zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Vítězem soutěže Voda živá se stalo družstvo z Gymnázia v Rýmařově

27.03.2011
Voda
Ekologické vzdělání a výchova
Vítězem soutěže Voda živá se stalo družstvo z Gymnázia v Rýmařově

V Praze bylo v úterý 15. března oceněno 7 nejlepších týmů, které se po 10 měsíců účastnily soutěže Voda živá. 

Odborná porota vybrala jako vítězný tým družstvo čtyř gymnazistek z Rýmařova, které za odměnu čeká několikadenní pobyt ve Vysokých Tatrách. Partnerská organizace Arniky Ľudia a voda pro ně připraví exkurzi do unikátních tzv. vodních lesů.Na druhém místě se umístilo družstvo Analýza potravin ze Střední školy v Českých Budějovicích, jež čeká výlet do pražského Mořského světa a třetí příčka patří družstvu Červíků ze Základní školy v Lichnově. Ti se mohou těšit na výlet do ostravské ZOO spojený s odborným výkladem na téma života ve vodě a okolo ní. Speciální cenu za výjimečné výtvarné pojetí soutěžních prací během všech etap získal tým Akatsuki z Gymnázia Tábor. Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 15. března v prostorách Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, která byla také partnerem projektu.

Na počátku dubna 2010 se skoro 80 tří- až šestičlenných týmů z celé České republiky vydalo do svého okolí mapovat ekosystém potoka či blízké říčky. Šestnácti týmům pak počáteční nadšení vydrželo až do konce a povedlo se jim splnit všechny úkoly. Skoro roční práce v soutěži Voda živá pod hlavičkou stejnojmenného projektu ukázala, že studenti jak středních, tak základních škol jsou schopni vidět ochranu vod v širších souvislostech. Celkem 7 nejlepších týmů pak Arnika pozvala na slavnostní vyhlášení do Prahy. Všechny tyto týmy si za svou vytrvalost a úroveň soutěžních prací zaslouží uznání.

Že právě člověk má významný vliv na kvalitu vod a vodních ekosystémů zjistili soutěžící mnohokrát. V průběhu teoretických úkolů si našli informace v odborné literatuře, v rámci praktických úkolů se ptali odborníků na úřadech či přímo lidí v ulicích. Terénu se nevyhnuli ani při sběru dat ohledně čistoty vody, druhů rostlin, živočichů a bezobratlých. Nakolik do hloubky je to které téma zajímá, mohli potom ukázat při zpracování dobrovolných úkolů. Ty se částečně pokoušely téma odlehčit a převést do každodenního života. Forma zpracování byla zcela na kreativitě týmu. Tak si v každé ze šesti etap snad každý přišel na své a soutěži se zábavnou formou povedlo přiblížit studentům problematiku ochrany vodních ekosystémů související s vlivem člověka na jejich kvalitu.

Praktické úkoly na sebe částečně navazovaly. V první etapě si soutěžní týmy vybraly svoji lokalitu, tedy říčku či potok, pro pozorování a vyzkoušely si jednoduchý monitoring. Také je čekal první odlov bezobratlých živočichů jako bioindikátorů a jejich částečné určení. V druhé etapě se družstva musela za informacemi o kvalitě vod vypravit na úřad, případně se pokusit o vlastní analýzu a měření pH ve školní laboratoři. Umělecky se týmy předvedly ve třetí etapě, kde se pokoušely výtvarně, fotograficky, či literárně ztvárnit svoje zájmové území. Ve čtvrté etapě se soutěžící opět vypravili na odlov bezobratlých, aby mohli nasbíraná data porovnat s jarním odběrem. Předposlední pátá etapa byla zaměřena na život a hospodaření člověka v blízkosti vod. Studenti pátrali v archivech po historii svého toku, všímali si rozdílů v charakteru říčky dnes a v minulosti. A také jak se podepsala na toku protipovodňová opatření. A nakonec, v etapě šesté, týmy sepsaly závěrečnou zprávu, ve které dali do souvislostí získané informace.

Zamyšlení se nad svým spotřebitelským chováním ve vztahu k vodám čekalo družstva v dobrovolných úkolech. Jak vodu znečišťujeme i jak by bylo vhodné s ní šetřit? Proč upřednostňovat vodu z kohoutku nad vodou balenou? A odkud se voda dostává až na náš stůl? Právě takovéto otázky si soutěžní týmy zodpovídaly a zpovídat neváhaly ani spolužáky a kolemjdoucí. Uspořádané ankety tak vynesly zajímavé výsledky o spotřebních návycích domácností. Dozvěděli jsme se tak i značky chemických čisticích prostředků v domácnostech nebo jak často se v některých domácnostech myjí okna. A na to navázaly otázky, kde se vody z domácností čistí a jak vypadá alespoň stručně celý čistící proces. Informace o sinicích a "vodním květu" v souvislosti s koloběhem dusíku a fosforu, pak u studentů podnítily zájem o kvalitu koupacích vod a hospodaření zemědělců s hnojivy. V několika případech se podařilo uspořádat i úklid odpadků ve vybraném území.

Soutěžní týmy věnovaly velkou část úsilí také prezentaci a představení soutěže veřejnosti, spolužákům, či spoluobčanům. O soutěži vycházely články ve školních i místních novinách, spolužáci soutěžících sledovali nástěnky a prezentace o Vodě živé, vyplňovali pracovní listy a účastnili se workshopů a eko-konferencí. Týmy bylo možno potkat i v ulicích měst, kde vyzvídaly odpovědi do vlastních anket.

Jednotlivé etapy soutěže byly vždy vyhodnoceny ihned po jejich skončení. Ovšem vstupenkou k závěrečnému hodnocení o první cenu byla Závěrečná zpráva, kde týmy shrnuly veškeré svoje výsledky z celoroční práce. Porota složená z odborníků Arniky, ale i externích spolupracovníků z Přírodovědné fakulty Ostravské univerzity a Agentury pro ochranu přírody a krajiny hodnotila především správnost, kontinuitu a vlastní iniciativu týmů. Zájem o problematiku se projevil v rozsahu dobrovolných úkolů, vlastních závěrech a komentářích. Nadšení zase v rozsáhlých fotografických přílohách, pečlivosti a úpravě textu.

Oceněné týmy


1.místo

logo_LaV_maleCena: Několikadenní pobyt ve Vysokých Tatrách s exkurzí do tzv. vodních lesů (ve spolupráci s organizací Ľudia a voda)

Tým Gymnázia Rýmařov

Tým ve složení: Marie Novotná, Michaela Rampulová, Nikola Pinďáková, Kateřina Lehká
Pod vedením Mgr. Marie Novotné
Sledovaná lokalita: Novopolský potok protékající Rýmařovem, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj

Tým gymnázia Rýmařov se v průběhu soutěže umístil hned třikrát, má velmi pěkně zpracované všechny etap, nápadité prezentace soutěže veřejnosti a vyjímá se krásnou a obsáhlou obrazovou přílohou

O soutěži napsali:
"Voda živá nám přinesla mnoho zajímavého. V této soutěži jsme nabyli nových znalostí o Novopolském potoce, ale také o našem okolí. Nejen že jsme se podívali do přírody v okolí Novopolského potoka, která je takřka divočinou, ale naučili jsme se také zpracovávat závěrečné zprávy každé z etap a nakonec i závěrečnou etapu celé soutěže.
Dále jsme se také dozvěděli více o zjišťování kvality vody, mikroorganismech a bezobratlých, kteří žijí v Novopolském potoce.
Pomocí této práce jsme informovali také naše spolužáky a spoluobčany o Novopolském potoce a životním prostředí. Myslíme, že určité podvědomí o stavu životního prostředí na Rýmařovsku by měl mít každý občan".

2. místo

Cena: Výlet do pražského Mořského světa

Tým Analýza potravin SŠ OSaP a VOŠ, České Budějovice

Ve složení: Zuzana Kočárová, Lucie Kühtreiberová, Veronika Mrázová, Zdeňka Jůzová, Alena Orosová
Pod vedením RNDr. Yvety Smíškové
Sledovaná lokalita: potoky Kyselá voda a Dobrá voda nacházející se na Českobudějovicku, Jihočeský kraj

Tým Analýzy potravin se během soutěže umístil hned třikrát. Vynikal nejrozsáhlejší vlastní chemickou analýzou vody a dobrým zpracováním. Povedlo se mu srovnání dvou toků. Tým se také účastnil odběrů bahnitých sedimentů na testování na pesticidy.

O soutěži napsali:
"Během plnění úkolů jsme uplatnili dřívější znalosti a nové získali, naučili jsme se určovat rostliny a živočichy podle klíčů a atlasů, naučili jsme se měřit fyzikálně chemickými přístroji, procvičili jsme si mnohé laboratorní techniky v odměrné analýze, získali jsme dovednosti práce s kompasem a mapou v terénu, naučili jsme se lovit a identifikovat vodní bezobratlé živočichy, pracovat v týmu, naučili jsme se být odpovědný za přidělený úkol a pomůcky, museli jsme se naučit komunikovat s úřady, starosty obcí a lidmi od tisku."

3. místo

Cena: Výlet do ZOO v Ostravě spojený s odborným výkladem o životě ve vodě a okolo ní

Tým Červíků, ZŠ Lichnov

Ve složení: Kamila Boháčová, Natálie Gilarová, Anna Červenková, Eliška Červenková
Pod vedením Mgr. Alice Červenkové
Sledovaná lokalita: Lichnovský potok protékající Lichnovem, okres Nový Jičín, Moravskoslezský kraj

Tým Červíků se během soutěže jednou umístil a jednou dostal pochvalu, velmi originálním a čtivým způsobem pojal závěrečnou zprávu a také prezentaci mladším spolužákům, vznikla i pěkná báseň. Účastnil se odběrů bahnitých sedimentů na testování na pesticidy.

O soutěži napsali:
!Myslím, že tato soutěž prověřila děti v mnoha směrech. Podpořila jejich vytrvalost, schopnost spolupráce, naučila je nejen něco zjistit, ale výsledky také zpracovat a prezentovat. Pomohla jim poznat bezprostřední okolí jejich domova a přiměla je všímat si i zdánlivě obyčejných věcí."
(Alice Červinková, učitelka)
Tato soutěž má jen jeden zápor. Že už skončila!!! Doufáme, že v budoucnu bude další. Určitě se zase zapojíme.
(Tým Červíků)

4.-6.místo (bez určení pořadí)

Ceny: deskové hry a populárně naučné knihy
Ekoklub Gymnázia Chotěboř

Ve složení: Kateřina Vencová, Michal Man, Matyáš Havel, Nikol Dobrá, Alžběta Nováková
Pod vedením Mgr. Evy Jirsové
Sledovaná lokalita: Kamenný potok jihovýchodně od Chotěboře, okres Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina

Ekoklub Gymnázia Chotěboř se během soutěže jednou umístil. Týmu se povedlo velmi pěkně analyzovat souvislostí mezi výskytem živočichů a způsobem využití krajiny a kvalitou vody . Účastnil se odběrů bahnitých sedimentů na testování na pesticidy.

O soutěži napsali:
"V průběhu sledování Kamenného potoka jsme zjistili spoustu skutečností. Mapovali jsme živočichy a rostliny, které se na tomto území vyskytují, pátrali jsme po lidských zásazích, které jeho podobu v průběhu uplynulých let změnily, sledovali jsme také vlivy zemědělského a průmyslového hospodaření. V této souvislosti jsme například zjistili, že do koryta Kamenného potoka vtéká i voda z provozu místní zinkovny. To vše díky soutěži Arniky."

Tým Potápníků, ZŠ Břidličná

Ve složení: Tomáš Merva a Jakub Krejčí
Pod vedením Mgr. Květy Děrdové
Sledovaná lokalita: potok Polička protéká Břidličnou, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj

Tým Potápníků se během soutěže umístil hned třikrát. Práce byly vždy pečlivě zpracovány, vlastní fotografie zdařilé. Tým výborně analyzoval získaná data o bentosu a dal do souvislosti s kvalitou vody. Účastnil se také odběrů bahnitých sedimentů na testování na pesticidy.

O soutěži napsali:
"Hochy práce v terénu vysloveně baví. Navíc se žáci zábavnou formou dozvědí, nakolik jsou vody v blízkosti jejich bydliště čisté a jak je chránit a znečištění předcházet." Květa Děrdová (učitelka)

Tým Papilio, ZŠ Vyhlídka Valašské Meziříčí

Ve složení: Lucie Halamíčková, Veronika Chmelová, Radka Krajčovičová, Nikola Palátová, Eliška Sojková, Katrin Valuchová, Kateřina Zemánková
Pod vedením Mgr. Lenky Šimurdové
Sledovaná lokalita: Hamerský potok protéká obcí Zubří, okres Vsetín, Zlínský kraj

Tým Papilio se během soutěže umístil jednou. Představil také velmi obsáhlou závěrečnou práci. Tým se svědomitě zamýšlel nad možnostmi šetření vodou a ekologické cítění též projevil, když z místa výpravy odnesl povalující se odpadky do tříděných kontejnerů.

O soutěži napsali:
"Soutěž se nám líbila. Seznámili jsme se více s prostředím, ve kterém žijeme. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací. Považujeme za velmi důležité vidět svět v souvislostech a brát péči a ochranu životního prostředí vážně. Celá soutěž nás moc baví. Má moc hezké téma, o kterém dnes mnoho lidí - možná pro nedostatek času - nepřemýšlí. Díky této soutěži jsme si uvědomili, že čistá voda není samozřejmost a že život ve vodě a kolem vody je hodně pestrý a zajímavý."

Speciální cena za výtvarné zpracování soutěžních prací

Cena: poukaz na nákup výtvarných potřeb

Tým Akatsuki z Gymnázia Pierra de Coubertina, Tábor

Ve složení: Renata Němcová, Nikola Bradáčová, Lucie Fořtová, Štěpánka Novotná, Zuzana Oulehová
Pod vedením Mgr. Hany Chotovinské
Sledovaná lokalita: Větrovský potok protéká obcí Větrovy, okres Tábor, Jihočeský kraj

Tým Akatsuki se během soutěže jednou umístil a jednou dostal pochvalu. Průběžně ke všem etapám výtvarně zpracovával rozsáhlé přílohy - kresby potoka, rostlin a živočichů, pracoval s přírodninami a výstřižky, projevil i svůj literární talent poslední závěrečnou zprávou formou deníkového zápisu.

O soutěži napsali:
"A já věřím, že naše výpravy k potoku v srdci lesa nás mnohému naučily. Porozuměly jsme řeči stromů, naučily se mnoho o životě pod hladinou i v blízkosti vod. Teď už chápeme, že voda je mocná a dokáže si nalézt cestu všude. Překoná železo, uhasí oheň a projde zemí. Také nyní vím, že voda je život. Bez ní by zde bylo jen prázdné a černočerné nic. Vdechuje život, ale stejně tak ho také dokáže vzít. A o to je to nejkrásnější. Voda nikomu nepatří, je svobodná a teče si, kudy chce, ale především je úplně jiným světem."

Fotogalerie z předání cen

Zprávy a fotogalerie k jednotlivým etapám najdete na stránce soutěže: http://arnika.org/soutez-pro-skoly

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí