zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář NOVÉ POZNATKY VÝZKUMU V KVALITĚ SADEBNÍHO MATERIÁLU A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

21.02.2011
Les
Pozvánka na seminář NOVÉ POZNATKY VÝZKUMU V KVALITĚ SADEBNÍHO MATERIÁLU A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

Seminář poskytne informace o výsledcích aplikovaného výzkumu, které se týkají kvality výsadbyschopného sadebního materiálu lesních dřevin

Česká lesnická společnost, o.s.

Vás srdečně zve na odborný seminář pořádaný ve spolupráci
s Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. , VS Opočno
a pod odbornou záštitou a s finančním přispěním
Ministerstva zemědělství, sekce lesního hospodářství


NOVÉ POZNATKY VÝZKUMU V KVALITĚ SADEBNÍHO MATERIÁLU A JEJICH UPLATNĚNÍ V PRAXI

(doplnění a úpravy Standardů kvality v ČSN 48 2115
a v přílohách novely Vyhlášky 29/2004 Sb.)

A N O T A C E

Seminář poskytne informace o výsledcích aplikovaného výzkumu, které se týkají kvality výsadbyschopného sadebního materiálu lesních dřevin, zejména možností uplatnění krytokořenných semenáčků a sazenic z moderních školkařských technologií pro umělou obnovu lesa a použitelnosti výpěstků smrku, buku a dubu z vegetativního množení řízkováním. Pozornost bude věnovanýma i problematice kvality sadebního materiálu smrku pro vyšší horské oblasti a standardů kvality odrostků lesních dřevin. Součástí prezentace budou i ukázky kvality kořenových systémů dřevin a možností eliminace deformací kořenů.
Účastníci semináře budou též seznámeni s implementací těchto poznatků do Změny 2 ČSN 48 2115 - Sadební materiál lesních dřevin a novely vyhlášky 29/2004 Sb., kterou se provádí platné znění zákona 149/2003 Sb. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

V průběhu této akce budou účastníkům semináře nabídnuty sborníky seminářů České lesnické společnosti z let 2000-2010 z nejrůznějších oborů Vašeho zájmu, starší zdarma, novější za ceny téměř symbolické (seznam zašleme na vyžádání).

Čtvrtek, 10. března 2011
Praha, Novotného lávka 5

Odborný garant:

VÚLHM Jíloviště - Strnady v.v.i., VS Opočno

Doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. tel: 494 668 391, e-mail: Jurasek@vulhmop.cz

Organizační garant

Ing. Karel Vančura Česká lesnická společnost, o.s.
Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1
mobil: 776 791 401, e-mail: cesles@csvts.cz

Časový program odborné akce:

8,30 - 9,30 hod. prezence
(souběžně výstava sborníků ze seminářů ČLS 2000-2010)
9,30 - 10,30 hod. zahájení a přednášky
10,30 - 10,50 hod. přestávka na kávu
10,50 - 12,45 hod. pokračování přednášek
12,45 ukončení semináře a oběd

Přednášející / názvy odborných referátů:

Ing. Jan Leugner, PhD., VÚLHM Strnady v.v.i., VS Opočno:

Možnosti využití sadebního materiálu vegetativního původu při obnově lesa a specifika pěstování sazenic horského smrku

Ing. Jarmila Nárovcová, PhD., VÚLHM Strnady v.v.i., VS Opočno

Praktické výstupy výzkumu pro zajištění kvality prostokořenného a krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin a jejich uplatnění v praxi

Doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc., VÚLHM Strnady v.v.i., VS Opočno

Použitelnost krytokořenného sadebního materiálu lesních dřevin z intenzivních školkařských technologií pro různé stanovištní podmínky obnovy lesa

Doc. Ing. Antonín Jurásek, CSc. VÚLHM Strnady v.v.i., VS Opočno

Uplatnění poznatků výzkumu a expertní činnosti při úpravě standardů kvality v ČSN 48 2115 (Změna 2 normy) a novelizaci vyhlášky 29/2004 Sb.

Organizační pokyny:

Odborná akce se koná ve čtvrtek, 10. března 2011 v budově ČS VTS
na Novotného lávce 5, Praha 1. Použijte prosím MHD, parkování v této lokalitě je obtížné (nejblíže placený parking pod ND).

o Cestovné a případné další náklady si hradí účastníci sami nebo je hradí jejich vysílající organizace.
o Účastnický poplatek činí 600,- Kč, přednášející neplatí. Poplatek za účastníka (účastníky) uhraďte ve prospěch účtu ČLS u LBBW Bank CZ a.s., Vítězná 1/126, 150 00 Praha 5, č. ú. 5115061308/4000, k.s. 0308, v.s. 224 1102.
Upozornění: ČLS je plátcem DPH, DIČ: CZ00549746.
o Součástí účastnického poplatku je sborník referátů (CD), občerstvení a oběd.
o Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 4. března 2010 na e-mailovou adresu cesles@csvts.cz (mailové přihlášky upřednostňujeme!), nebo poštovní : ČLS, Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1. Na jednu přihlášku lze přihlásit i více účastníků a úhradu provést jednou platbou. Později je nutno dohodnout telefonicky s organizačním garantem semináře s platbou na místě. Při platbě složenkou či převodem uveďte do Zprávy pro příjemce jméno účastníka či firmu i v.s.
o Nezúčastníte-li se jednání, pošlete za sebe náhradníka. Poplatek nebude vrácen, ale zašleme vám sborník.
o Přijetí závazných přihlášek zaslaných jinak než mailem nepotvrzujeme. Prosíme o včasné zaslání přihlášek a úhradu vložného.

Na Vaši účast se těší pořadatelé.

Další odborné semináře ČLS najdete na www.cesles.cz

V rámci semináře proběhne VÝPRODEJ SBORNÍKŮ odborných referátů z předchozích akcí ČLS

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí