zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na první světovou vědeckou konferenci PETrA 2011

13.01.2011
Ovzduší
Pozvánka na první světovou vědeckou konferenci  PETrA 2011

Pollution and Environment - Treatment of Air

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem organizačního výboru si Vás dovoluji pozvat k účasti na první světovou vědeckou konferenci PETrA 2011 (Pollution and Environment - Treatment of Air), která se uskuteční v Praze ve dnech 17.-20 května 2011. Konferenci pořádá spol. ODOUR.s.r.o., ve spolupráci s Českou společností chemického inženýrství (ČSCHI).

dumKonference se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky a je věnována problematice ochrany vnějšího ovzduší. Jejím cílem je soustředit experty z celého světa, aby představili poslední vědecké i praktické poznatky v dané problematice a současně si vyměnili zkušenosti ve snaze nacházet společné cesty ke spolupráci. Konference je určena vědeckým pracovníkům a širší odborné veřejnosti zabývající se předmětnou problematikou. Na konferenci předpokládáme velkou zahraniční účast zástupců celého světa.

Konference se uskuteční ve dnech 17.-20.5.2011 a proběhne ve čtyřech přednáškových sekcích a jedné posterové sekci v Národním domě (Kulturní dům železničářů) - Náměstí Míru 9, 120 53 Praha 2. Jednacím jazykem bude čeština, angličtina. Simultánní překlad mezi těmito jazyky je zajištěn.

Důležité termíny

  • 31.1.2011 Uzávěrka přihlášek příspěvků
  • 28.2.2011 Vyrozumění autorů o přijetí příspěvku
  • 15.3.2011 Uzávěrka plných textů příspěvků
  • 30.3.2011 Registrace (všichni účastníci včetně autorů)
  • 15.4.2011 Zrušení účasti
  • 17.-20.5.2011 Mezinárodní konference PETrA 2011


Program konference:

100 EMISE - Emise v průmyslu a zemědělství
110 Měření emisí
Měřící techniky
Výsledky měření, vyhodnocení
Nové metody zjišťování emisí
120 Technologie
Technologie s nízkými emisemi
Odlučovače
Snižování emisí škodlivin jinými způsoby
130 Výzkum
140 Ekonomika řízení ekologických opatření na ochranu ovzduší v průmyslu

200 IMISE
210 Stav ovzduší
220 Měření
Rozptylové studie, matematické modely
230 Zdravotní rizika
240 Výzkum
250 Legislativa

300 PACHOVÉ LÁTKY
310 Zdraví, čich a pachové látky
Měření čichu
Psychická problematika v souvislosti s pachovými látkami
Výzkum
320 Statistické metody posuzování obtěžování pachem
330 Měření emisí a imisí pachových látek
Měřící technika
Hodnocení výsledků měření
Problematické zdroje z hlediska emisí pachových látek
340 Technologie na eliminaci pachových látek
350 Legislativa
360 Výzkum

400 OZONOVÁ VRSTVA
410 Klimatická politika
Národní programy
Změna klimatu
420 Snižování emisí skleníkových plynů
Emisní inventury
Obchodování s emisemi
430 Udržitelná energetika a doprava
Udržitelná energetika
Udržitelná doprava

Registrace účasti
Přihlášení je možno provést prostřednictvím Registračního formuláře. Více se dozvíte na www.odour.cz

Jste všichni srdečně vítáni. Těším se na setkání v Praze!
Ing. Petra Auterská, CSc.
Předsedkyně organizačního výboru

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí