zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Pozvánka na seminář Nový systém klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí (přípravků) podle nařízení CLP (GHS)

21.09.2009
Chemické látky
Pozvánka na seminář Nový systém klasifikace, označování a balení chemických látek a směsí (přípravků) podle nařízení CLP (GHS)
Seminář se zabývá aktuálními infor-macemi o vývoji evropských  a českých právních předpisů pro che-mické látky a přípravky.

Dům techniky Pardubice
 Držitel certifikátu ČSN EN ISO 9001:2001
 Akreditované vzdělávací zařízení MŠMT ČR, MV ČR a MPSV ČR
 Člen Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR

pořádá 26. 11. 2009

 8,00 – 9,00 hod. Prezence
 9,00 – 14,00hod. Odborný program

Přehled aktuálně platných právních předpisů pro klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí (přípravků).
Základní prvky nového systému klasifikace a označování nebezpečnosti chemických látek a přípravků
- nový systém rozdělení nebezpečných  fyzikálně-chemických, zdravotních a ekotoxikologických vlastností, jeho porovnání se systémem podle zákona o CHL
- nový systém a zásady klasifikace ne-bezpečných vlastností látek a směsí a jeho porovnání se systémem podle zákona o CHL
- seznam harmonizovaně klasifikova-ných látek a jeho použití
- Seznam klasifikací a označení che-mických látek a oznamování látek do tohoto seznamu
- postupy při převodu stávající klasifi-kace látek a přípravků podle zákona o CHL (směrnice 67/548/EHS a 1999/45/ES) na klasifikaci podle CLP

Diskuse na daná témata

Lektor: Ing. Oldřich Petira, CSc.
znalec pro obory chemie a ochrany životní-ho prostředí se specializací na průmyslovou toxikologii a chemickou bezpečnost, poradce orgánů státní správy v tomto oboru

Vedoucí akce: Ing. Naďa Kořínková
Tel.: 466 615 607, e-mail: korinkova@dtpce.cz

Informace: Martina Buchtová
Tel.: 466 614 320, e-mail: buchtova@dtpce.cz

Kontakt:
Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
nám. Republiky 2686
532 27  Pardubice
Fax: 466 612 100
www: dtpce.cz

Organizační pokyny

1. Místo konání: Dům techniky Pardubice, nám. Republiky 2686, Pardubice
2. Datum konání: 26. 11. 2009
3. Doprava: od nádraží ČD i ČSAD autobusy      č. 6, 8, 9 – zastávka nám. Republiky nebo tro-lejbusem č. 2, 13 – zastávka U Grandu.  Parkování: parkovací dům u obchodu PLUS cca        3 min. chůze od Domu techniky (50 Kč/1 den).
4. Řádně vyplněnou závaznou přihlášku zašlete nejpozději do 24. 11. 2009 na adresu:
  Dům techniky Pardubice spol. s r.o.
  nám. Republiky 2686
  532 27  Pardubice
  tel.: 466 614 320, 466 615 607
  fax: 466 612 100
  e-mail: korinkova@dtpce.cz
5. 
Účastnický poplatek činí 1547,- Kč

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí