zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

ČSOP Koniklec představuje své ekoprogramy

21.03.2007
Příroda
Les
ČSOP Koniklec představuje své ekoprogramy
Ve školním roce 2006/2007 ČSOP Koniklec nabízí čtyři terénní a deset indoorových ekoprogramů

01/71. ZO ČSOP Koniklec nabízí různé ekoprogramy základním školám již od roku 2003, v podstatě se ale ekovýchovou zabývá již od svého vzniku: dětský oddíl Koniklec vychovával Mladé ochránce přírody téměř 25 let. Do dnešního dne organizace zrealizovala ekoprogramy pro více než 9000 žáků z devíti pražských městských částí.

Ve školním roce 2006/2007 ČSOP Koniklec nabízí čtyři terénní a deset indoorových ekoprogramů, na jejichž realizaci pracuje osm kvalifikovaných lektorů.Terénní jsou situovány do zajímavých a dopravně dobře dostupných lokalit na Praze 4 a 12. Indoorové jsou oblíbeny především v chladných měsících, kdy počasí nepřeje pobytu v přírodě a probíhají v Ekocentru Koniklec na Praze 3 a dalších prostorách spolupracujících organizací podle dohody lektorů se školou (například Muzeum výtvarných umění v Praze 1).

Představme si tedy jednotlivé ekoprogramy (začneme těmi terénními):

Lesní ekosystém Modřanské rokle

Ekoprogram probíhá přímo na území PP Modřanská rokle, kde se děti dozvídají z tabulí naučné stezky i výkladu autorky jejích textů základní informace i zajímavosti o ekosystému tohoto chráněného území. Žáci pracují jednotlivě i ve skupinách s využitím brožury o této lokalitě, kterou organizace rovněž vydala.

Vodní ekosystémy Modřanských a Komořanských tůní

Tato lokalita je dobrým modelovým příkladem ekosystému malých vodních ploch a nivního i lužního biotopu. Děti si vyzkouší i sběr rostlin a lov bezobratlých živočichů. Ekoprogram je zakončen vyplněním pracovního listu.

Lesopark Kamýk a tělocvična v přírodě

V klasickém lesoparku uprostřed zástavby se žáci seznámí se základními druhy dřevin, ptactva a různými způsoby lesního hospodaření. Vyzkouší si metody sběru bezobratlých živočichů. Ekoprogram je určen spíše pro mladší žáky pro svoji nenáročnost.

Meandry Kunratického potoka

Ekoprogram probíhá na území PP Kunratický les (lužní les a zachovalé dubohabrové porosty). Během exkurze plní děti několik úkolů samostatně i ve skupinách, vyzkoušejí si práci s lupou, dalekohledem a určovacím klíčem. Na závěr je pro ně připraven pracovní list.

Tajemství lesa I a II

Tyto dva indoorové ekoprogramy (jeden pro žáky mladšího a druhý pro žáky staršího školního věku) se snaží seznámit děti s ekosystémem lesa, ale i se základními ekologickými pojmy. Při výuce jsou využívány simulační hry.

Divoká a domácí zvířata

Děti si formou výtvarné činnosti a pantomimy osvojují základní pojmy týkající se domestikace zvířat a zamýšlejí se nad chováním lidí vůči zvířatům.

Mravenčí stezkou

Během 120-ti minut žáci proniknou do života chráněných a ohrožených mravenců rodu Formica.

Do hlubin rybníka

Děti se formou simulačních her seznámí s ekosystémem rybníka a jeho okolí. Domů si pak mohou odnést vlastnoručně zhotovený výrobek.

Domácí ekologie

Cílem ekoprogramu je, aby si žáci uvědomili, že za poškozování životního prostředí nejsou odpovědné jen velké firmy a energetické společnosti, ale svůj podíl na něm má každá domácnost. Samozřejmě se během něj dozvědí, jak se chovat šetrněji a ekologičtěji.

Obaly a odpady

Děti se seznámí s jednotlivými druhy obalů a odpadů, možnostmi snižování jejich množství, recyklace a bezpečné likvidace. Důraz je kladen na historii materiálů a jejich životní cyklus.

Globální problémy

Metodou diskuse a simulačních her jsou s žáky probrány nejdůležitější problémy naší planety.

Životní prostředí Prahy 2 a 3

V těchto dvou ekoprogramech se děti seznámí s životním prostředím svého bydliště, umělým městským ekosystémem a hlavními problémy dané městské části formou výkladu, simulační hry, pracovního listu a diskuse.

Všechny ekoprogramy jsou díky podpoře MŽP, MHMP a MČ 2, 3, a 4 zdarma. Více informací získáte na http://csop.koniklec.cz, 732 926 147 a ecila@post.cz (Alice Wollerová). Podrobnou nabídku naleznete na csop.koniklec.cz
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí