zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Poslanci schválili novelu zákona o ochraně ovzduší

17.05.2007
Ovzduší
Poslanci schválili novelu zákona o ochraně ovzduší
Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v minulých dnech schválila vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší

a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.

Na základě úkolu plynoucího z usnesení vlády č. 1080 ze dne 20. září 2006 ke Zprávě s vyhodnocením variant uplatňování biopaliv v dopravě České republiky byl vypracován návrh novelizace zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů. Ten reaguje na přijatou variantu uplatňování biopaliv v dopravě v České republice. Vláda rozhodla, že zajištění minimálního množství biopaliv bude provedeno bez jakýchkoli státních dotací a podpor a uložila připravit návrh nezbytných legislativních změn, které zajistí soulad české právní úpravy s vybranou variantou.

Současné znění zákona vychází z poskytování finanční podpory státu vybraným výrobcům biopaliv vzešlých z výběrového řízení a z povinnosti stanovené osobám, které uvádějí motorové benziny a motorovou naftu pro dopravní účely České republiky, vykupovat v rámci stanoveného objemu od oprávněných výrobců biopaliv jimi vyráběná biopaliva. Současně s tím zákon předpokládá i stanovení minimální výkupní ceny.

Návrhem zákona jsou ze zákona vypouštěna všechna ustanovení, která souvisí s finanční podporou státu. Dále jsou osoby, které uvádějí motorové benziny a motorovou naftu pro dopravní účely na trh České republiky, zbaveny povinnosti vykupovat biopaliva jen od oprávněných výrobců s tím, že i pojem oprávněný výrobce je ze zákona vypouštěn jako pojem, který neodpovídá schválené variantě.

Do zákona je novelou zaváděna povinnost vést evidenci o uváděném množství benzinů, motorové nafty a biopaliv do volného daňového oběhu.
Návrh zákona dále zavádí systém poplatků za neuvedení stanoveného množství biopaliva do volného daňového oběhu. Kontrola plnění základní povinnosti uvádět minimální množství biopaliv do volného daňového oběhu, kontrola každoročního hlášení a správa poplatku je návrhem zákona svěřena celním úřadům. Správa poplatku, kontrola hlášení a povinnosti vést evidenci spadá pod režim zákona o správě daní a poplatků.

Návrh zákona by dále měl posoudit Senát a následně i prezident republiky.

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí