeologickou lokalitou. Do její návštěvní trasy spadá i největší zpřístupněná podzemní prostora v ČR a úžasné seskupení úzkých, až 4 metry vysokých hůlkovitých stalagmitů. Sloupsko-šošůvské jeskyně otevírají turistům fascinující pohledy do nitra mohutných propastí na okouzlující krápníkovou výzdobu. Součástí prohlídky je i světoznámá jeskyně Kůlna s pravěkým sídlištěm a nalezištěm pozůstatků neandertálského člověka. V r. 2008 byla veřejnosti poprvé otevřena Jeskyně Výpustek. Je významnou paleontologickou lokalitou, jedním z mála evropských nalezišť kompletních koster pleistocenní zvířeny. V jejích prostorách se v začátku minulého století těžily fosfátové hlíny, v jeho druhé polovině ji využívala německá armáda k výrobě zbrojního materiálu a později v ní působila československá armáda, které sloužila jako protiatomový kryt a tajné velitelské stanoviště. Jeskyně Balcarka byla otevřena po dvouleté náročné generální rekonstrukci v červenci roku 2009. Pozoruhodné jsou kruhovité propasti, jeskynní bludiště a mimořádně bohatá a barevná krápníková výzdoba. Ve Velkém dómu bylo poprvé ve východní Evropě použito osvětlení LED diodami, které vytváří zvláštní světelné efekty.

Expozice v Balcarce, představující tuto lokalitu jako jeskyni lovců sobů a koní, generační zimoviště medvědic jeskynního medvěda a jeskyni medvíďat, je součástí integrální expozice Moravského krasu, která je postupně budována ve Sloupsko-šošůvských jeskyních, v Kůlně, Balcarce, Kateřinské jeskyni a ve Výpustku.
V Olomouckém kraji se nachází pět zpřístupněných jeskyní. Poblíž obce Javoříčko jsou Javoříčské jeskyně. Vyznačují se unikátní bohatou a rozmanitou krápníkovou výzdobou v složitém komplexu mohutných dómů, chodeb, propastí a puklin a patří mezi nejkrásnější jeskyně v České republice. Jsou největším zimovištěm vrápence malého v ČR.

Asi 4 km západně od Litovle mohou turisté navštívit Mladečské jeskyně. Je to složitý třípatrový krasový systém, vytvořený v hrubozrnných krystalických vápencích a částečně i v nekrasových horninách amfibolitech. Jeskyně jsou světově mimořádně významnou archeologickou, paleontologickou i zoologickou lokalitou. Nejstarším dokladem osídlení lidmi už od paleolitu jsou nálezy lebek a koster lidí cromagnonského typu, jejich nástrojů a zbraní. Mladečské jeskyně budou letos pro veřejnost otevřeny až v červnu z důvodu rekonstrukce provozní budovy, která přinese návštěvníkům větší komfort a širší uplatnění.

Jeskyně Na Špičáku se nachází severně od Jeseníku a patří k nejstarším písemně doloženým jeskyním ve střední Evropě. První písemná zmínka o ní pochází již z roku 1430 a množství unikátních historických nápisů na stěnách, které jsou předmětem výzkumu, dokládá její časté návštěvy. Podzemní labyrint chodeb a puklin je vytvořen v devonských mramorech, chodby mají charakteristický srdcovitý profil.

Poblíž Jeseníku se také nacházejí Jeskyně Na Pomezí. Jsou největšími krasovými jeskyněmi v krystalických vápencích na území ČR, mají typické nátekové útvary, vytvářející bohaté kaskády a mohutné členité krápníky. Při každoročním zimním sčítání v nich bylo zjištěno až 10 druhů netopýrů.

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v malebném údolí řeky Bečvy v lázních Teplicích nad Bečvou. Jde o jedinečný jeskynní systém evropského významu, vzniklý současným působením atmosférických vod a teplých minerálních vod, vystupujících z velkých hloubek ve vápencích. Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit, dále tzv. raftové stalagmity a kulovité sintrové povlaky připomínající koblihy. Nejnižší úrovně jeskyní jsou trvale zaplněny plynem oxidem uhličitým. Nedaleko jeskyní se nachází nejhlubší propast ČR - Hranická propast.

Návštěvní řád
Každá ze zpřístupněných jeskyní se při průvodcovské činnosti řídí svým návštěvním řádem, který zahrnuje mj. délku prohlídky, informaci o náročnosti prohlídkové trasy, organizování vstupů, povinnosti a zákazy v zájmu bezpečnosti návštěvníků a ochrany přírody na povrchu i v podzemí, doporučení vhodného oblečení do chladných prostor apod. Teplota vzduchu se v jeskyních pohybuje okolo 5 až 9 °C, nejteplejší Zbrašovské aragonitové mají po celý rok 14 °C.

Slevy a volné vstupy
Správa jeskyní poskytuje zlevněné vstupné dětem ve věku od 6 do 15 let, seniorům, držitelům průkazů osob ZTP a ZTPP, studentům do 26 let věku, členům Českého svazu ochránců přírody, hromadným výpravám dětí do 6 let (např. mateřským školám). Volný vstup do jeskyní mají děti do 6 let s výjimkou hromadných výprav dětí, zaměstnanci Správy slovenských jeskyní, členové České speleologické a Slovenské speleologické společnosti, Českého svazu ochránců přírody mladší 15 let nebo po předložení průkazu Mladého ochránce přírody a zaměstnanci správ jeskyní sdružených v Mezinárodní asociaci zpřístupněných jeskyní (ISCA).
Některé jeskyně SJ ČR jsou zapojeny do slevových projektů, na základě kterých si mohou návštěvníci prohlédnout jeskyně za sníženou cenu. Jedná se o známou Cestovní knihu, projekt Olomouc region Card apod.

Doplnění učiva pro žáky a studenty
Správa jeskyní ČR zabezpečuje výklady vyškolenými průvodci pro širokou laickou i odbornou veřejnost z různých oborů, jako jsou paleontologie, archeologie, speleologie a další. Pro pedagogy, žáky a studenty nabízí náměty na školní exkurze a výlety. V autentickém prostředí získají tito mladí návštěvníci poznatky ze zeměpisu, geologie, přírodopisu, dějepisu a ochrany přírody jako doplněk učiva, budou motivováni ke kladnému vztahu k přírodním hodnotám i našemu národnímu dědictví. Správa jeskyní ČR - Správa jeskyní Moravského krasu - vypisuje v začátku sezóny 2. ročník vědomostní soutěže pro žáky základních škol s názvem Po stopách nejstarších lovců a jeskynních medvědů. Bližší informace naleznou pedagogové a žáci na internetových stránkách SJ ČR www.caves.cz, případně www.cavemk.cz.

Doprovodné akce
Správy jednotlivých jeskyní připravují zážitkové akce pro různé zájmové a věkové skupiny. Dle svých možností budou pořádat koncerty a hudební festivaly, výstavy, přednášky, semináře, noci pro netopýry, prohlídky při baterkách, oživené prohlídky, vědomostní soutěže, zapojí se do iniciativy Den Země. Pro děti budou jako každoročně realizovány ojedinělé a tématické akce, jako kostýmové prohlídky, mikulášské nadílky, divadelní představení s loutkami a další. Pro rozšíření znalostí jsou v jeskyních instalovány expozice o unikátním přírodním bohatství a nejcennějších dokladech vzniku a vývoje života a lidské kultury.
Upomínkové předměty
Správy jeskyní mají připravený sortiment různých informačních materiálů a upomínkových předmětů, jejichž nabídku přizpůsobují zájmu a poptávce dětských i dospělých turistů. Do své nabídky zahrnují např. leporela, omalovánky, fotografie, informační publikace, pamětní mince, žádané sběratelské turistické známky aj.

Fotografování a pořizování videozáznamů
Návštěvníkům je umožněno během prohlídek návštěvních tras zpřístupněných jeskyní pořizovat fotografie a videozáznamy za podmínek zachování bezpečnosti osob a ochrany přírodního bohatství, zakotvených v Návštěvním řádu. Pořízené fotografie a videonahrávky nesmí být použity pro komerční účely bez souhlasu SJ ČR. Zákaz fotografování je na vodní plavbě v Punkevních jeskyních.

Bezbariérové návštěvní trasy
Bezbariérová prohlídka je umožněna zájemcům o jeskyně Výpustek a Na Špičáku, a částečně také o jeskyně Sloupsko-šošůvské. Vozíčkáři mohou navštívit Přední dóm suché části Punkevních jeskyní a s menší pomocí průvodců při nastupování do lodičky absolvují i vodní plavbu na ponorné říčce Punkvě.
Rezervace vstupu
Jednotlivcům, a především hromadným organizovaným skupinám je doporučena rezervace vstupu předem. Toto opatření se týká především jeskyní s velkou návštěvností, jako jsou Punkevní, Bozkovské dolomitové, Zbrašovské aragonitové, Výpustek, ale i další.

Internetové stránky www.caves.cz
Vše, co by mohlo turisty o zpřístupněných jeskyních České republiky zajímat, např. upřesnění lokalit, prohlídkové trasy, otevírací doby, ceníky vstupného, návštěvní řády, rezervace a mnoho dalších informací, je možno vyhledat na oficiální internetové adrese www.caves.cz. Horké informace jsou uváděny v odkazu Aktuality, na hlavní straně je dále odkaz Akce v jeskyních v roce 2011 s připravovanými aktivitami. Svoje připomínky, podněty, ale také případné pochvaly, které potěší, mohou turisté zanechat v odkazu Návštěvní kniha. Písemné reakce budou Správě jeskyní ČR inspirací ke zkvalitňování další práce ve prospěch budoucích zájemců o návštěvu jeskyní.

Ročenka Zpřístupněné jeskyně ČR 2010
Souhrnné, podrobné a zajímavé informace o historii i současnosti jeskyní, články a fotografie z pracovních i volnočasových aktivit pracovníků vedení i všech správ jeskyní SJ ČR poskytnou vydávané ročenky, jejíž elektronickou formu mohou zájemci vyhledat na stránkách www.caves.cz v odkazu O nás/Ročenka.


Všech čtrnáct zpřístupněných jeskyní je připraveno poskytnout návštěvníkům v letošní sezóně co nejpříjemnější prostředí, bohaté zážitky, kvalitní služby a informace i praktické ukázky k doplnění znalostí a vědomostí o historii i současnosti našeho krásného a vzácného přírodního podzemí.

Mgr. Zdena Mlýnková
Správa jeskyní České republiky

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí