zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Systém hodnocení společenské odpovědnosti organizací

08.11.2007
EMS
Systém hodnocení společenské odpovědnosti organizací
CSR (Corporate Social Responsibility) - společenská odpovědnost organizací je téma, které se v posledních dvou třech letech stalo středem zájmu různých organizací v ČR.

Jmenujme namátkou Business Leader Forum (BLF), které se touto problematikou zabývá dlouhodobě, Českou společnost pro jakost, Hospodářskou komoru ČR (všichni řešili projekty v rámci ESF), Manažerský svazový fond (konference), Český normalizační institut (příprava normy ISO 26000) i sdružení Korektní podnikání (KP) spolu se Sdružením pro Cenu ČR za jakost (SCJ).

Zatímco BLF se zaměřilo spíše na propagaci systému pro co nejširší veřejnost včetně malých a středních podniků a Česká společnost pro jakost se zaměřila na oblast vzdělávání (kurzy s následným akreditovaným personálním certifikátem), zaměřilo se sdružení Korektní podnikání ve spolupráci se SCJ na oblast posuzování výsledků organizací v této oblasti.

Pro posuzování věrohodnosti "Zpráv o společenské odpovědnosti organizací" existuje několik mezinárodních certifikačních společností (certifikují podle privátní normy SA 8000); jejich aktivity jsou v ČR okrajové i proto, že všeobecně existuje latentní odpor organizací k jakékoli certifikaci (také norma ISO 26000 není certifikační) a téměř všichni propagátoři CSR v ČR zdůrazňují, že stačí, pokud organizace zpracuje zprávu o CSR a tuto zveřejní.

Sdružení Korektní podnikání nesouhlasí ani s jednou z těchto cest. Souhlasí, že certifikace CSR je náročná, drahá a vesměs zbytečná, ve většině případů nepřináší firmám přidanou hodnotu. Na druhou stranu jsme toho názoru, že pro zvýšení důvěryhodnosti "Zprávy o CSR" organizace je její posouzení třetí, nestrannou kvalifikovanou osobou výhodné. Posouzení nesmí být ovšem nákladné a pro organizaci zatěžující. Toto zdůrazňují i dokumenty Evropské komise.

První pokusy KP o zpracování systému hodnocení CSR na základě sebehodnocení nesou datum 2004 a vycházely z úrovně tehdejších znalostí problematiky. Proto bylo v roce 2007 přistoupeno ke zpracování nové metodiky hodnocení.

Ta vychází:

* z devíti principů iniciativy GLOBAL COMPACT vytvořené a odstartované Kofi Annanem (OSN) v listopadu 1999;

* ze zásad Zelené knihy EU (ta doporučuje ověření třetí nezávislou stranou pro zvýšení důvěryhodnosti);

* z požadavků nadnárodní organizace Global reporting initiative (GRI) definované ve třech "pilířích" - ekonomika, ekologie, sociální odpovědnost. GRI rovněž doporučuje, jak by "Zpráva CSR" organizace měla vypadat, co by v ní nemělo chybět, jaké má být její zakotvení v organizační struktuře firmy.

Tři pilíře podle GRI

Ekonomika

* Management a organizační zabezpečení CSR

* Ekonomická výkonnost

* Přítomnost na trhu

* Nepřímé ekonomické vlivy

* Odpovědnost za produkt

Ekologie

* Materiály

* Energie, voda

* Biologická rozmanitost

* Emise, odpady, odpadní vody

* Ekologické dopady produktů, shoda s legislativou, doprava, ostatní vlivy

Sociální odpovědnost

* Lidská práva

* Komunita, korupce, veřejná politika, konkurenční chování, shoda s legislativou

* Zaměstnávání a přiměřená práce

Systém posuzování (hodnocení) CSR sdružením KP

Systém je zpracován jako jeden z úkolů Národní politiky podpory jakosti pracovníky KP, SCJ a společnosti QES, s. r. o.

Jde o zcela unikátní řešení, které své základní principy hodnocení převzalo z modelu CAF 2006 (CAF - Společný hodnoticí rámec, metoda hodnocení organizací veřejného sektoru). Systém hodnotí organizace ve třech kritériích-pilířích (ekonomika, ekologie, sociální oblast) a 13 subkritériích (viz výše model GRI). Hodnotí se v panelech předpokladů a výsledků.

(Poznámka: zvláště doložení předpokladů ve většině "Zpráv o CSR", které jsme měli možnost vidět, chybí.)

Je použita stobodová stupnice hodnocení.

V panelu předpokladů je využito pro posouzení úrovně implementace Demingova cyklu (Plan, Do, Check, Act) a hodnocení v pěti úrovních možností získání bodů od 0 do 100.

V panelu výsledků jsou posuzovány trendy (a jejich plnění) a cíle (a jejich plnění).

Směrnice pro hodnocení CSR

Výše uvedené zásady jsou zpracovány ve formě "Směrnice pro hodnocení CSR". Ta doporučuje dvě varianty:

* Organizace má zpracovanou zprávu o CSR ve smyslu doporučení GRI, přihlásí se k hodnocení.

* Organizace nemá zprávu nebo má zprávu odlišnou od požadavků GRI. V tom případě zpracuje "Zprávu CSR" podle osnovy "Směrnice". Zpráva by svým rozvržením měla respektovat osnovu podle "Pilířů" a "subkritérií" a pokud možno též podle jednotlivých témat Předpokladů a Výsledků. Ke každému tématu by měla být uvedena stručná fakta a odkazy na příslušnou interní dokumentaci - tj. předpisové dokumenty a záznamy. Výsledky by přednostně měly být zpracovány graficky. Důležité jsou důkazy!

Následující kroky jsou v obou případech shodné:

1. Zprávu hodnotí 1-2 vyškolení inspektoři SCJ (dle velikosti firmy).

2. Uskuteční inspekci na místě, upraví bodování.

3. Hodnocená organizace získává "OSVĚDČENÍ", které vydává sdružení Korektní podnikání. Platnost osvědčení je dva roky, po dvou letech je nutné úplné opakované hodnocení včetně zprávy. Náklady na hodnocení nepřesáhnou (u větší firmy) 15 000 Kč, u malé firmy 10 000 Kč.

Typy osvědčení:

1. stupeň: 80 bodů, žádné subkritérium pod 50 bodů.

2. stupeň: 60 bodů, žádné subkritérium pod 40 bodů.

3. stupeň: 50 bodů, žádné subkritérium pod 30 bodů.

Jména držitelů osvědčení budou uvedena na webových stránkách www.korektnipodnikani.cz a www.npj.cz.

První osvědčení obdrží pilotní organizace na slavnostním večeru s udílením Národní ceny ČR za jakost na Pražském hradě v pondělí 12. 11. 2007.

AUTOR: Pavel Ryšánek
AUTOR: Jiří Zajíc


Pavel Ryšánek je členem rady Sdružení Korektní podnikání

Jiří Zajíc je poradcem a auditorem poradenské firmy QES, s.r.o.

Zdroj: HN

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí