zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Jak začít podnikat v ekologickém zemědělství

02.03.2008
Zemědělství
Jak začít podnikat v ekologickém zemědělství
Informace o tom, jak podat žádost o registraci, postup při registraci v ekologickém zemědělství atd.
Každý nový zájemce, který hodlá podnikat v ekologickém zemědělství, (ekologický zemědělec, výrobce biopotravin, obchodník s biopotravinami, výrobce biokrmiv, dodavatel biosiv a biosadby a ekologický včelař) musí podat žádost o registraci na MZe. Rozsah žádosti je 1 strana, žádost je možné si stáhnout zde, nebo si ji vyžádat na tel.  221 812 025  nebo u kontrolních organizací. Ekologický včelař se registruje na stejném formuláři jako ekologický zemědělec. Na žádost o registraci pro ekologické zemědělství se vylepuje kolek 1000,- Kč.
 
Žádost se podává na adresu: Ministerstvo zemědělství ČR, odbor rozvoje venkova a environmentální politiky, Těšnov 17, 117 05 Praha 1. Kontaktní místo pro ekologické zemědělství na MZe je také odbor rozvoje venkova a environmentální politiky, tel.  221 812 056  nebo  221 812 419 , e-mail: martin.leibl@mze.cz, jiri.jungr@mze.cz
Od 30.12.2005 nemusí být registrován maloobchodník, který pouze prodává biopotraviny konečnému spotřebiteli ve spotřebitelském balení. To znamená, že je např. nepřebaluje, ale pouze je odebere od dodavatele, umístí do regálu a prodá konečnému spotřebiteli.
Přílohou žádosti o registraci musí být vyjádření kontrolní organizace, že žadatel prošel vstupní kontrolou a plní podmínky zákona i nařízení.
V praxi je proto nezbytné postupovat tak, že žadatel nejdříve zkontaktuje příslušnou kontrolní organizaci, přihlásí se u ní ke kontrole a certifikaci, uzavře s ní smlouvu o kontrole, kontrolní organizace provede vstupní kontrolu a poté vystaví příslušné potvrzení, které tvoří přílohu žádosti o registraci.
 
V případě ekologických zemědělců vystaví MZe po podání žádosti o registraci informaci o zahájení přechodného období, případně rozhodnutí o registraci pro ekologické zemědělství (po uplynutí doby přechodného období). U ostatních osob podnikajících v ekologickém zemědělství vystaví MZe po podání žádosti rozhodnutí o registraci pro ekologické zemědělství.
 
V případě zvýšení nebo snížení výměry pozemků na ekofarmě, nebo v případě zařazení nového druhu zvířat do ekologického zemědělství nebo vyřazení stávajícího druhu, je ekologický zemědělec povinen tuto skutečnost písemně oznámit. Vzhledem k tomu, že prováděcí vyhláškou není stanoven formulář pro oznamování změn, hlásí se změny na formulářích, které si lze vyžádat přímo u kontrolní organizace, která je pověřena ministerstvem výkonem kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství, a se kterou má ekologický zemědělec uzavřenu smlouvu (KEZ o.p.s., ABCERT GmbH nebo Biokont CZ, s r.o.). Formulář se po vyplnění zasílá zpět kontrolní organizaci, podání oznámení o změně nepodléhá žádnému správnímu poplatku. V případě zvýšení výměry začíná přechodné období na nových pozemcích dnem doručení oznámení. V případě převodu nebo přechodu farmy na jinou osobu musí tato nová osoba, pokud hodlá nadále hospodařit na ekofarmě, podat žádost o registraci jako nový žadatel. Tato žádost podléhá správnímu poplatku 1000,- Kč.
 
Kontrolní organizace
Každá osoba podnikající v ekologickém zemědělství musí mít uzavřenou platnou smlouvu s některou kontrolní organizací, která je pověřena MZe výkonem kontroly a certifikace v ekologickém zemědělství. Ministerstvem zemědělství josu pověřeny výkonem kontroly a certifikace následující kontrolní organizace:
 
Kontrola ekologického zemědělství (KEZ) o.p.s.
Poděbradova 909
537 01 Chrudim
Tel.: 469 622  249
Fax: 469  625 027
e-mail: kez@kez.cz
www.kez.cz
 
ABCERT GmbH
Zemědělská 5
613 00 Brno
Tel.:  545 215 899 
Fax: 545 217 876
e-mail: info@abcert.cz
www.abcert.cz
Biokont CZ, s r.o.
Měříčkova 34
621 00  Brno
Tel.:  547 225 565 ,  606 605 728 ,  731 471 708 
Fax: 547 225 565
e-mail: slavik@biokont.cz, rozsypal@biokont.cz
www.biokont.cz
 
ikona souboruŽádost - obchodník
ikona souboruŽádost - výrobce
ikona souboruŽádost - výrobce krmiv
ikona souboruŽádost zem.podnikatel
ikona souboruŽádpst - dodavatel osiv
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí