zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Informace o vydání ročenky s názvem Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2007

06.10.2008
Voda
Informace o vydání ročenky s názvem Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2007

V průběhu září t.r. byla Ministerstvem zemědělství vydána ročenka „Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2007“. Jedná se o již jedenáctý ročník publikace, která se běžně označuje jako „Modrá zpráva“. Přináší komplexní pohled na stav našich vod a informace o všech vodohospodářských službách.

Povodňové situace v posledních deseti letech soustřeďují pozornost veřejnosti na ochranu před povodněmi a odstranění povodňových škod, a proto zde získáte zevrubné informace o projektech i finančních zdrojích v této oblasti. V roce 2007 byly zahájeny další fáze programů na posílení prevence před povodněmi v gesci Ministerstva zemědělství, které umožní realizaci akcí na vodních tocích, nádržích, rybnících i v krajině v letech 2007 – 2012 v objemu cca 15 mld. Kč.

Díky podporám v programech Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí výrazně postoupila také výstavba kanalizací a čistíren odpadních vod, o čemž svědčí růst podílu obyvatelstva připojeného k těmto systémům, který přesáhl již 80 %. Přes 95 % objemu vypouštěných odpadních vod je čištěno, což samozřejmě přispívá ke zlepšení jakosti vody v našich vodních tocích. Přes 92 % obyvatel je zásobeno pitnou vodou z veřejných vodovodů, což je nad průměrem zemí EU a údaje z monitoringu její jakosti potvrzují vysoký standard kvality.

Vlastní text zprávy v české a anglické podobě naleznete na internetových stránkách Ministerstva zemědělství v sekci vodního hospodářství (odkaz „Publikace“).

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí