zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Zásadní připomínky SCHP ČR k návrhu zákona

31.03.2008
Legislativa
Chemické látky
Zásadní připomínky SCHP ČR k návrhu zákona
Zásadní připomínky SCHP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha k čj. SCHP/34/08

ze dne 21. března 2008

 

Zásadní připomínky SCHP ČR k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

 1. Předložený návrh nevede ke snížení administrativní náročnosti procesu, což je proklamováno v důvodové zprávě. Je nepřehledný, převažuje represe nad prevencí. Návrh zákona nedoporučujeme v předloženém rozsahu dále projednávat. A to i s přihlédnutím k probíhajícímu schvalování Směrnic ES v oblasti odpadů a využití přírodních zdrojů.
 2. Zákon o odpadech by se měl zabývat jen odpady, tedy materiálem, který není využitelný. Využitím materiálů vytříděných, získaných zpětným odběrem výrobků… tedy věcí které mají definované složení a svojí hodnotu (cenu) by se měl zabývat zákon jiný!
 3. Za nedostatečné považujeme zapracování dílčích podnětů z jednání pracovní skupiny Brownfields ustavené k realizaci usnesení Bezpečnostní rady státu č.18/2007.
 4. Požadujeme zejména, aby do návrhu zákona byl zapracován úkol zabezpečující systém monitorování pohybu nebezpečných odpadů po území ČR v reálném čase.
  Tím by došlo k výraznému zvýšení prevence, péče o životní prostředí a kontrolovatelnosti jednotlivých subjektů, které s nebezpečnými odpady nakládají. Navrhovaná úprava by představovala výraznou pomoc pro posílení efektivnosti kontrolní činnost ČIŽP, i dalších orgánů státní i veřejné správy. Stačí jen „převodky“ neposílat na obce s rozšířenou působností, ale na ústřední orgán státní správy, nebo organizaci jím pověřenou. Vytvořit by bylo možné životaschopný sytém odpovídající požadavkům 3. tisíciletí a dosažené úrovni minimalizace vzniku nebezpečných odpadů.
 5. Zásadně nesouhlasíme se zpoplatněním energetického využití odpadů. Pokud má předkladatel problém s pojmem spalování, k jehož degradaci výrazně přispěl, nechť se zavede nový pojem energetické využití, který umožní další komunikaci v této oblasti.
 6. Poplatky všeobecně považujeme za nástroj překonaný a v okolních zemích vesměs nevyužívaný. Očekáváme, že v příštím návrhu zákona již nebudou.
 7. Nesrozumitelné jsou nově zaváděné pojmy, zejména soustřeďování a shromažďování.
 8. Ohlašovací povinnosti a termíny ohlašování by měly být v souladu se zákonem č. 25/2008 Sb. S ohlašovanými údaji by se mělo pracovat.
 9. Předloženo samozřejmě není ani hodnocení dopadů zbytečné regulace.

 Velký rozsah konkrétních připomínek členských organizací a výsledků auditu environmentální legislativy plně využijeme při přípravě návrhu nového zákona.

Jinak by připomínky byly rozsáhlejší než návrh novely samotné.

Z podkladů členských organizací připravil Ing. Ladislav Špaček, CSc.
sekretář pro zdraví, bezpečnost a životní prostředí
Svaz chemického průmyslu České republiky
Dělnická 12,170 00 Praha 7
tel. 266 793 574, fax 266 793 578, mobil 739 063 080

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
23
10. 2020
23.10.2020 - Veletrh, výstava
555-666-0606
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí