zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Dálnice na severozápadě Prahy, aneb jak vedl stavební úřad veřejné ústní jednání pro stavby 518 a 519

02.04.2008
EIA
Dálnice na severozápadě Prahy, aneb jak vedl stavební úřad veřejné ústní jednání pro stavby 518 a 519

Pražský magistrát se rozhodl po letech ostrých sporů definitivně prosadit výstavbu tzv. jižní varianty „J“ (stavby 518 a 519) severozápadního segmentu silničního okruhu okolo Prahy. Učinil tak v době, kdy je tato vysoce kontroverzní komunikace předmětem pozornosti Evropské komise a vlády ČR a kdy je stále průkaznější, že varianta „J“ je krajně nevhodná ve všech významných aspektech. Je stavebně technicky mimořádně složitá a tudíž velice drahá, provozně nebezpečná, není v souladu s předpisy EU a proto nemůže být financována z evropských fondů, devastuje chráněná přírodní území na severním okraji hlavního města, přímými dopady výrazně zhoršuje životní prostředí desetitisíců obyvatel Suchdola, Bohnic, Čimic Dolních Chaber a Ďáblic.

 

Ve výsledku procesu EIA (posuzování vlivů na životní prostředí) a při respektování  zásadních okolností, zejména průkazu realizovatelnosti trasy „Ss“ v blízkosti jaderného zařízení v Řeži a chráněné Větrušické rokle, je nyní jižní varianta „J“ prakticky nepřípustná.  Zřetelně vyšší přijatelnost a ekonomickou a dopravně inženýrskou  výhodnost varianty severní „Ss“ ( ve spojení s místním mostem mezi Bohnicemi a Sedlcem určeným především pro veřejnou dopravu)  potvrdila  též nejnovější odborná srovnávací studie pořízená v srpnu 2007 Ministerstvem dopravy.

 

Vláda si  je vědoma své zodpovědnosti za přípravu a výstavbu transevropské  dopravní sítě a k problematickému  severozápadnímu segmentu SOKP uložila ve svém usnesení 1064 z 19.9.2007 ministrům dopravy a životního prostředí, aby ustanovili expertní komisi, která posoudí variantní řešení. Posouzením obou známých variant se zabývají i odborníci evropské iniciativy Jaspers. Výsledky těchto posuzování by měli být v obou případech k dispozici zhruba v polovině letošního roku.

 

Veřejné ústní jednání ke stavbě Ruzyně – Suchdol

 

Magistrát zahájil počátkem března t.r. územní řízení na stavby 518 Ruzyně - Suchdol a 519 Suchdol – Březiněves. Dne 10.3.2008 od 9.00 hod. se konalo pod vedením úředníků odboru stavebního Magistrátu veřejné ústní jednání ke stavbě 518. Jeho organizace a průběh ovšem předčily i nejhorší očekávání účastníků.

 

V nabitém sále byl nedostatek míst k sezení, lidé a to i staří spoluobčané, stáli v několika řadách podél stěn. Úředníci a zástupci investora měli ovšem předem zajištěna pohodlná místa u stolů. Prostor s přítomnými zhruba 100 osobami nebyl ozvučen, k dispozici nebylo ani záznamové zařízení. Až po cca 15 – 20 minutách byl na nátlak veřejnosti přinesen jakýsi diktafon, zápis z jednání se vedl až po důrazných žádostech účastníků, ručně, s řadou zkreslujících zkrácení. Účastníci jednání z řad veřejnosti, občanských sdružení či zástupců městských částí, prezentovali své námitky, připomínky a dotazy většinou vestoje, s připravenými písemnými podklady v rukou. Projednávání záměru za přibližně 30 miliard Kč by si věru zasloužilo větší pozornosti organizátorů. Ještě horší ovšem bylo arogantní chování úředníků stavebního odboru. Ti odmítali konkrétní reakci prakticky na všechny připomínky či námitky, nebrali na vědomí ani nejzásadnější požadavky účastníků a odkazovali je stereotypně na písemné podání námitek s tím, že se pak s nimi „nějak poperou“. Nevěrohodně vysvětlovali absenci některých základních dokumentů ve spisu, ani nepředložili jeho úplný seznam. Krátce po 14.00 hod. pak řídící úřednice uprostřed bouřlivé debaty přes protesty veřejnosti ústní část řízení svévolně ukončila. Jednání ovšem velice chaoticky pokračovalo dále, nebylo jasné, kdo ho řídí a zda se vůbec ještě jedná o úřední akt. Problematicky zpracovaný protokol byl veřejnosti předložen ke schválení pouze v ručně psané pro leckoho špatně čitelné formě. Jednání bylo za krajní nespokojenosti účastníků a v chaotických podmínkách ukončeno ve večerních hodinách za přítomnosti řed. stavebního odboru Ing. Souralové s tím, že protokol bude strojově přepsán do 12.3.2008 a že ho pak zájemci mohou na úřadě podepsat. Vzhledem ke všem okolnostem vedení takového „úředního jednání“ je považujeme za zmatečné, zmanipulované a fakticky neuskutečněné.

 

 

Manifestace „Chceme okruh OKOLO Prahy“

 

V odpoledních hodinách téhož dne svolala občanská sdružení „Nad Drahaňským údolím z Dolních Chaber a Přiso ze Suchdola demonstraci na podporu skutečného okruhu kolem Prahy tj. trasy severní „Ss“. Zúčastnilo se jí kolem 500 občanů, promluvili k nim starostové Suchdola a Dolních Chaber, poslanci za Stranu zelených K. Jacques a V. Jakubková a představitelé veřejnosti. Bylo vidět mnoho transparentů a hesel. Během demonstrace se podařilo nashromáždit takřka 480 podpisů pod veřejný dopis adresovaný premiérovi M. Topolánkovi.

 

Veřejné ústní jednání ke stavbě Suchdol - Březiněves

 

Dne 17.3.2008 bylo otevřeno veřejné ústní jednání ke stavbě 519. Podmínky již byly o něco lepší a v principu odpovídaly závažnosti problematiky. Chování úředníků se ovšem nezměnilo! Opět arogance, odborná nepřipravenost, ostentativní podjatost ve prospěch investora, nerespektování námitek a požadavků účastníků, spory o dodržování stavebního zákona a správního řádu, pochybné plné moci zástupců ŘSD ČR a jeho zmocněnce VISu a.s., neochota věcně reagovat – to charakterizovalo protějšky občanské veřejnosti.

 

Přesto se podařilo udržet do jisté míry věcný charakter místy velmi vzrušeného náročného jednání, které pokračovalo i následující a ještě další den! Večer 3. jednacího dne po mnohahodinové debatě bylo opět zřejmé, že se program nepodaří řádně uzavřít. Žadatel se přitom dostal do výrazné argumentační defenzívy a např. Ing. Kural z ŘSD do protokolu pod tíhou faktů potvrdil, že jižní varianta není v souladu se základní evropskou normou pro dopravní síť TEN-T. Za stavu značného vyčerpání všech zúčastněných bylo pak dohodnuto a řed. Ing. Souralovou vyhlášeno, že pokračování se uskuteční 31.3.2008. S touto závěrečnou informací se účastníci rozešli – a mnozí odjeli následujícího rána na prodloužený velikonoční víkend.

 

Šokem pak byly telefonáty z Magistrátu na úřady MČ Dolní Chabry a Suchdol před polednem 2. dne oznamující, že jednání pokračuje již zítra, tedy 21.3.2008!

 

Obě městské části reagovaly okamžitě písemným odmítnutím a potvrzením dohodnutého termínu 31.3.2008. Stavební úřad nicméně dne 21.3.2008 jakési „veřejné ústní jednání“, ovšem bez účasti veřejnosti, uskutečnil. Do lavic pro veřejnost se posadili zástupci žadatele a pár úředníků, např. i z Prahy 8, bez jediné otázky si vyslechli protokol a jednání bylo jakoby ukončeno! Takovou kolosální „boudu“ si ovšem jako účastníci územního řízení nenecháme líbit a proti takovým praktikám vystoupíme s využitím všech legálních prostředků na národní i evropské úrovni.

 

Ing. Jaroslav Korf, zastupitel Prahy 8 a Hana Francová, o.s. Nad Drahaňským údolím
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí