zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

Norské fondy slouží už třetím rokem

16.02.2007
Obecné
Norské fondy slouží už třetím rokem
Z těchto finančních mechanismů nejsou podporovány projekty, které lze financovat ze strukturálních fondů EU
Norsko, Island a Lichtenštejnsko, které nejsou členy Evropské unie a participují v Evropském hospodářském prostoru, se zavázaly podporovat ekonomicky slabší země Evropské unie. K tomu ustavily příslušné Finanční mechanismy (FM). Jde o FM Evropského hospodářského prostoru (EHP), do něhož přispívají všechny tři tyto země, a FM Norska, jehož donátorem je pouze Norsko.

Tato finanční pomoc, poskytovaná formou grantů, je určena na investiční a rozvojové projekty v oblastech, jako jsou ochrana a podpora kulturního dědictví, ochrana životního prostředí, podpora soudnictví, zdravotnictví nebo péče o dítě. Již z tohoto výčtu je zřejmé, že FM EHP/Norska nabízejí řadu příležitostí i obcím a městům, eventuálně svazkům obcí či krajům. Je však třeba vědět, že z těchto finančních mechanismů nejsou podporovány projekty, které lze financovat ze strukturálních fondů EU.

VÍCE NEŽ 105 MILIÓNŮ EUR

Pro období let 2004 - 2009 je z FM EHP/Norska určeno pro Českou republiku 105,849 miliónu eur, z toho zhruba 20 %, tedy přibližně 21,7 mil. eur pro blokové granty (fondy). Jsou to vlastně grantová schémata cílená na podporu různých oblastí:

Fond na podporu neziskových organizací (v částce 10 mil. eur, zprostředkovatelem je Nadace rozvoje občanské společnosti - NROS, www.nros.cz);

Fond pro spolupráci škol (2,5 mil. eur, Národní agentura Socrates, www.socrates.cz);

Fond na podporu přípravy projektů (0,6 mil. eur, Ministerstvo financí ČR - Centrum pro zahraniční pomoc; vyhlášení fondu se očekávalo do konce ledna 2007, tedy po naší uzávěrce - pozn. redakce);

Fond technické asistence (2,15 mil. eur, Ministerstvo financí ČR - Centrum pro zahraniční pomoc; vyhlášení fondu se očekávalo rovněž do konce ledna 2007);

Fond na podporu vědy a vývoje (4,4 mil. eur, Národní vzdělávací fond - NVF, www.nvf.cz).

Zbývající alokace ve výši zhruba 80 % je určena na projekty, které jsou vybrány v rámci otevřené výzvy. První výzva k předkládání žádostí o grant byla vyhlášena již v roce 2005. Bylo pro ni vyčleněno 16,830 mil. eur, přičemž Národní kontaktní místo (je jím Ministerstvo financí - Centrum pro zahraniční pomoc) doporučilo Kanceláři finančních mechanismů v Bruselu 37 žádostí o grant na individuální projekty a programy v celkové výši 22,980 mil. eur. K 15. lednu 2007 už bylo uděleno 29 grantů na individuální projekty s programy, o zbývajících osmi se rozhoduje v těchto dnech.

Druhá výzva byla vyhlášena loni, a to s alokací 27,150 mil. eur. Bylo předloženo 365 žádostí s požadavkem na grant v celkové výši 204,1 mil.eur. Nyní probíhá proces hodnocení žádostí s tím, že doporučené žádosti by mohly být předloženy Kanceláři finančních mechanismů ke konečnému rozhodnutí do konce letošního června.

Letos bude vyhlášena třetí výzva, Centrum pro zahraniční pomoc očekává, že to bude možné do konce července. Pro zbývající výzvy včetně této třetí tak na podporu v rámci FM EHP/Norska celkem zbývá 33,67 mil. eur.

CO SI VŽDY UJASNIT

Obce a města, ale i všichni ostatní žadatelé o podporu z FM EHP/Norska by nejprve měli zvážit, zda jejich projekt nelze financovat ze strukturálních fondů EU. Pokud ano, pak je zbytečné o podporu z FM usilovat. Také se vyplatí předem se seznámit s prioritami finančních mechanismů pro vyhlášenou výzvu, neboť nemá smysl žádat o podporu, liší-li se od nich zaměření uvažovaného projektu. K tomu doporučuji seznámit se s podrobnějšími informacemi o finančních mechanismech na www.eeagrants.cz, kde zájemci naleznou mj. v elektronické podobě i Pokyny pro zpracování žádostí.

V případě pochybností lze oslovit i kontaktní místa FM na krajských úřadech, sektorových ministerstvech kultury, životního prostředí, práce a sociálních věcí a zdravotnictví nebo přímo Národní kontaktní místo (czp@mfcr.cz) na Ministerstvu financí.

Chyb při zpracování žádostí o podporu totiž bývá celá řada. Nejčastěji nejsou dostatečně a konkrétně popsány aktivity projektu, chybí jasné a věcné zdůvodnění projektu. Není doložen soulad s celkovou strategií žadatele. Podceňována bývá i udržitelnost projektu apod. Abychom pomohli předkladatelům žádostí, pořádáme pro ně v rámci každé výzvy semináře zaměřené na správné zpracování žádostí. O seminářích včas informujeme i na uvedené internetové adrese.

Konečné rozhodnutí o udělení grantu je věcí Výboru finančních mechanismů a norského ministerstva zahraničí. Proces přijímání žádostí, jejich kontrola a hodnocení se zajišťují ve spolupráci s kontaktními místy jak v jednotlivých krajích, tak na sektorových ministerstvech.

Příjemce grantu musí zajistit předfinancování projektu, přičemž výdaje jsou refundovány následně. Prostředky se příjemci převádějí do rozpočtu na základě rozhodnutí o udělení dotace. Žadatel o grant může požádat i o zálohu ve výši 10 % z nákladů projektu. Různé způsoby jejího vy-účtování jsou uvedeny rovněž na www.eeagrants.cz.

Obce a města mají největší zájem o podporu projektů zaměřených na ochranu a obnovu nemovitého kulturního dědictví, ale i na zdravotnictví a péči o dítě.

V ČR výkon Národního kontaktního místa vůči donorům a Kanceláři finančních mechanismů zajišťuje Ministerstvo financí spolu s celkovou administrativou FM EHP/Norska. Tedy přípravu výzev i předkládání doporučených projektů ke konečnému rozhodnutí donorů. MF ČR také uzavírá dohody o udělení grantu (mezi Výborem FM - Ministerstvem zahraničí Norského království a MF ČR), zajišťuje transfer peněz a celkové monitorování realizace podpořených projektů. Na procesu přijímání pomoci se velmi aktivně podílejí zmíněná kontaktní místa.

OTEVŘOU SE DALŠÍ MOŽNOSTI

Nyní je vyhlášena výzva k předkládání žádostí o grant z Fondu na podporu nevládních neziskových organizací, přičemž lze žádat o granty ve výši od 10 000 až do 50 000 eur (www.nros.cz).

Chystá se vyhlášení Fondu na přípravu projektů, z něhož mohou získat grant potenciální žadatelé na přípravu žádosti, a to od 5000 do 20 000 eur. Věříme, že brzy bude možné vyhlásit výzvu na předkládání žádostí o grant z Fondu technické asistence, který je zaměřen hlavně na pomoc při přijímání acquis a na spolupráci mezi českými subjekty a z donorských zemí. Půjde zejména o města, obce, profesní svazy a různé organizace. Výše grantu se bude pohybovat od 2000 do 100 000 eur. Podrobnosti o nových fondech budou uvedeny na www.eeagrants.cz, informace o vyhlášení výzvy z obou fondů bude zveřejněna i v tisku.

Při této příležitosti chci také poděkovat kontaktním místům v regionech a na ministerstvech, bez jejichž spolupráce by ČR nepatřila k vedoucím zemím v přijímání pomoci z FM EHP/Norska.

AUTOR: LUDMILA LEFNEROVÁ
Ministerstvo financí ČR - Centrum pro zahraniční pomoc


Některé schválené projekty v rámci 1. výzvy

Projekt Příjemce Výše grantu v eurech

Revitalizace 9 školních hřišť ve Vlašimi Město Vlašim 374 247

Statické zajištění hl. budovy hradu v Úštěku (3. etapa) Město Úštěk 358 737

Zpřístupnění územně plánovací dokumentace Moravskoslezský kraj 256 657

prostřednictvím webových technologií

Výstavba rehabilitačního bazénu pro dětské pacienty Hamzova odborná léčebna 364 355

pro děti a dospělé

ZDROJ: MF ČR
Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Chystané akce
16
9. 2020
16-18.9.2020 - Konference
Náměšť nad Oslavou - CETT (areál ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, z.s. )
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí