zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Veřejná diskuse k aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje České republiky

22.04.2008
Obecné
Veřejná diskuse k aktualizaci Strategie udržitelného rozvoje České republiky
Ministerstvo životního prostředí realizuje ve fázi přípravy základní koncepce nové Strategie připomínkové řízení se zahrnutím co možná nejširšího spektra subjektů české společnosti.

V rámci aktualizace Strategie udržitelného rozvoje České republiky (dále jen „Strategie“) na základě usnesení vlády č. 1434 ze dne 19. prosince 2007, jímž bylo místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí a zároveň výkonnému místopředsedovi Rady vlády pro udržitelný rozvoj uloženo předložit vládě návrh aktualizace Strategie udržitelného rozvoje České republiky do 30. listopadu 2009, realizuje Ministerstvo životního prostředí ve fázi přípravy základní koncepce nové Strategie připomínkové řízení se zahrnutím co možná nejširšího spektra subjektů české společnosti.

Všechny zainteresované subjekty – podnikatelé, nevládní neziskové organizace, jednotlivé fyzické osoby, odborníci, zaměstnanci státní správy a další organizace – jsou tímto žádány o návrhy základních směrů a pojetí aktualizované Strategie, tak aby odrážela stav a trendy v oblasti udržitelného rozvoje České republiky a nejlepší mezinárodní praxi.

Jako základní materiály pro zorientování v současném stavu přípravy aktualizace Strategie v České republice a umožnění srovnání českého přístupu s uznávanými příklady nejlepší mezinárodní praxe v oboru je níže uveden dokument „Principy, nástroje a návrh priorit pro dopracování aktualizované Strategie udržitelného rozvoje České republiky (2007)“ – tento materiál byl schválen vládou jako podklad pro dopracování aktualizace Strategie na konci r. 2007 a sloužil jako výchozí bod pro výše uvedené usnesení vlády č. 1434 – a odkazy na tzv. Obnovenou strategii udržitelného rozvoje Evropské unie a strategie udržitelného rozvoje platné ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska, ve Švédském království, v Republice Rakousko a ve Finské republice. Dále se tu nachází i prezentace ředitele odboru politiky životního prostředí Pavla Šremera, prom. biol., obsahující m.j. harmonogram přípravy aktualizace a stěžejní priority Obnovené strategie udržitelného rozvoje Evropské unie.

Databáze, do které bude možné vkládat podněty a připomínky pro podporu aktualizace Strategie, je přístupná v období od 10. dubna 2008 do 12. května 2008. Vložení Vašeho příspěvku bude zajištěno po jeho zaslání na e-mailovou adresu strategie@env.cz. Doručené příspěvky si lze prohlédnout po kliknutí na odkaz níže s názvem „Vstup do databáze příspěvků ,Hlavní směry aktualizované SUR ČR‘“.

Rada vlády pro udržitelný rozvoj, spolu s odborem politiky životního prostředí MŽP, děkuje předem všem přispěvatelům za jejich podílení se na zlepšení stavu životního prostředí, jakož i sociálního a ekonomického rozměru společenského vývoje, které vyplývá z posílení uplatňování pojetí udržitelného rozvoje. Umožní to upevnění postavení Strategie v České republice, v návaznosti na obdobný trend pozorovaný v členských zemích Evropské unie a řadě dalších vyspělých zemí světa, které jí právem přisuzují velikou důležitost. Jakákoliv pomoc je vřele vítána.

Dokumenty a odkazy
Usnesení vlády č. 1434 ze dne 19. prosince 2007 (pdf, 24KB)
Principy, nástroje a návrh priorit pro dopracování aktualizované Strategie udržitelného rozvoje České republiky (2007) (pdf, 486KB)
Obnovená strategie udržitelného rozvoje Evropské unie z r. 2006 (česká verze)
Webový portál Strategie udržitelného rozvoje Evropské unie (anglicky)
Strategie udržitelného rozvoje Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (anglicky)
Strategie udržitelného rozvoje Švédského království (anglická verze)
Strategie udržitelného rozvoje Republiky Rakousko (anglická verze)
Strategie udržitelného rozvoje Finské republiky (anglická verze)
Prezentace ředitele odboru politiky životního prostředí Pavla Šremera, prom. biol., k aktualizaci Strategie (pdf, 70KB)

Vstup do databáze příspěvků „Hlavní směry aktualizované SUR ČR“

Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí