zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Liptovská vodárenská vyhlásila tender na stavebný dozor

20.01.2009
Odpady
Liptovská vodárenská vyhlásila tender na stavebný dozor

Predmetom zákazky je výkon činností stavebného dozoru pri projekte odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v katastrálnom území obcí Hybe, Východná a Važec

Liptovská vodárenská spoločnosť (LVS), a.s. Liptovský Mikuláš vyhlásila verejné obstarávanie na výber subjektu stavebného dozoru pri stavbe kanalizačného diela v oblasti horného Liptova. Ako ďalej vyplýva z úradného vestníka Európskej únie, predmetom zákazky je výkon činností stavebného dozoru pri projekte odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v katastrálnom území obcí Hybe, Východná a Važec. "Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Kohézneho fondu, z prostriedkov štátneho rozpočtu a z prostriedkov verejného obstarávateľa, pričom zákazka má trvať 42 mesiacov od uzatvorenia zmluvy," informuje ešte európsky vestník. Lehotou na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom je podľa zverejnených informácií 6. február 2009. Ponuky alebo žiadosti o účasť v tendri je podľa vestníka potrebné predložiť do 23. februára tohto roka.

Verejný obstarávateľ zároveň požaduje, aby uchádzač o zákazku preukázateľne predložil za roky 2006, 2007 a 2008 najmenej dve zmluvy s rovnakým alebo podobným predmetom zákazky s investičnými nákladmi realizovaného diela minimálne 250 mil. Sk, teda s objemom za približne 8,3 mil. €, s uvedením cien, lehôt vykonávania, predmetu zmlúv ako aj odberateľov. Na zabezpečenie viazanosti ponuky na predmet zákazky požaduje LVS zloženie zábezpeky vo výške 20 tis. €.

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. Liptovský Mikuláš je zapísaná v Obchodnom registri od septembra 2006, je právnym nástupcom zrušeného štátneho podniku. Disponuje základným imaním vo výške 20,24 mil. € (609,6 mil. Sk). Prevádzkuje verejnú kanalizáciu a vodovod, vytyčuje vodovodnú a kanalizačnú sieť, vykonáva prehliadky kanalizácií a potrubí, ako aj montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu, čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí, meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd a ďalšie činnosti. Spoločnosť zabezpečuje dodávku pitnej vody pre obyvateľov a ostatných odberateľov v okrese Liptovský Mikuláš, celkovo zásobuje 92 % obyvateľov okresu.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí