zpravodajství životního prostředí již od roku 1999

V pondělí proběhne v Lucemburku zasedání Rady EU pro životní prostředí

23.10.2006
Obecné
V pondělí proběhne v Lucemburku zasedání Rady EU pro životní prostředí

Českou delegaci na pondělním zasedání Rady ministrů životního prostředí v Lucemburku povede ministr životního prostředí Petr Jan Kalaš. Vystoupí s příspěvkem ke dvěma tématům – směrnici o kvalitě ovzduší a k problematice změny klimatu.

Na programu zasedání jsou například:

1) Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším vzduchu pro Evropu

Evropská komise předložila návrh směrnice spolu s tematickou strategií týkající se znečišťování ovzduší. Cílem je sjednotit stávající právní předpisy v oblasti kvality ovzduší do jednoho. V návrhu se objevuje několik důležitých nových prvků, zejména regulace a monitorování jemných částic (PM2.5).

Česká republika vyjádří podporu současnému návrhu rámcové směrnice o kvalitě ovzduší. Zásadně nesouhlasí s tím, aby byl zrušen imisní limit pro malé prachové částice (PM10)

2) Změna klimatu

Příprava dvanácté Konference smluvních stran (COP 12) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC) ve spojení s druhým zasedáním konference smluvních stran sloužící jako zasedání smluvních stran Kjótského protokolu (COP/MOP 2). Nairobi 6. až 17. listopadu 2006

Česká republika souhlasí s navrženým aktuálním zněním závěrů Rady, které zahrnují hlavní body programu zasedání smluvních stran v Nairobi – budoucí závazky po roce 2012, transfer technologií, budoucí úlohu flexibilních mechanismů a investice do adaptačních opatření.

3) Tematická strategie pro udržitelné využívání přírodních zdrojů

Cílem strategie je nashromáždit informace o vlivu využívání přírodních zdrojů na životní prostředí a navrhnout opatření vedoucí k omezení negativního působení. Součásti návrhu závěrů Rady je rovněž výzva k vytvoření Akčního plánu EU pro udržitelnou spotřebu a výrobu, který má být připraven do roku 2007.

Česká republika ve své zásadě vítá tematickou strategii udržitelného využívání přírodních zdrojů a podporuje přijetí závěrů Rady. Zároveň však pokládá Tematickou strategii na úrovni EU za příliš obecnou a nezávaznou z hlediska stanovení cílů i jejich naplňování.

4) Příprava osmé konference stran Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování  (Nairobi 27. listopadu až 1. prosince 2006)

Osmé zasedání Konference smluvních stran bude hodnotit, nakolik se daří plnit   desetiletý Strategický plán pro implementaci Basilejské úmluvy.

Delegace ČR souhlasí společně s členskými zeměmi EU mimo jiné se schválením technických právně nezávazných pokynů pro odpady kontaminované pesticidy, zapojí se do diskuse o případném rozšíření metod environmentálně šetrného odstranění a nevratné transformace POPs v odpadech o tepelnou a metalurgickou výrobu kovů a zplyňování odpadů.
Zdroj: MŽP

Komentáře k článku. Co si myslí ostatní?

Další články
Podněty ZmapujTo
Mohlo by vás také zajímat
Naši partneři
Složky životního prostředí