zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Novela zákona týkající se systému ISPOP

22.02.2011
IPPC
Novela zákona týkající se systému ISPOP

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Novela umožňuje snížení nákladů na provoz integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí (ISPOP) a současně snižuje administrativní zátěž povinných subjektů, čímž přispívá ke zlepšení podnikatelského prostředí v České republice.

Navrhovanou novelou se nově stanoví možné způsoby plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí. Hlášení lze podat buď přímo do ISPOP prostřednictvím k tomu určené elektronické služby nebo prostřednictvím datové schránky Ministerstva životního prostředí určené k plnění ohlašovacích povinnosti v oblasti životního prostředí.

Za účelem snížení administrativní snížení zátěže se dále navrhuje změna zákona o ochraně ovzduší spočívající ve vynětí provozovatelů zemědělských zdrojů znečišťování ovzduší z povinnosti zpracovávat a ohlašovat souhrnnou provozní evidenci.

Efektivnější fungování systému ISPOP umožnují navrhované změny spočívající ve vymezení datového standardu pro ohlašování, povinné registraci do ISPOP pro všechny ohlašovatele a ve vyloučení plných mocí v listinné podobě.

Novela rovněž zavádí pružnější systém zveřejňování datových standardů. Termíny zveřejňování se nově budou vázat k termínům plnění jednotlivých ohlašovací povinností. Datové standardy musí být zveřejněny nejméně šest měsíců před stanovenými termíny.

Navrhovaná novelizace zákona č. 25/2008 Sb. se týká i integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ). Navrhuje se doplnění přenosů odpadů mimo lokalitu do příslušného ustanovení vymezujícího ohlašovací povinnost a do příslušných sankčních ustanovení. Účelem je vyloučení možných pochybností o tom, zda lze provozovatele sankcionovat za neohlášení přenosů odpadů mimo lokalitu do IRZ.

Michaela Jendeková, tiskové oddělení MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí