zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Posouzení vlivů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na životní prostředí

29.07.2008
EIA
Posouzení vlivů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace na životní prostředí
V současné době vrcholí proces posouzení vlivů Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) na životní prostředí. OP VaVpI je v českém prostředí nejdůležitějším strategickým dokumentem pro podporu vědy, výzkumných aktivit a inovací, financovaným ze strukturálních fondů EU.  

Cílem Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace je podpora výzkumného, vývojového a inovačního potenciálu ČR, který bude umožňovat růst, konkurenceschopnost a vytváření zejména vysoce kvalifikovaných pracovních míst v regionech tak, aby se ČR stala evropsky významným místem koncentrace aktivit vědy, výzkumu a inovací.

V současné době probíhající proces posouzení vlivů OP VaVpI na životní prostředí (SEA OP VaVpI), tzv. SEA (z anglického Strategic Environmental Assessment), je nástrojem pro vyhodnocení možných dopadů realizace připravovaných koncepcí na životní prostředí a veřejné zdraví.

Nedílnou součástí procesu SEA je také zapojení veřejnosti. V rámci SEA se bude konat veřejné projednání, které je určeno zástupcům státní správy a veřejné správy, akademické sféry, výzkumných subjektů, podnikatelských subjektů, nevládních organizací a další zainteresované veřejnosti. Cílem veřejného projednání je prodiskutovat s veřejností návrh OP VaVpI a posouzení jeho vlivů na životní prostředí pro vydání závěrečného stanoviska.

Veřejné projednání se uskuteční dne 30. července 2008 od 14.30 hodin v budově Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, Praha 1 (budova C, 1. patro, č. dv. 081).

Podrobnější informace  o OP VaVpI jsou zveřejněny na internetových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy www.msmt.cz. Průběžné výstupy, další informace o SEA OP VaVpI jsou zveřejněny na internetových stránkách zpracovatele posouzení vlivů koncepce na životní prostředí, společnosti Integra Consulting Services, s. r. o., www.integranet.cz, sekce SEA.

Veřejnost má možnost také průběžně zasílat své připomínky a návrhy k výstupům procesu posouzení vlivů na životní prostředí do 4.8.2008. Po ukončení procesu SEA bude dokument schválen Evropskou komisí.

Informace pro zájemce:
Ing. Šárka Hartychová
odbor řízení OP VaVpI
tel.: 257 193 468
email: sarka.hartychova@msmt.cz

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí